سمینار مدرسه استادی

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

چگونه با سخنرانی کردن و آموزش دادن در حیطه تخصصی خود، به درآمد چند میلیون تومانی (و بعد از سال سوم بالای ۱۰ میلیونی) در ماه دست یابیم.

54,000تومان
خرید دوره
54,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
4ساعت
33فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • گام های تغییر

  رایگان
  نمایش
 • درآمد خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرداخت هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقشه استادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب موضوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • بحران های سخنران

  رایگان
  نمایش
 • به روز بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نوشتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشکلات سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا همه استادها موفق نمی شوند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • vip

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • TED

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
چگونه با سخنرانی کردن و آموزش دادن در حیطه تخصصی خود، به درآمد چند میلیون تومانی (و بعد از سال سوم بالای ۱۰ میلیونی) در ماه دست یابیم. مخاطبان: کسانی که به دنبال یک شغل اصلی (یا شغل دوم) جذاب، مفید و پردرآمد هستند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • گام های تغییر

  رایگان
  نمایش
 • درآمد خوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پرداخت هزینه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقشه استادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتخاب موضوع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • بحران های سخنران

  رایگان
  نمایش
 • به روز بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سرمایه گذاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکات سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نوشتن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مشکلات سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • چرا همه استادها موفق نمی شوند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • vip

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • TED

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

چگونه با سخنرانی کردن و آموزش دادن در حیطه تخصصی خود، به درآمد چند میلیون تومانی (و بعد از سال سوم بالای ۱۰ میلیونی) در ماه دست یابیم. مخاطبان: کسانی که به دنبال یک شغل اصلی (یا شغل دوم) جذاب، مفید و پردرآمد هستند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدرسه استادی
​مهارت فردی
آموزش تخصصی سخنرانی