سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

دکتر مسعود نیلی

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.2 ازمجموع 20 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

مشاهده محتوابستنA
 • مهمترین هدف اقتصادی

  رایگان
  نمایش
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی دهه 90

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی دهه 90 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 1 ساعت آموزشی
583فراگیر

سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

مشاهده محتوابستنA
 • مهمترین هدف اقتصادی

  رایگان
  نمایش
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی دهه 90

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • چالش های تحقق اهداف اقتصادی دهه 90 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • فایل ارائه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند. یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران کنترل و رفع مشکلات این قشر از جامعه است. این موضوع در قالب یک کنفرانس به صورت علمی توسط دکتر مسعود نیلی اثبات می شود و همچنین راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار سیاستهای غلط دهه 80 و مهمترین هدف از اقتصاد ایران در دهه 90 باتوجه به چالش های پیش رو تشریح می شوند.
چالش های این دهه:

 1. کاهش قیمت نفت
 2. تحریم
 3. تبعات اقتصادی دهه 80
اشتغال برای دهه شستی ها
تقاضای کار برای صنایع مختلف در این دهه
الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار:
 • دولت معتبر
 • بخش خصوصی توانا
 • روابط بین المللی با ثبات
 • نظام تامین مالی موثر
 • نظام مبارزه با فقر
 • بهره برداری بهینه از دخایر خدا دادی 
 • محیط با ثبات اقتصاد کلان
 • مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
فرصت ها و تهدید ها در این ده

تبعات سياست گذاري اقتصادي در دهه 80
 • كاهش اعتبار دولت در سياست گذاري اقتصادي
 • يجاد تعهدات بلندمدت براي دولت
 •  بدهي هاي وسيع دولت
 • گسترش نظام بنگاه داري شبه دولتي 
 • گسترش بازار غيرمتشكّل
دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:توضیحات دوره

همه ما می دانیم جمعیتی که در دهه 60 بدنیا آمده اند بیشترین فراز و نشیب در طول تاریخ ایران را تجربه کرده اند. هم در کار هم از نظر جایگاه اجتماعی دچار ضربه های شدیدی شده اند. یکی از چالشهای بزرگ اقتصاد ایران کنترل و رفع مشکلات این قشر از جامعه است. این موضوع در قالب یک کنفرانس به صورت علمی توسط دکتر مسعود نیلی اثبات می شود و همچنین راه حل هایی برای جلوگیری از تکرار سیاستهای غلط دهه 80 و مهمترین هدف از اقتصاد ایران در دهه 90 باتوجه به چالش های پیش رو تشریح می شوند.
چالش های این دهه:

 1. کاهش قیمت نفت
 2. تحریم
 3. تبعات اقتصادی دهه 80
اشتغال برای دهه شستی ها
تقاضای کار برای صنایع مختلف در این دهه
الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار:
 • دولت معتبر
 • بخش خصوصی توانا
 • روابط بین المللی با ثبات
 • نظام تامین مالی موثر
 • نظام مبارزه با فقر
 • بهره برداری بهینه از دخایر خدا دادی 
 • محیط با ثبات اقتصاد کلان
 • مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست
فرصت ها و تهدید ها در این ده

تبعات سياست گذاري اقتصادي در دهه 80
 • كاهش اعتبار دولت در سياست گذاري اقتصادي
 • يجاد تعهدات بلندمدت براي دولت
 •  بدهي هاي وسيع دولت
 • گسترش نظام بنگاه داري شبه دولتي 
 • گسترش بازار غيرمتشكّل
دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.

برچسب ها

اقتصاد
سیاست مالی
اقتصاد کلان
دکنر نیلی
سیاست اقتصادی
اقتصاد ایران
تحریم
رکود اقتصادی

بسته های آموزشی مرتبط