برند شخصی (جذب مشتری)

مزایای برندسازی شخصی: اعتماد به نفس و رضایت مندی بیشتر دیده شدن بیشتر در بازار ایجاد تمایز در بازار اعتبار و قدرت بیشتر کنترل و
جمله ای از فیلیپ کاتلر: اینترنت برنده های زیادی ایجاد می کند و کسانی که تاخیر کنند را دفن خواهد کرد. یک تعریف آسان
شما بازاریابی را چگونه می بینید؟ چه اطلاعاتی درمورد این بحث دارید؟ تحویل ارزش محصول از تولیدکننده به مصرف کننده را بازاریابی می نامند. بازاریابی فقط
مذاکره موفق نیازمند آن است که به طور موثری طرف مقابل را متقاعد کنید. وقتی می خواهید بر طرف مقابل تاثیر بگذارید، لازم است فرصت
مذاکره کنندگان به این دلیل سر میز مذاکره می آیند که معتقدند نیازهایشان با مذاکره برآورده می شود. برای برآورده سدن این نیازها مذاکره کنندگان، سبک