دسته‌بندی آموزش‌ها

  تن گفت و تن پوش در گفتمان

  ★★★★★
  ☆☆☆☆☆
  امتیاز 5.0 ازمجموع 27 نفر
  مهندس غلامرضا صفاکیش
  مهارت های فردی
  شروع کنید!
  1جلسه
  4ساعت
  436فراگیر

  تن گفت و تن پوش (زبان بدن)

  مشاهده محتوابستنA
  • مدل ساده ارتباطی - انواع پیام ها
  • مصادیق دیگر نمادهای آداب معاشرت کاری
  • قضاوت مخاطب در دقایق نخست
  • زبان اندامی
  • انواع دست دادن
  • انواع پوشش (لباس)
  • آنچه از ضیافت های رسمی باید بدانیم
  • خطاب قراردادن افراد عالی مقام
  توضیحات دوره
  زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران قادر است، ارتباط برقرار نماید. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (محل قرار گرفتن دستها، پاها، نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن)، ژستها (حالتها، اطوارها، اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت و حرکات چشم‌ها باشد. اگر شما بتوانید ذهن افراد دیگر را بخوانید و آنچه را که آنها واقعاً نیاز دارند و می‌خواهند، درک کنید بی‌شک ارتباطات فردی و اجتماعی شما بسیار آسان و مؤثر خواهد شد زیرا با استفاده از این دانش قادر خواهید بود در هر زمان بر طرف دیگر تأثیر بگذارید یا حداقل بتوانید درک کنید که او واقعاً دربارۀ شما چه فکر می‌کند؟ اما از نظر علمی، ما نمی‌توانیم ذهن دیگران را بخوانیم. در واقع اگر کسی این‌طور فکر کند، ممکن است از نظر روانشناسی دچار نشانۀ «ذهن‌خوانی» شده باشد که یکی از شایعترین نشانه‌های اختلال تفکر است. آنچه که ما می‌توانیم انجام دهیم خواندن چهره و زبان بدن (تن‌گفتار) دیگران است که این دانش با ذهن‌خوانی فرق دارد در این دوره که توسط مهندس غلامرضا صفاکیش در یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه گروه آریانا ارائه گردید شما با استاندارد های عمومی و تخصصی زبان اندامی با مثال های جذاب و بروز آشنا می شوید

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  تن گفت و تن پوش (زبان بدن)

  مشاهده محتوابستنA
  • مدل ساده ارتباطی - انواع پیام ها
  • مصادیق دیگر نمادهای آداب معاشرت کاری
  • قضاوت مخاطب در دقایق نخست
  • زبان اندامی
  • انواع دست دادن
  • انواع پوشش (لباس)
  • آنچه از ضیافت های رسمی باید بدانیم
  • خطاب قراردادن افراد عالی مقام
  توضیحات دوره
  زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران قادر است، ارتباط برقرار نماید. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (محل قرار گرفتن دستها، پاها، نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن)، ژستها (حالتها، اطوارها، اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت و حرکات چشم‌ها باشد. اگر شما بتوانید ذهن افراد دیگر را بخوانید و آنچه را که آنها واقعاً نیاز دارند و می‌خواهند، درک کنید بی‌شک ارتباطات فردی و اجتماعی شما بسیار آسان و مؤثر خواهد شد زیرا با استفاده از این دانش قادر خواهید بود در هر زمان بر طرف دیگر تأثیر بگذارید یا حداقل بتوانید درک کنید که او واقعاً دربارۀ شما چه فکر می‌کند؟ اما از نظر علمی، ما نمی‌توانیم ذهن دیگران را بخوانیم. در واقع اگر کسی این‌طور فکر کند، ممکن است از نظر روانشناسی دچار نشانۀ «ذهن‌خوانی» شده باشد که یکی از شایعترین نشانه‌های اختلال تفکر است. آنچه که ما می‌توانیم انجام دهیم خواندن چهره و زبان بدن (تن‌گفتار) دیگران است که این دانش با ذهن‌خوانی فرق دارد در این دوره که توسط مهندس غلامرضا صفاکیش در یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه گروه آریانا ارائه گردید شما با استاندارد های عمومی و تخصصی زبان اندامی با مثال های جذاب و بروز آشنا می شوید

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات