آموزش آنلاین مدیریت، کسب و کار و مهارت فردی

مطالب مدیریت پروژه، استراتژی سرمایه گذاری و منابع انسانی

منابع انسانی چیست

تعریف منابع انسانی عبارت است از:

فعالیت کنار افراد مختلف ، استفاده از نیروی انسانی جهت اهداف سازمان

منابع انسانی دسته ای از افراد را که در بخشی مشغول فعالیت هستند مدیریت می کند و بر آنها نظارت دارد، تعریف دیگر این است که دسته ای از افراد هستند که عملیات یک سازمان را در دست دارند. منابع انسانی شامل هر فرد یا هر کارمند می شود که برای بهتر شدن عملکرد خود و زیر دستان خود در کار تلاش می کنند. این بحث باعث تغییر و پیشرفت چشم گیر می شود و برای سازمان ارزش ایجاد می کند. منابع انسانی در نقطه های حساس به کارکنان یاری می دهد و از آنها حمایت می کند.

وظایف مدیر منابع انسانی:

  • راهکار برای جذب نیرو
  • آموزش به کارمندان
  • مدیریت دستمزد
  • مدیریت روابط سازمان
  • رسیدگی به نیازهای کارمندان در سازمان
  • هر یک کارمند در یک سازمان
  • بهبود عملکرد کارمندان و مدیران سازمان
  • ایجاد انگیزه و فعالیت در کارمندان

هر سازمانی چند بخش اساسی دارد:

رهبران هر کدام از این بخش ها باید تغییری را برای عملکرد بهتر ایجاد کنند. و هرچه تغییرات اثرات بیشتر و بهتری بر افراد(کارمندان و مدیران) بگذارند پایه و اساس سازمان قوی تر می شود.

هدف بحث منابع انسانی این است که از کارکنان یک سازمان افرادی پرولع و پرانگیزه بسازد و از مدیران هم افرادی با عقیده و افکار جدید و توانا در استفاده از راهکارهای جدید برای بهتر پیش بردن کارها شکل دهد.

منابع انسانی مهم ترین بخش در ساختار یک سازمان است. اگر این بحث وجود نداشته باشد کسب و کار های کوچک و بزرگ سقوط کرده و از کار می ایستند.

 

دوره های مجازی مرتبط با منابع انسانی در سایت هم آموز:

و سایر دوره ها در حوزه منابع انسانی...

هم آموز به شما درمورد این بحث با استفاده از دوره های مرتبط اطلاعات بیشتری می دهد و در مدیریت سازمان به شما یاری می رساند.

نویسنده: سارا زمانیان

 

ارسال نظر

Loading