آموزش آنلاین مدیریت، کسب و کار و مهارت فردی

مطالب مدیریت پروژه، استراتژی سرمایه گذاری و منابع انسانی

چک لیست کنترل راهبری تدارکات پروژه

در کنترل راهبری تدارکات پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود:

کنترل راهبری مناسب تدارکات پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات زیر انجام می شود:

  • جنبه های حقوقی قرارداد بررسی شود.
  • عملکرد قرارداد بررسی شود.
  • درصورت ضرورت درخواست تغییر ارایه شود.
  • دعاوی، تعارض ها و تداخل ها تامین کننده مدیریت شود.
  • عملکرد تامین کننده گزارش شود.
  • عملکرد تامین کننده با مفاد قرارداد مقایسه شود.
  • صورت حساب ها بررسی شود.
  • مبالغ تایید شده پرداخت شود.
  • بازرسی ها و ممیزی ها انجام شود.
  • تمامی اطلاعات مربوط به تدارکات ثبت شود.

منبع : انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

ویرایش ششم استاندارد pmbok

مدیریت سبد پروژه (پرتفولیو)

مدیریت ریسک پروژه

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه ...

ارسال نظر

Loading