InDesign CC 2017

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

InDesign CC 2017 (ایندیزاین) ، قسمتی از پکیج طراحی گرافیک شرکت ادوبی (Adobe) است که به کمک این نرم‌افراز می‌توانید طراحی و اجرای صفحه آرایی ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌ای انجام دهید. فایل‌های ساخته شده در این نرم‌افزار قابلیت انتشار بصورت چاپی ا نیز دارا می‌باشند. در آموزش Indesign CC 2017 موارد زیر درس داده میشوند.

30,000تومان
خرید دوره
30,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
4ساعت
4فراگیر

شروع کار با Indesign و ایحاد صفحات

مشاهده محتوابستنA
 • چاپ و ذخیره با فرمتهای مختلف

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد یک سند و تنظیمات نمایشی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد صفحات سند و تنظیمات مربوط به آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کار با متن و تصویر در اسناد

مشاهده محتوابستنB
 • پردازش و ویرایش متن

  رایگان
  نمایش
 • کار با فونت و پاراگراف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جای دهی تصاویر در سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کار با اشیاء و مدیریت رنگها

مشاهده محتوابستنC
 • کار با اشیاء و تنظیمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی چند ابزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت رنگ در اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سبک، مسیرهای برداری و جدول

مشاهده محتوابستنD
 • ایجاد سبک برای خط دوره ترکیب اشیاء

  رایگان
  نمایش
 • کار با مسیرهای برداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد جدول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد سبک و تنظیمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چاپ و ذخیره با فرمتهای مختلف

مشاهده محتوابستنE
 • ویرایش سند قبل از چاپ

  رایگان
  نمایش
 • خروجی گرفتن از سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
 InDesign CC 2017 (ایندیزاین) ، قسمتی از پکیج طراحی گرافیک شرکت ادوبی (Adobe) است که به کمک این نرم‌افراز می‌توانید طراحی و اجرای صفحه آرایی ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌ای انجام دهید. فایل‌های ساخته شده در این نرم‌افزار قابلیت انتشار بصورت چاپی ا نیز دارا می‌باشند. در آموزش Indesign CC 2017 موارد زیر درس داده میشوند.
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

شروع کار با Indesign و ایحاد صفحات

مشاهده محتوابستنA
 • چاپ و ذخیره با فرمتهای مختلف

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد یک سند و تنظیمات نمایشی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد صفحات سند و تنظیمات مربوط به آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کار با متن و تصویر در اسناد

مشاهده محتوابستنB
 • پردازش و ویرایش متن

  رایگان
  نمایش
 • کار با فونت و پاراگراف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جای دهی تصاویر در سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کار با اشیاء و مدیریت رنگها

مشاهده محتوابستنC
 • کار با اشیاء و تنظیمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی چند ابزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت رنگ در اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سبک، مسیرهای برداری و جدول

مشاهده محتوابستنD
 • ایجاد سبک برای خط دوره ترکیب اشیاء

  رایگان
  نمایش
 • کار با مسیرهای برداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد جدول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد سبک و تنظیمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چاپ و ذخیره با فرمتهای مختلف

مشاهده محتوابستنE
 • ویرایش سند قبل از چاپ

  رایگان
  نمایش
 • خروجی گرفتن از سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

 InDesign CC 2017 (ایندیزاین) ، قسمتی از پکیج طراحی گرافیک شرکت ادوبی (Adobe) است که به کمک این نرم‌افراز می‌توانید طراحی و اجرای صفحه آرایی ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌ای انجام دهید. فایل‌های ساخته شده در این نرم‌افزار قابلیت انتشار بصورت چاپی ا نیز دارا می‌باشند. در آموزش Indesign CC 2017 موارد زیر درس داده میشوند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش InDesign CC 2017
InDesign CC 2017
کامپیوتر