اکسل 2016- ایجاد داشبورد مقدماتی

امتیاز 4.0 ازمجموع 4 نفر

تکنیک هایی را یاد بگیرید که کمک میکنند به سرعت یک ارائه ی بصری از داده هایتان ایجاد کنید. در این دوره، کورت فرای مقدمات ساخت داشبورد در اکسل 2016 را به شما آموزش میدهد. در ابتدا با جدول محور ها که از قدرتمند ترین ابزار های تحلیل داده در اکسل است آشنا میشوید .

16,000تومان
خرید دوره
16,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
2ساعت
68فراگیر

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامدگویی

  رایگان
  نمایش
 • آنچه باید بدانیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل های تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تنظیم ورک بوک معین

مشاهده محتوابستنB
 • مدیریت داده با استفاده از جدول های اکسل

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت جدول محور ها و چارت های محوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خلاصه کردن داده ها ی جدول و جدول محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فیلتر کردن جدولهای اکسل و داده های جدول محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف فرمت های شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف فرمت های تنظیم ایکون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خلاصه سازی داده با استفاده از چارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد اسپارکلاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ایجاد ورکشیت در داشبورد

مشاهده محتوابستنC
 • کشیدن طرح داشبورد

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد و مدیریت لینک های سلولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لینک کردن محتوای سلول ها به یک شکل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لینک کردن به یک سلول جدول محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گسترش داشبورد با استفاده از ردیف های مخفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنهان کردن خطوط شبکه ای و تنظیم درجه بزگنمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنD
 • گام بعدی

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
تکنیک هایی را یاد بگیرید که کمک میکنند به سرعت یک ارائه ی بصری از داده هایتان ایجاد کنید. در این دوره، کورت فرای مقدمات ساخت داشبورد در اکسل 2016 را به شما آموزش میدهد. در ابتدا با جدول محور ها که از قدرتمند ترین ابزار های تحلیل داده در اکسل است آشنا میشوید . همچنین نحوه ی تعریف فرمت های شرطی و خلاصه سازی داده ها با نمودارهای اسپارک لاین و چارت ها را خواهید آموخت. به علاوه، یاد میگیرید که چطور ورکشیت داشبوردتان را تنظیم کنید، داده ها را به سلول ها و شکل ها مرتبط کنید، فضای را با مخفی کردن ردیف ها بزرگ کنید و پنجره ی برنامه اکسل را برای برآورده کردن خواسته هایتان تغییر دهید. موضوعات شامل: مدیریت داده با استفاده از جدول های اکسل مدیریت جدول محورها و چارت های محوری خلاصه سازی جدول و داده های جدول محوری تعریف فرمت های شرطی ایجاد اسپارک لاین کشیدن طرح داشبورد ایجاد و مدیریت لینک های سلول لینک کردن محتوای سلول به یک شکل لینک کردن به یک سلول جدول محور گسترش داشبورد با استفاده از ردیف های مخفی

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه

مشاهده محتوابستنA
 • خوشامدگویی

  رایگان
  نمایش
 • آنچه باید بدانیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فایل های تمرین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تنظیم ورک بوک معین

مشاهده محتوابستنB
 • مدیریت داده با استفاده از جدول های اکسل

  رایگان
  نمایش
 • مدیریت جدول محور ها و چارت های محوری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خلاصه کردن داده ها ی جدول و جدول محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فیلتر کردن جدولهای اکسل و داده های جدول محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف فرمت های شرطی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • تعریف فرمت های تنظیم ایکون

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خلاصه سازی داده با استفاده از چارت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد اسپارکلاین

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

ایجاد ورکشیت در داشبورد

مشاهده محتوابستنC
 • کشیدن طرح داشبورد

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد و مدیریت لینک های سلولی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لینک کردن محتوای سلول ها به یک شکل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • لینک کردن به یک سلول جدول محور

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گسترش داشبورد با استفاده از ردیف های مخفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پنهان کردن خطوط شبکه ای و تنظیم درجه بزگنمایی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنD
 • گام بعدی

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

تکنیک هایی را یاد بگیرید که کمک میکنند به سرعت یک ارائه ی بصری از داده هایتان ایجاد کنید. در این دوره، کورت فرای مقدمات ساخت داشبورد در اکسل 2016 را به شما آموزش میدهد. در ابتدا با جدول محور ها که از قدرتمند ترین ابزار های تحلیل داده در اکسل است آشنا میشوید . همچنین نحوه ی تعریف فرمت های شرطی و خلاصه سازی داده ها با نمودارهای اسپارک لاین و چارت ها را خواهید آموخت. به علاوه، یاد میگیرید که چطور ورکشیت داشبوردتان را تنظیم کنید، داده ها را به سلول ها و شکل ها مرتبط کنید، فضای را با مخفی کردن ردیف ها بزرگ کنید و پنجره ی برنامه اکسل را برای برآورده کردن خواسته هایتان تغییر دهید. موضوعات شامل: مدیریت داده با استفاده از جدول های اکسل مدیریت جدول محورها و چارت های محوری خلاصه سازی جدول و داده های جدول محوری تعریف فرمت های شرطی ایجاد اسپارک لاین کشیدن طرح داشبورد ایجاد و مدیریت لینک های سلول لینک کردن محتوای سلول به یک شکل لینک کردن به یک سلول جدول محور گسترش داشبورد با استفاده از ردیف های مخفی

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

اکسل 2016
ایجاد داشبورد مقدماتی