کتاب‌های الکترونیکی یا ebook چه مزایایی دارند؟

با وجود محبوبیت کتاب‌های الکترونیکی در دنیا، بسیاری از افرادی که اهلِ خواندن کتاب هستند، عمدتاً تمایل دارند تا نسخه چاپ ­شده یک کتاب