مقدمات امور مالی شرکتی

دکتر محمد احمدی

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 4.1 ازمجموع 7 نفر
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

بودجه ریزی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه بودجه بندی سرمایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بودجه ریزی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های ارزیابی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول بودجه ریزی سرمایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه اهرم عملیاتی

  رایگان
  دانلود
 • انواع هزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهرم های مالی انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه اهرم عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم و محاسبه نقطه سر به سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع نقاط سر به سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ریسک

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه ریسک

  رایگان
  دانلود
 • ریسک گریزی و ریسک پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه مواجهه با ریسک

  رایگان
  نمایش
 • مطلوبیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منحنی بی تفاوتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هزینه تامین سرمایه

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه ميانگين موزون هزينه تامين سرمايه wacc

  رایگان
  دانلود
 • روش های مختلف تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تامین مالی 2

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ميانگين موزون هزينه تامين سرمايه wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجزای ميانگين موزون هزينه تامين سرمايه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رتبه بندی اعتباری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرخ بازده تا سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه محاسبه اجزای wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خلاصه ميانگين موزون هزينه تامين سرمايه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون

  رایگان
149,000تومان
خرید دوره
4جلسه
معادل 8 ساعت آموزشی
309فراگیر

بودجه ریزی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه بودجه بندی سرمایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بودجه ریزی چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شاخص های ارزیابی پروژه

  رایگان
  نمایش
 • نحوه محاسبه وجوه نقد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اصول بودجه ریزی سرمایه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه اهرم عملیاتی

  رایگان
  دانلود
 • انواع هزینه ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهرم های مالی انواع آن

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه اهرم عملیاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مفهوم و محاسبه نقطه سر به سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انواع نقاط سر به سر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ریسک

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه ریسک

  رایگان
  دانلود
 • ریسک گریزی و ریسک پذیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نحوه مواجهه با ریسک

  رایگان
  نمایش
 • مطلوبیت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منحنی بی تفاوتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هزینه تامین سرمایه

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه ميانگين موزون هزينه تامين سرمايه wacc

  رایگان
  دانلود
 • روش های مختلف تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش های مختلف تامین مالی 2

  رایگان
  نمایش
 • محاسبه ميانگين موزون هزينه تامين سرمايه wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اجزای ميانگين موزون هزينه تامين سرمايه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • رتبه بندی اعتباری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نرخ بازده تا سررسید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ادامه محاسبه اجزای wacc

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خلاصه ميانگين موزون هزينه تامين سرمايه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آزمون

  رایگان
توضیحات دوره

آیا تا به حال فکر کرده‌اید اگر در مسائل مالی اطلاعات کافی نداشته باشید، چه ضررهایی می‌تواند به شما تحمیل شود؟ 

این دوره جهت آشنایی شما جهت انجام امور مالی شرکتی طراحی شده است و سعی دارد تا بصورت کاربردی به آن بپردازد. همچنین این دوره یکی از ماژول‌های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون‌هایی مانند اصول بازار سرمایه است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:


در این دوره آموزشی می آموزیم:

نعریف پروژه سرمایه ای و حدود و صغور

فرایند بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

گزارش بودجه سرمایه به چه معناست؟

 1. معرفی ابزارهای مدیریت مالی
 2. نرخ بازده داخلی
 3. تفاوت بین NPV و IRR
 4. نرخ بازگشت سرمایه
 5. دوره بازگشت سرمایه تنزیلی
 6. شاخص سودآوری  PI
 7. میانگین نرخ بازده حسابداری و اشکالات آن
 8. ارزش فعلی پول
 9. ارزش آتی پول
 10. اهمیت جریانات نقد
هزینه ریخته شده به چه معناست؟
هزینه فرصت چه کاربردی دارد؟
اهرم های مالی
 • درجه اهرم عملیاتی
 • درجه اهرم مالی
 • درجه اهرم کل
انواع هزینه های ثابت
 1. هزینه های ثابت عملیاتی
 2. هزینه های ثابت مالی
انواع نقطه سر به سر
 1. نقطه سر به سر عملیاتی
 2. نقطه سر به سر کل
 3. نقطه سر به سر نقدی
انواع روش های تامین مالی پروژه ها
 • انتشار اوراق قرضه
 • انتشار سهام ممتاز
 • انتشار سهام عادی
توضیحات دوره

آیا تا به حال فکر کرده‌اید اگر در مسائل مالی اطلاعات کافی نداشته باشید، چه ضررهایی می‌تواند به شما تحمیل شود؟ 

این دوره جهت آشنایی شما جهت انجام امور مالی شرکتی طراحی شده است و سعی دارد تا بصورت کاربردی به آن بپردازد. همچنین این دوره یکی از ماژول‌های اساسی دوره های مدیریت، اقتصاد، MBA و آزمون‌هایی مانند اصول بازار سرمایه است.

دوره های آموزش مالی، سرمایه گذاری و اقتصادی مجازی مرتبط با این دوره:


در این دوره آموزشی می آموزیم:

نعریف پروژه سرمایه ای و حدود و صغور

فرایند بودجه ریزی سرمایه ای چیست؟

گزارش بودجه سرمایه به چه معناست؟

 1. معرفی ابزارهای مدیریت مالی
 2. نرخ بازده داخلی
 3. تفاوت بین NPV و IRR
 4. نرخ بازگشت سرمایه
 5. دوره بازگشت سرمایه تنزیلی
 6. شاخص سودآوری  PI
 7. میانگین نرخ بازده حسابداری و اشکالات آن
 8. ارزش فعلی پول
 9. ارزش آتی پول
 10. اهمیت جریانات نقد
هزینه ریخته شده به چه معناست؟
هزینه فرصت چه کاربردی دارد؟
اهرم های مالی
 • درجه اهرم عملیاتی
 • درجه اهرم مالی
 • درجه اهرم کل
انواع هزینه های ثابت
 1. هزینه های ثابت عملیاتی
 2. هزینه های ثابت مالی
انواع نقطه سر به سر
 1. نقطه سر به سر عملیاتی
 2. نقطه سر به سر کل
 3. نقطه سر به سر نقدی
انواع روش های تامین مالی پروژه ها
 • انتشار اوراق قرضه
 • انتشار سهام ممتاز
 • انتشار سهام عادی
به دلیل حفاظت از حقوق ناشر و پدید آورنده کتاب، محتوای این اثر تنها از طریق اپلیکیشن اندروید قابل دسترسی می باشد.

برچسب ها

مالی
مدیریت مالی
اهرم مالی
ميانگين موزون هزينه تامين سرمايه
تامین مالی
هزینه تامین سرمایه
روش های تامین سرمایه
بازاریابی مالی

بسته های آموزشی مرتبط