دسته‌بندی آموزش‌ها

  سخنرانی و فن بیان

  ★★★★★
  ☆☆☆☆☆
  امتیاز 4.0 ازمجموع 22 نفر
  Dr. Matt McGarrity
  مهارت های فردی
  هزینه دوره:78000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 78000تومان
  دموی رایگان
  10جلسه
  12ساعت
  1282فراگیر

  بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

  مشاهده محتوابستنA
  • شرایط سخنرانی
  • فعالیت و تمرین های دوره
  • قدرت بیان معانی
  • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد
  • بررسی صحبت و سواد
  • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط
  • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  آماده سازی سخنرانی فی البداهه

  مشاهده محتوابستنB
  • مروری بر هفته دوم
  • مروری بر سخنرانی فی البداهه
  • روال سخنرانی
  • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی
  • عناصر یک استدلال
  • تشخیص و تهیه نکات اصلی
  • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی
  • جمله بندی نکات اصلی
  • آماده سازی مدارک
  • جمع بندی هفته دوم
  • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  سخنرانی فی البداهه

  مشاهده محتوابستنC
  • مروری بر هفته سوم
  • بحث در مورد شواهد و مدارک
  • نمونه ای از یک سخنرانی
  • مروری بر ساختار یک سخنرانی
  • نقش مقدمه
  • تغییر مراحل و نتیجه گیری
  • ساختار یک نمونه سخنرانی
  • غلبه بر ترس سخنوری
  • غلبه بر ترس
  • تنفس و تن صدا
  • سرعت و مکث در هنگام ارائه
  • حالات و حرکات
  • سخنرانی کتی
  • ارزیابی سخنرانی کتی
  • سخنرانی والکر- 1
  • سخنرانی والکر- 2

  اصول سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنD
  • مروری بر هفته چهارم
  • مروری بر سخنرانی تعلیمی
  • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب
  • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی
  • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی
  • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی
  • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی
  • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی
  • اهداف سخنرانی تعلیمی
  • کاری که باید انجام بدیم
  • ارزیابی سخنرانی تعلیمی
  • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  آماده سازی سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنE
  • سطوح معنی
  • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی
  • پرورش ایده های اصلی
  • اصلاح ابداع و سازماندهی
  • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی
  • پرورش دلایل توجیهی
  • شفاف سازی با استفاده از جزئیات
  • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل
  • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری
  • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنF
  • مروری بر هفته ششم
  • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی
  • بررسی ویژگی های فردی
  • ویژگی های فردی تعلیمی
  • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون
  • استفاده از متن سخنرانی
  • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی
  • ویژگی های فردی به چه معناست؟
  • مکث و تنوع صوتی
  • ایجاد تنوع صوتی
  • حرکات و جا به جایی
  • تحلیل سخنرانی والکر
  • ساختار انحصار چند جانبه
  • سخنرانی تعلیمی لاندون
  • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  اصول سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنG
  • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1
  • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2
  • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده
  • بیماری و علت
  • درمان و پیامد
  • وضعیت کنونی و بار اثبات
  • پرورش مسائل موجود
  • تحلیل مفهوم مسائل موجود
  • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده
  • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  آماده سازی سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنH
  • مروری بر هفته هشتم
  • استدلال های مخالف
  • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف
  • پاسخگویی به یک استدلال مخالف
  • دعوت به عمل
  • سازماندهی متقاعدکننده
  • تناسب استدلال ها و یادداشت ها
  • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده
  • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط
  • دلایل و پاسخ های غلط
  • جمع بندی هفتگی
  • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنI
  • مروری بر هفته نهم
  • چهارچوب بندی زبان
  • چهارچوب سازی زبان
  • نمونه سخنرانی ها
  • تحلیل سخنرانی
  • استفاده از سبک های زبانی
  • ابزارهای سبکی
  • ادامه ابزارهای سبکی
  • ارائه سبک و لحن احساسی
  • تارهای صوتی
  • سلامت صوتی
  • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده
  • تحلیل سخنرانی والکر
  • جمع بندی هفته

  نتیجه گیری

  مشاهده محتوابستنJ
  • مروری بر دوره آموزشی
  • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران
  • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری
  • قدم بعدی - مهارت های لفظی
  • حرف آخر
  توضیحات دوره
  اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می گیرید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  بررسی اجمالی دوره و شرایط کلیدی

  مشاهده محتوابستنA
  • شرایط سخنرانی
  • فعالیت و تمرین های دوره
  • قدرت بیان معانی
  • اصطلاحات کلیدی صحبت و سواد
  • بررسی صحبت و سواد
  • آشنایی با اجرا و برقراری ارتباط
  • چگونه سخنرانی خود را ضبط و آن را در سایت قرار دهیم

  آماده سازی سخنرانی فی البداهه

  مشاهده محتوابستنB
  • مروری بر هفته دوم
  • مروری بر سخنرانی فی البداهه
  • روال سخنرانی
  • رئوس مطالب و پیگیری جریان سخنرانی
  • عناصر یک استدلال
  • تشخیص و تهیه نکات اصلی
  • ترکیب قرار گرفتن نکات اصلی
  • جمله بندی نکات اصلی
  • آماده سازی مدارک
  • جمع بندی هفته دوم
  • ارزیابی یک سخنرانی فی البداهه- قسمت اول

