دسته‌بندی آموزش‌ها

  نشست سختی کارهای سخت

  ★★★★★
  ☆☆☆☆☆
  امتیاز 4.0 ازمجموع 24 نفر
  گروه آریانا
  مدیریت استراتژیک
  .
  شروع کنید!
  3جلسه
  2ساعت
  334فراگیر

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه و صحبت های مترجم سعید قدوسی نژاد
  • توضیحات ناصر غانم زاده از نویسنده و کتاب
  • توضیحات جمعی از شرکت کنندگان در مورد کتاب

  نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش اول

  مشاهده محتوابستنB
  • شاهین طبری از تصمیمات سختش می گوید
  • علیرضا شیری از تصمیم کسب و کار جدیدش می گوید
  • تصمیم سخت مجید حسینی نژاد برای اخراج کارمندان

  نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش دوم

  مشاهده محتوابستنC
  • مجید حسینی نژاد، داستانی از سختی کار
  • علیرضا شیری، داستان های سختی کار
  • مدیران موفق و تعادل کار و زندگی
  توضیحات دوره
  معرفی:
  سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب سختی کارهای سخت نوشته: بن هاروویتز یکی از بزرگترین سرمایه گزاران سیلیکون ولی. شاهین طبری: موسس و رییس هیئت مدیره چارگون علیرضا شیری: موسس و مدیر خانه توانگری طوبی مجید حسینی نژاد: موسس و مدیرعامل علی بابا ناصر غانم زاده: مدیر فینوا و سرمایه گذار محمد نجفی: مدیر 20 تا 30 سالگی و مجری سعید قدوسی نژاد: مترجم کتاب سختی کارهای سخت

  پیش نیاز توصیه ای: 
  برای استفاده بهتر از مطالب این نشست قبل از مشاهده، کتاب سختی کارهای سخت را تهیه و مقدمه آن را مطالعه کنید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمه

  مشاهده محتوابستنA
  • مقدمه و صحبت های مترجم سعید قدوسی نژاد
  • توضیحات ناصر غانم زاده از نویسنده و کتاب
  • توضیحات جمعی از شرکت کنندگان در مورد کتاب

  نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش اول

  مشاهده محتوابستنB
  • شاهین طبری از تصمیمات سختش می گوید
  • علیرضا شیری از تصمیم کسب و کار جدیدش می گوید
  • تصمیم سخت مجید حسینی نژاد برای اخراج کارمندان

  نشست تخصصی و انتقال تجربه بخش دوم

  مشاهده محتوابستنC
  • مجید حسینی نژاد، داستانی از سختی کار
  • علیرضا شیری، داستان های سختی کار
  • مدیران موفق و تعادل کار و زندگی
  توضیحات دوره
  معرفی:
  سخنرانی و انتقال تجربیات چندتن از مدیران کسب و کارهای نوپای موفق ایرانی به همراه معرفی کتاب سختی کارهای سخت نوشته: بن هاروویتز یکی از بزرگترین سرمایه گزاران سیلیکون ولی. شاهین طبری: موسس و رییس هیئت مدیره چارگون علیرضا شیری: موسس و مدیر خانه توانگری طوبی مجید حسینی نژاد: موسس و مدیرعامل علی بابا ناصر غانم زاده: مدیر فینوا و سرمایه گذار محمد نجفی: مدیر 20 تا 30 سالگی و مجری سعید قدوسی نژاد: مترجم کتاب سختی کارهای سخت

  پیش نیاز توصیه ای: 
  برای استفاده بهتر از مطالب این نشست قبل از مشاهده، کتاب سختی کارهای سخت را تهیه و مقدمه آن را مطالعه کنید.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات