آموزش آنلاین مدیریت، کسب و کار و مهارت فردی

مطالب مدیریت پروژه، استراتژی سرمایه گذاری و منابع انسانی

چک لیست کنترل خاتمه تدارکات پروژه

در کنترل خاتمه تدارکات پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود:

کنترل خاتمه مناسب تدارکات پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات زیر انجام می شود:

  • تدارکات ممیزی شوند.
  • برای توافق درمورد دعاوی و اختلاف ها مذاکره شود.
  • آموزه ها ثبت شوند.
  • گزارش نهایی تدوین شود.
  • محصول اعتبارسنجی و تحویل شود.
  • اطلاعات پروژه به روز رسانی شوند.
  • پرونده تدارکات تنظیم و بایگانی شود.
  • تسویه حساب انجام شود.
  • پایان تدارکات اعلام رسمی شود.

منبع : انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

ویرایش ششم استاندارد pmbok

مدیریت سبد پروژه (پرتفولیو)

مدیریت ریسک پروژه

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه ...

ارسال نظر

Loading