شبکه

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

آموزش شبکه در این نرم افزار آموزشی با روش تئوری و عملی ایجاد شبکه های با سیم و شبکه های بیسیم در Windows 7 و Windows XP و Windows Vista و Windows 2000 آشنا میشوید.

30,000تومان
خرید دوره
30,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
5ساعت
32فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آشنائي با شبکه

  رایگان
  نمایش
 • معماري شبکه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل شبکه OSI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخت افرارهاي شبکه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • پروتکل هاي شبکه

  رایگان
  نمایش
 • آدرس دهي TCP/IP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • اتصال از راه دور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیکربندی و راه اندازی شبکه های بیسیم یا Wireless (وایرلس)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • اتصال به شبکه LAN در Windows XP

  رایگان
  نمایش
 • اتصال به شبکه LAN در Windows Vista

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اتصال به شبکه LAN در Windows 2000

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اتصال به شبکه LAN در Windows 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • راه اندازی IIS در Windows XP

  رایگان
  نمایش
 • راه اندازی IIS در Windows VISTA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه اندازی IIS در Windows 2000

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه اندازی IIS در Windows 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مديريت به اشتراک گذاري در شبکه

  رایگان
  نمایش
 • دسترسي از راه دور یا Remote Desktop در Windows XP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسترسي از راه دور به سرويسهاي HTTP و FTP در Windows 2000

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش شبکه در این نرم افزار آموزشی با روش تئوری و عملی ایجاد شبکه های با سیم و شبکه های بیسیم در Windows 7 و Windows XP و Windows Vista و Windows 2000 آشنا میشوید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • آشنائي با شبکه

  رایگان
  نمایش
 • معماري شبکه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدل شبکه OSI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخت افرارهاي شبکه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • پروتکل هاي شبکه

  رایگان
  نمایش
 • آدرس دهي TCP/IP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • اتصال از راه دور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پیکربندی و راه اندازی شبکه های بیسیم یا Wireless (وایرلس)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • اتصال به شبکه LAN در Windows XP

  رایگان
  نمایش
 • اتصال به شبکه LAN در Windows Vista

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اتصال به شبکه LAN در Windows 2000

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اتصال به شبکه LAN در Windows 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • راه اندازی IIS در Windows XP

  رایگان
  نمایش
 • راه اندازی IIS در Windows VISTA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه اندازی IIS در Windows 2000

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • راه اندازی IIS در Windows 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 6

مشاهده محتوابستنF
 • مديريت به اشتراک گذاري در شبکه

  رایگان
  نمایش
 • دسترسي از راه دور یا Remote Desktop در Windows XP

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دسترسي از راه دور به سرويسهاي HTTP و FTP در Windows 2000

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش شبکه در این نرم افزار آموزشی با روش تئوری و عملی ایجاد شبکه های با سیم و شبکه های بیسیم در Windows 7 و Windows XP و Windows Vista و Windows 2000 آشنا میشوید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش شبکه
شبکه