آموزش آنلاین مدیریت، کسب و کار و مهارت فردی

مطالب مدیریت پروژه، استراتژی سرمایه گذاری و منابع انسانی

چک لیست کنترل اقدامات اجرایی پروژه

در کنترل اقدامات اجرایی پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود:

اقدامات اجرایی پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات زیر انجام می شود:

 • ایجاد درک مشترک نسبت به برنامه پروژه
 • اجرای پروژه مطابق برنامه مدیریت پروژه
 • تکمیل گستره محصول (تولید / تهیه / ایجاد اقلام تحویلی)
 • درخواست تغییرات
 • اعمال تغییرات تایید شده
 • تسهیم اطلاعات
 • ایجاد برداشت مشترک از پروژه (با توزیع اطلاعات)
 • استفاده از سیستم های ارجاع کار
 • بهبود مستمر
 • پیروی از فرآیندها
 • تضمین کیفیت 
 • ممیزی کیفیت
 • تکمیل تیم
 • مدیریت افراد
 • ارزیابی عملکرد پروژه و تیم پروژه
 • تشکیل و توسعه تیم
 • تشخیص و تشویق
 • استفاده از سوابق مسائل و مشکلات
 • کمک به حل اختلاف ها
 • ارسال و دریافت اطلاعات
 • برگزاری جلسه ها
 • انتخاب تامین کنندگان

منبع : انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

ویرایش ششم استاندارد pmbok

مدیریت سبد پروژه (پرتفولیو)

مدیریت ریسک پروژه

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه ...

ارسال نظر

Loading