دسته‌بندی آموزش‌ها

  گرامر زبان انگلیسی

  امتیاز 5.0 ازمجموع 14 نفر
  سلاله برهلیا

  زبان های خارجی

  دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلسی به طور کامل آشنا می شوید.

  هزینه دوره:79000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 79000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  12جلسه
  16ساعت
  720فراگیر

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • معرفی دوره گرامر - اسم

  • نگارش اسم

  • اسامی قابل شمارش

  • اسامی غیرقابل شمارش

  • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • معرفی فعل زمان

  • زمان حال ساده

  • زمان حال استمراری

  • افعال حسی

  • زمان حال کامل

  جلسه 3

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • زمان گذشته

  • زمان گذشته استمراری

  • زمان گذشته کامل

  • زمان گذشته کامل استمراری

  جلسه 4

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  • زمان آینده

  • زمان آینده ساده

  • زمان آینده استمراری

  • زمان آینده کامل

  جلسه 5

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • تمرین های جلسه قبل

  • جملات شرطی نوع 0

  • جملات شرطی نوع 1

  • جملات شرطی نوع 2

  • جملات شرطی نوع 3

  جلسه 6

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  جلسه 7

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هفتم

  • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  • محل قرارگیری صفت

  • ترتیب صفت ها

  • استفاده از صفت در مقایسه

  • صفات بی قاعده

  • بقیه نکات صفت ها

  جلسه 8

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه هشتم

  • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  • ساختار قید

  • انواع قید

  • انواعی از قید

  • قید زمان، تمرین ها

  جلسه 9

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه جلسه نهم

  • حل تمرین جلسه قبل

  • جملات وابسته

  • ضمایر ربطی

  • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  • مثال و تمرین جملات موصولی

  • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  جلسه 10

  مشاهده محتوابستنJ
  • جزوه جلسه دهم

  • حل تمرین های جلسه قبل

  • نقل قول جملات

  • تغییرات جمله در نقل قول

  • تمرین های نقل قول

  • نقل قول جملات سوالی

  • نقل قول جملات امری، درخواستی

  • نقل قول انواع دیگر جمله

  جلسه 11

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه یازدهم

  • تمرین های جلسه قبل

  • حرف تعریف

  • حرف تعریف نامعین

  • بدون نیاز به حرف تعریف

  • علامت گذاری صحیح در جملات

  آزمون نهایی

  مشاهده محتوابستنB
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلسی به طور کامل آشنا می شوید.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه اول

  • معرفی دوره گرامر - اسم

  • نگارش اسم

  • اسامی قابل شمارش

  • اسامی غیرقابل شمارش

  • مقایسه قابل شمارش و غیرقابل شمارش

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه جلسه دوم

  • معرفی فعل زمان

  • زمان حال ساده

  • زمان حال استمراری

  • افعال حسی

  • زمان حال کامل

  جلسه 3

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه جلسه سوم

  • زمان گذشته

  • زمان گذشته استمراری

  • زمان گذشته کامل

  • زمان گذشته کامل استمراری

  جلسه 4

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه جلسه چهارم

  • تمرین های جلسه قبل - مرور زمان گذشته

  • زمان آینده

  • زمان آینده ساده

  • زمان آینده استمراری

  • زمان آینده کامل

  جلسه 5

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه جلسه پنجم

  • تمرین های جلسه قبل

  • جملات شرطی نوع 0

  • جملات شرطی نوع 1

  • جملات شرطی نوع 2

  • جملات شرطی نوع 3

  جلسه 6

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه جلسه ششم

  • جملات معلوم و مجهول - زمان حال

  • جملات معلوم و مجهول - زمان گذشته

  • جملات معلوم و مجهول - زمان آینده

  جلسه 7

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه جلسه هفتم

  • تمرین های جلسه قبل ؛ معرفی صفت ها

  • محل قرارگیری صفت

  • ترتیب صفت ها

  • استفاده از صفت در مقایسه

  • صفات بی قاعده

  • بقیه نکات صفت ها

  جلسه 8

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه جلسه هشتم

  • تمرین های جلسه قبل، تعاریف اولیه قید

  • ساختار قید

  • انواع قید

  • انواعی از قید

  • قید زمان، تمرین ها

  جلسه 9

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه جلسه نهم

  • حل تمرین جلسه قبل

  • جملات وابسته

  • ضمایر ربطی

  • جملات موصولی تعریفی و غیرتعریفی

  • مثال و تمرین جملات موصولی

  • جمع بندی جملات موصولی و تمرین

  جلسه 10

  مشاهده محتوابستنJ
  • جزوه جلسه دهم

  • حل تمرین های جلسه قبل

  • نقل قول جملات

  • تغییرات جمله در نقل قول

  • تمرین های نقل قول

  • نقل قول جملات سوالی

  • نقل قول جملات امری، درخواستی

  • نقل قول انواع دیگر جمله

  جلسه 11

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه جلسه یازدهم

  • تمرین های جلسه قبل

  • حرف تعریف

  • حرف تعریف نامعین

  • بدون نیاز به حرف تعریف

  • علامت گذاری صحیح در جملات

  آزمون نهایی

  مشاهده محتوابستنB
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن ، درست گفتن و ایجاد رابطه درست بین کلمات به کار می رود. در این دوره شما با قواعد ضروری زبان انگلسی به طور کامل آشنا می شوید.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  زبان انگلیسی
  انگلیسی
  گرامر