درک ترازنامه 2

امین پردازش
امین پردازش
انواع روش های طبقه بندی و افشای اوراق بهادر قابل دادو ستد(سریع المعامله)و غیر قابل داد و ستد در بازار

استاندارد حسابداری شماره 15 به عنوان حسابداری سرمایه گذاری ها ، به بیان نحوه حسابداری سرمایه گذاریها.الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. مهترین نکات این استاندارد را بیان می نماییم.

تعاریف

اصلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر به کار رفته است:

سرمایه گذاری : نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع ( به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)افزایش ارزش یا سایر مزایا(مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری )نگهداری می کند.

سرمایه گذاری بلند ملت: به طبقه ای از سرمایه گذاری گفته می شود که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای واحد تجاری نگهداری شود.یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی می شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیتهایی باشد.

سرمایه گذاری جاری: به طبقه ای از سرمایه گذاری ها گفته می شود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد.

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار: نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان  پذیر سازد،دست یافت.

سود سهمی (یا سهام جایزه): عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که با توجه به اصلاحیه قانون  تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

حق تقدم : به موجب ماده 166 اصلاحیه قانون تجارت ،حقی است قابل نقل و انتقال که در زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام واحد تجاری به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق می گیرد.

نحوه انعکاس سرمایه گذاری ها در صورتهای مالی

به منظور ثبت سرمایه گذاری ها در صورت های مالی ابتدا باید نوع سرمایه گذاری (با تمرکز برنحوه ثبت اوراق بهادر به دلیل اشاره در فصل های آزمون )مشخص شود. اوراق بهادر (مثلا سهام و یا اوراق قرضه)را می توان در سه گروه تقثسیم بندی نمود:

اوراق نگهداری شده تا سررسید: این عوان به اوراقی اطلاق می شود که به منظور نگهداری تا زمان سررسید خریداری می شوند.

اوراق آماده برای فروش : اوراقی هستند که نه به منظورفروش در کوتاه مدت و نه به قصد نگهداری در سررسید خریداری می شوند.

اوراق معاملاتی: اوراقی هستند که به منظور کسب منفعت در کوتاه مدت خریداری می شوند.

 

انواع روش های طبقه بندی و افشای اوراق بهادر قابل دادو ستد(سریع المعامله)و غیر قابل داد و ستد در بازار

استاندارد حسابداری شماره 15 ب عنوان حسابداری  سرمایه گذاری  ها ، به بیان نحوه حسابداری سرمایه گذاریها . الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. مهترین نکات این استاندارد را بیان می نماییم.

تعاریف

اصلاحات ذیل در این استاندا د با معانی مشخص زیر به کار رفته است:

سرمایه گذاری : نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع ( به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)افزایش ارزش یا سایر مزا��ا(مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری )نگهداری می کند.

سرمایه گذاری بلند ملت: به طبقه ای از سرمایه گذاری گفته می شود که به قصد استفاده مستمر در فعالیت های واحد تجاری نگهداری شود.یک سرمایه گذاری هنگامی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی می شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوح قابل اثبات باشد یا توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیت هایی باشد.

سرمایه گذاری جاری: به طبقه ای از سرمایه گذاری ها گفته می شود که سرمایه گذاری بلند مدت نباشد.

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار: نوعی سرمایه گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوری که از طریق آن بتوان به ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکان  پذیر سازد،دست یافت.

سود سهمی (یا سهام جایزه):عبارت است از توزیع سود به شکل سهم بین صاحبان سهام یک واحد تجاری از محل سود تقسیم نشده یا اندوخته ها که با توجه به اصلاحیه قانون  تجارت موکول به تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

حق تقدم :به موجب ماده166 اصلاحیه قانون تجارت ،حقی است قابل نقل و انتقال که در زمان خرید سهام جدید توسط صاحبان سهام واحد تجاری به نسبت سهامی که مالکند به ایشان تعلق می گیرد.

نحوه انعکاس سرمایه گذاری ها در صورتهای مالی

به منظور ثبت سرمایه گذاری ها در صورت های مالی ابتدا باید نوع سرمایه گذاری (با تمرکز برنحوه ثبت اوراق بهادر به دلیل اشاره در فصل های آزمون ) مشخص شود. اوراق بهادر (مثلا  سهام و یا اوراق قرضه)را می توان در سه گروه تقثسیم بندی نمود:

اوراق نگهداری شده تا سررسید:این عوان به اوراقی اطلاق می شود که به منظور نگهداری تا زمان سررسید خریداری می شوند.

اوراق آماده برای فروش :اوراقی هستند که نه به منظورفروش  در کوتاه مدت و نه به قصد نگهداری در سررسید خریداری می شوند.

اوراق معاملاتی: اوراقی هستند که به منظور کسب منفعت در کوتاه مدت خریداری می شوند.

گروه آموزش مجازی هم آموز

بخشی از کتاب آمادگی آزمون اصول بازر سرمایه

دوره های مجازی مرتبط با مالی و سرمایه گذاری در سایت هم آموز:

– اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

– سیاست گذاری اقتصادی دهه 90

– مقدمات امور مالی شرکتی

و سایر دوره ها در حوزه مالی و سرمایه گذاری …

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط