فتوشاپ سی سی 2018

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

​نرم افزار Photoshop CC 2018 برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در آموزش فتوشاپ سی سی 2018 به بررسی مطالب زیر میپردازیم.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
8جلسه
4ساعت
14فراگیر

آشنایی با فتوشاپ

مشاهده محتوابستنA
 • اجرای فتوشاپ و آشنایی مقدماتی با ابزارها

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با پنل ها و رنگها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدلهای رنگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای خط کش بزرگنمایی و ذخیره فایل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ابزار انتخاب و تغییر اندازه تصویر

مشاهده محتوابستنB
 • نحوه کار با ابزارهای انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • نحوه کار با ابزار Path

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر ابعاد تصویر و Canvas

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ابزارهای نقاشی

مشاهده محتوابستنC
 • ابزارهای Brush و قلم

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات ابزارها و آشنایی با چند ابزار دیگر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

افزودن متن به تصویر و تایپ فارسی

مشاهده محتوابستنD
 • آشنایی با ابزار متن

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد جلوه بر روی متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی مثال و روش تایپ فارسی در فتوشاپ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فیلترها

مشاهده محتوابستنE
 • قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تبدیل عکس سیاه و سفید به رنگی و برعکس و روش تغییر پس زمینه

مشاهده محتوابستنF
 • تغییر عکس سیاه و سفید به رنگی قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • تغییر عکس سیاه و سفید به رنگی قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوض کردن پس زمینه عکس و تبدیل عکس رنگی به سشیاه و سفید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با ابزارها و Action

مشاهده محتوابستنG
 • آشنایی با Filter Gallery، Liquify و Vanishing Point

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با Action و کاربرد آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بررسی چند تکنینک و نکات پیشرفته در فتوشاپ

مشاهده محتوابستنH
 • آشنایی با نحوه کار با Adjustments

  رایگان
  نمایش
 • تبدیل عکس افقی به عمودی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک صاف کردن عکس زاویه دار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • امکانات دیگر در Photoshop CC 2018

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
نرم افزار Photoshop CC 2018 برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در آموزش فتوشاپ سی سی 2018 به بررسی مطالب زیر میپردازیم.

مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

آشنایی با فتوشاپ

مشاهده محتوابستنA
 • اجرای فتوشاپ و آشنایی مقدماتی با ابزارها

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با پنل ها و رنگها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مدلهای رنگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ابزارهای خط کش بزرگنمایی و ذخیره فایل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ابزار انتخاب و تغییر اندازه تصویر

مشاهده محتوابستنB
 • نحوه کار با ابزارهای انتخاب

  رایگان
  نمایش
 • نحوه کار با ابزار Path

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تغییر ابعاد تصویر و Canvas

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

ابزارهای نقاشی

مشاهده محتوابستنC
 • ابزارهای Brush و قلم

  رایگان
  نمایش
 • خصوصیات ابزارها و آشنایی با چند ابزار دیگر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

افزودن متن به تصویر و تایپ فارسی

مشاهده محتوابستنD
 • آشنایی با ابزار متن

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد جلوه بر روی متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی مثال و روش تایپ فارسی در فتوشاپ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فیلترها

مشاهده محتوابستنE
 • قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تبدیل عکس سیاه و سفید به رنگی و برعکس و روش تغییر پس زمینه

مشاهده محتوابستنF
 • تغییر عکس سیاه و سفید به رنگی قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • تغییر عکس سیاه و سفید به رنگی قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عوض کردن پس زمینه عکس و تبدیل عکس رنگی به سشیاه و سفید

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

آشنایی با ابزارها و Action

مشاهده محتوابستنG
 • آشنایی با Filter Gallery، Liquify و Vanishing Point

  رایگان
  نمایش
 • آشنایی با Action و کاربرد آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

بررسی چند تکنینک و نکات پیشرفته در فتوشاپ

مشاهده محتوابستنH
 • آشنایی با نحوه کار با Adjustments

  رایگان
  نمایش
 • تبدیل عکس افقی به عمودی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تکنیک صاف کردن عکس زاویه دار

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • امکانات دیگر در Photoshop CC 2018

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

نرم افزار Photoshop CC 2018 برنامه ای برای کار بر روی تصاویر گرافیکی است. در آموزش فتوشاپ سی سی 2018 به بررسی مطالب زیر میپردازیم.

مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش فتوشاپ سی سی 2018
فتوشاپ سی سی 2018