جشنواره عید تا عید با 25 درصد تخفیف، کد تخفیف: eidtaeid مهلت تا ۳۰ مرداد

تفکر استراتژیک

امتیاز 3.9 ازمجموع 18 نفر
دکتر مجتبی لشکربلوکی

مدیریت استراتژیک

همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در این دوره مهارت تفکر استراتژیک که جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است توضیح داده می شود. الگوهای تفکر راهبردی، آنالیز تجارب موفق در زمینه تفکر راهبردی را می آموزید.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
8ساعت
286فراگیر

ماهیت تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طرحی برای آینده، پل زدن

  رایگان
  نمایش
 • خلق عینی و ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژیک؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژیک بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت و تفکر استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تمرکز بر عوامل ممتاز کننده و متمایز کننده

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل عوامل کلیدی موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت 2 اقیانوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهار اقدام اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خاطره های متعدد از آینده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قدرت بینش

  رایگان
  نمایش
 • امید، آرزو، شعار، ارزش ها و هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه امید، ارزش ها و هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحلیل و تغییر استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شکل دادن استراتژی توسط نیروهای رقابتی ( مایکل پورتر)

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار تحلیل و تغییر استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

در جستجوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در هر رخداد و روندی، منافع را جستجو کنید!

  رایگان
  نمایش
 • بررسی توانمندی های فعلی خود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جستجوی همیشگی منافع بلقوه استراتژیک

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منافع بلقوه استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در این دوره مهارت تفکر استراتژیک که جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است توضیح داده می شود. الگوهای تفکر راهبردی، آنالیز تجارب موفق در زمینه تفکر راهبردی را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - دستیابی به توانمندی تحلیل امور فردی، سازمانی و ملی از دیدگاه تفکر استراتژیک - معرفی فرامین و فنون تفکر استراتژیک - افزایش آمادگی مخاطبین برای تحلیل مسایل فردی، سازمانی، ملی و جهانی به شیوه ای استراتژیک - افزایش آمادگی مخاطبین برای تصمیم گیری به شیوه ای استراتژیک - تجهیز مخاطبین به جعبه ابزار تفکر استراتژیک

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

ماهیت تفکر استراتژیک

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • طرحی برای آینده، پل زدن

  رایگان
  نمایش
 • خلق عینی و ذهنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژیک؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • استراتژیک بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت و تفکر استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تمرکز بر عوامل ممتاز کننده و متمایز کننده

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تحلیل عوامل کلیدی موفقیت

  رایگان
  نمایش
 • تفاوت 2 اقیانوس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چهار اقدام اصلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

خاطره های متعدد از آینده

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • قدرت بینش

  رایگان
  نمایش
 • امید، آرزو، شعار، ارزش ها و هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه امید، ارزش ها و هدف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحلیل و تغییر استراتژیک

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شکل دادن استراتژی توسط نیروهای رقابتی ( مایکل پورتر)

  رایگان
  نمایش
 • فکر افزار تحلیل و تغییر استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنج نیروی رقابتی و ساختار صنعت بخش دو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

در جستجوی پرسش های ناگفته و پاسخ های نایافته

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • در هر رخداد و روندی، منافع را جستجو کنید!

  رایگان
  نمایش
 • بررسی توانمندی های فعلی خود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جستجوی همیشگی منافع بلقوه استراتژیک

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منافع بلقوه استراتژیک

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی دوره الکترونیکی فرامین و فنون تفکر استراتژیک در این دوره مهارت تفکر استراتژیک که جانمایه برنامه ریزی استراتژیک است توضیح داده می شود. الگوهای تفکر راهبردی، آنالیز تجارب موفق در زمینه تفکر راهبردی را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - دستیابی به توانمندی تحلیل امور فردی، سازمانی و ملی از دیدگاه تفکر استراتژیک - معرفی فرامین و فنون تفکر استراتژیک - افزایش آمادگی مخاطبین برای تحلیل مسایل فردی، سازمانی، ملی و جهانی به شیوه ای استراتژیک - افزایش آمادگی مخاطبین برای تصمیم گیری به شیوه ای استراتژیک - تجهیز مخاطبین به جعبه ابزار تفکر استراتژیک

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت استراتژیک