InDesign CC 2017

امتیاز 5.0 ازمجموع 2 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

InDesign CC 2017 (ایندیزاین) ، قسمتی از پکیج طراحی گرافیک شرکت ادوبی (Adobe) است که به کمک این نرم‌افراز می‌توانید طراحی و اجرای صفحه آرایی ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌ای انجام دهید. فایل‌های ساخته شده در این نرم‌افزار قابلیت انتشار بصورت چاپی ا نیز دارا می‌باشند. در آموزش Indesign CC 2017 موارد زیر درس داده میشوند.

30,000تومان
خرید دوره
30,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
4ساعت
6فراگیر

شروع کار با Indesign و ایحاد صفحات

مشاهده محتوابستنA
 • چاپ و ذخیره با فرمتهای مختلف

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد یک سند و تنظیمات نمایشی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد صفحات سند و تنظیمات مربوط به آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کار با متن و تصویر در اسناد

مشاهده محتوابستنB
 • پردازش و ویرایش متن

  رایگان
  نمایش
 • کار با فونت و پاراگراف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جای دهی تصاویر در سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کار با اشیاء و مدیریت رنگها

مشاهده محتوابستنC
 • کار با اشیاء و تنظیمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی چند ابزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت رنگ در اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سبک، مسیرهای برداری و جدول

مشاهده محتوابستنD
 • ایجاد سبک برای خط دوره ترکیب اشیاء

  رایگان
  نمایش
 • کار با مسیرهای برداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد جدول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد سبک و تنظیمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چاپ و ذخیره با فرمتهای مختلف

مشاهده محتوابستنE
 • ویرایش سند قبل از چاپ

  رایگان
  نمایش
 • خروجی گرفتن از سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
 InDesign CC 2017 (ایندیزاین) ، قسمتی از پکیج طراحی گرافیک شرکت ادوبی (Adobe) است که به کمک این نرم‌افراز می‌توانید طراحی و اجرای صفحه آرایی ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌ای انجام دهید. فایل‌های ساخته شده در این نرم‌افزار قابلیت انتشار بصورت چاپی ا نیز دارا می‌باشند. در آموزش Indesign CC 2017 موارد زیر درس داده میشوند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

شروع کار با Indesign و ایحاد صفحات

مشاهده محتوابستنA
 • چاپ و ذخیره با فرمتهای مختلف

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد یک سند و تنظیمات نمایشی آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد صفحات سند و تنظیمات مربوط به آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کار با متن و تصویر در اسناد

مشاهده محتوابستنB
 • پردازش و ویرایش متن

  رایگان
  نمایش
 • کار با فونت و پاراگراف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • جای دهی تصاویر در سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

کار با اشیاء و مدیریت رنگها

مشاهده محتوابستنC
 • کار با اشیاء و تنظیمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی چند ابزار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مدیریت رنگ در اسناد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

سبک، مسیرهای برداری و جدول

مشاهده محتوابستنD
 • ایجاد سبک برای خط دوره ترکیب اشیاء

  رایگان
  نمایش
 • کار با مسیرهای برداری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد جدول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ایجاد سبک و تنظیمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

چاپ و ذخیره با فرمتهای مختلف

مشاهده محتوابستنE
 • ویرایش سند قبل از چاپ

  رایگان
  نمایش
 • خروجی گرفتن از سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

 InDesign CC 2017 (ایندیزاین) ، قسمتی از پکیج طراحی گرافیک شرکت ادوبی (Adobe) است که به کمک این نرم‌افراز می‌توانید طراحی و اجرای صفحه آرایی ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌ای انجام دهید. فایل‌های ساخته شده در این نرم‌افزار قابلیت انتشار بصورت چاپی ا نیز دارا می‌باشند. در آموزش Indesign CC 2017 موارد زیر درس داده میشوند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش InDesign CC 2017
InDesign CC 2017
کامپیوتر