  سخنرانی فی البداهه

  مشاهده محتوابستنC
  • مروری بر هفته سوم
  • بحث در مورد شواهد و مدارک
  • نمونه ای از یک سخنرانی
  • مروری بر ساختار یک سخنرانی
  • نقش مقدمه
  • تغییر مراحل و نتیجه گیری
  • ساختار یک نمونه سخنرانی
  • غلبه بر ترس سخنوری
  • غلبه بر ترس
  • تنفس و تن صدا
  • سرعت و مکث در هنگام ارائه
  • حالات و حرکات
  • سخنرانی کتی
  • ارزیابی سخنرانی کتی
  • سخنرانی والکر- 1
  • سخنرانی والکر- 2

  اصول سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنD
  • مروری بر هفته چهارم
  • مروری بر سخنرانی تعلیمی
  • مروری بر سخنرانی- رئوس مطالب
  • نمونه ای از یک سخنرانی تعلیمی
  • فرآیند تهیه و آماده سازی یک سخنرانی
  • نمونه ای از فرآیند تهیه یک سخنرانی
  • فرصت ها و محدودیت های سخنرانی تعلیمی
  • همسو شدن با موضوع سخنرانی تعلیمی
  • اهداف سخنرانی تعلیمی
  • کاری که باید انجام بدیم
  • ارزیابی سخنرانی تعلیمی
  • ارزیابی یک نمونه سخنرانی تعلیمی

  آماده سازی سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنE
  • سطوح معنی
  • پیدا کردن نکات و ایده های اصلی
  • پرورش ایده های اصلی
  • اصلاح ابداع و سازماندهی
  • اصلاح مرحله ابداع و سازماندهی
  • پرورش دلایل توجیهی
  • شفاف سازی با استفاده از جزئیات
  • تحلیل سخنرانی مدیرعامل مزرعه زنبورعسل
  • تحلیل سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری
  • اصلاح سخنرانی پرورش زنبور عسل شهری

  سخنرانی آموزنده

  مشاهده محتوابستنF
  • مروری بر هفته ششم
  • مقدمه و نتیجه گیری تعلیمی
  • بررسی ویژگی های فردی
  • ویژگی های فردی تعلیمی
  • بررسی ویژگی های فردی نیل دیگراس تایسون
  • استفاده از متن سخنرانی
  • استفاده از یادداشت ها و ذکر منابع در سخنرانی
  • ویژگی های فردی به چه معناست؟
  • مکث و تنوع صوتی
  • ایجاد تنوع صوتی
  • حرکات و جا به جایی
  • تحلیل سخنرانی والکر
  • ساختار انحصار چند جانبه
  • سخنرانی تعلیمی لاندون
  • تحلیل و بررسی سخنرانی لوندون

  اصول سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنG
  • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 1
  • مروری بر سخنرانی ترغیب کننده - 2
  • آنالیز یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده
  • بیماری و علت
  • درمان و پیامد
  • وضعیت کنونی و بار اثبات
  • پرورش مسائل موجود
  • تحلیل مفهوم مسائل موجود
  • فرم ارزیابی سخنرانی ترغیب کننده
  • سخنرانی با استفاده از مفهوم مسائل موجود

  آماده سازی سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنH
  • مروری بر هفته هشتم
  • استدلال های مخالف
  • تشخیص نقاط برخورد ایده های مخالف
  • پاسخگویی به یک استدلال مخالف
  • دعوت به عمل
  • سازماندهی متقاعدکننده
  • تناسب استدلال ها و یادداشت ها
  • دغدغه ارائه مستندات متقاعدکننده
  • اجتناب از ادعا و اطلاعات غلط
  • دلایل و پاسخ های غلط
  • جمع بندی هفتگی
  • تحلیل یک نمونه سخنرانی ترغیب کننده

  سخنرانی قانع کننده

  مشاهده محتوابستنI
  • مروری بر هفته نهم
  • چهارچوب بندی زبان
  • چهارچوب سازی زبان
  • نمونه سخنرانی ها
  • تحلیل سخنرانی
  • استفاده از سبک های زبانی
  • ابزارهای سبکی
  • ادامه ابزارهای سبکی
  • ارائه سبک و لحن احساسی
  • تارهای صوتی
  • سلامت صوتی
  • نمونه یک سخنرانی ترغیب کننده
  • تحلیل سخنرانی والکر
  • جمع بندی هفته

  نتیجه گیری

  مشاهده محتوابستنJ
  • مروری بر دوره آموزشی
  • پیشرفت شما به عنوان یک سخنران
  • قدم بعدی - تقویت مهارت های سخنوری
  • قدم بعدی - مهارت های لفظی
  • حرف آخر
  توضیحات دوره
  اگر شما هم در سخنرانی جلوی جمع دچار مشکل هستید و خیلی از موقعیت های موفقیت خود را به این دلیل از دست می دهید، یا به دنبال بهبود سبک سخنرانی و فن بیان خود هستید، این دوره جامع به شما کمک می کند تا بایدها و نبایدهای انواع سخنرانی را از طریق بررسی و تحلیل خطاهای رایج در سخنرانی بیاموزید. در این دوره جامع، با انواع سخنرانی فی البداهه، آموزشی و قانع کننده آشنا می شوید و اصول و تکنیک های آن را فرا می گیرید. علاوه بر این به طور کامل روش های صداسازی و فن بیان، حرکات بدن و جابجایی در حین سخنرانی و کنترل استرس و اضطراب صحبت در جمع را یاد می گیرید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات