جشنواره عید تا عید با 25 درصد تخفیف، کد تخفیف: eidtaeid مهلت تا ۳۰ مرداد

شخصیت شناسی و رفتار شناسی

امتیاز 3.8 ازمجموع 10 نفر
مهندس زهره الوند

مهارت های فردی

آموزش شخصیت شناسی و رفتار شناسی درک و شناخت شخصیت و رفتار انسان (به عنوان یکی از پیچیده ترین پدیده های هستی) علاوه بر اینکه جذابیت بالایی دارد؛ زیر بنای تمام مهارت های ارتباطی بوده و می تواند به بهبود ارتباطات خانوادگی، شغلی و اجتماعی بینجامد. از طرفی، شناخت خود و دیگران یکی از فاکتورهای اصلی در تصمیم گیری هایی نظیر انتخاب شغل، انتخاب کارمندان و ... است.

79,000تومان
خرید دوره
79,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
7جلسه
2ساعت
178فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت دیگران

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شخصیت چیست؟

مشاهده محتوابستنC
 • شخصیت چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چه چیزی شخصیت را می سازد؟

مشاهده محتوابستنD
 • چه چیزی شخصیت را می سازد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعامل رفتار با محیط

مشاهده محتوابستنE
 • تعامل رفتار با محیط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سنجش شخصیت

مشاهده محتوابستنF
 • سنجش شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی برای دریافت گواهینامه الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش شخصیت شناسی و رفتار شناسی درک و شناخت شخصیت و رفتار انسان (به عنوان یکی از پیچیده ترین پدیده های هستی) علاوه بر اینکه جذابیت بالایی دارد؛ زیر بنای تمام مهارت های ارتباطی بوده و می تواند به بهبود ارتباطات خانوادگی، شغلی و اجتماعی بینجامد. از طرفی، شناخت خود و دیگران یکی از فاکتورهای اصلی در تصمیم گیری هایی نظیر انتخاب شغل، انتخاب کارمندان و ... است. این دوره به شما کمک می کند نسبت به مفاهیم شخصیت و رفتار درک بهتری پیدا کنید. در پایان این دوره با مفاهیم و مبانی شخصیت شناسی آشنایی پیدا کرده و عوامل موثر بر شخصیت، شیوه های سنجش شخصیت و اهمیت آن را درک می کنید. مخاطبان: مدیران کلیه سطوح، کارکنان، افراد جویای شغل و کلیه علاقه مندان به مباحث شخصیت و رفتار

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شناخت دیگران

مشاهده محتوابستنB
 • شناخت دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

شخصیت چیست؟

مشاهده محتوابستنC
 • شخصیت چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چه چیزی شخصیت را می سازد؟

مشاهده محتوابستنD
 • چه چیزی شخصیت را می سازد؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تعامل رفتار با محیط

مشاهده محتوابستنE
 • تعامل رفتار با محیط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سنجش شخصیت

مشاهده محتوابستنF
 • سنجش شخصیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون پایانی

مشاهده محتوابستنG
 • آزمون پایانی برای دریافت گواهینامه الکترونیکی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش شخصیت شناسی و رفتار شناسی درک و شناخت شخصیت و رفتار انسان (به عنوان یکی از پیچیده ترین پدیده های هستی) علاوه بر اینکه جذابیت بالایی دارد؛ زیر بنای تمام مهارت های ارتباطی بوده و می تواند به بهبود ارتباطات خانوادگی، شغلی و اجتماعی بینجامد. از طرفی، شناخت خود و دیگران یکی از فاکتورهای اصلی در تصمیم گیری هایی نظیر انتخاب شغل، انتخاب کارمندان و ... است. این دوره به شما کمک می کند نسبت به مفاهیم شخصیت و رفتار درک بهتری پیدا کنید. در پایان این دوره با مفاهیم و مبانی شخصیت شناسی آشنایی پیدا کرده و عوامل موثر بر شخصیت، شیوه های سنجش شخصیت و اهمیت آن را درک می کنید. مخاطبان: مدیران کلیه سطوح، کارکنان، افراد جویای شغل و کلیه علاقه مندان به مباحث شخصیت و رفتار

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

شخصیت شناسی
رفتار شناسی
مهارت ارتباطی