روش تحقیق و مقاله نویسی

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
استاد آنلاین

دروس دانشگاهی

​نوشتن پایان نامه،مقاله و رساله دکتری نه به خاطر ضعف علمی که به خاطر عدم آگاهی از سبک نگارش و روش تهیه مطلب و جمع بندی داشته ها و شیوه نگارش،همیشه باعث ایجاد مشکلاتی برای دانشجویان شده و بازار تقلب در ایجاد آثار علمی را گرم کرده است و باعث شده دانشجویان با استعداد و افراد راحت طلب از یکدیگر قابل تفکیک نباشند.

58,000تومان
خرید دوره
58,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
2ساعت
7فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره 1

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره 2

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره 3

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره 4

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره،پژوهشگر چه چیزهایی برای شروع باید بداند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • فیش برداری از موضوعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • روش نگارش پایان نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • چیدمان و ساختار پایان نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
نوشتن پایان نامه،مقاله و رساله دکتری نه به خاطر ضعف علمی که به خاطر عدم آگاهی از سبک نگارش و روش تهیه مطلب و جمع بندی داشته ها و شیوه نگارش،همیشه باعث ایجاد مشکلاتی برای دانشجویان شده و بازار تقلب در ایجاد آثار علمی را گرم کرده است و باعث شده دانشجویان با استعداد و افراد راحت طلب از یکدیگر قابل تفکیک نباشند. اولین و کاملترین دوره آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی توسط دکتر یوسفی صادقلو در موسسه آموزشی استاد آنلاین تولید شد. در این دوره با متدهای نوشتن مقاله،رساله دکتری،پایان نامه و تحقیق های دانشجویی آشنا میشویم.به طوری که خود میتوانیم از عهده امور تحقیقی خود برآییم و بهترین مقالات را ارائه نماییم.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره 1

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره 2

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره 3

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره 4

  رایگان
  نمایش
 • معرفی دوره،پژوهشگر چه چیزهایی برای شروع باید بداند.

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • فیش برداری از موضوعات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • روش نگارش پایان نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • چیدمان و ساختار پایان نامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

نوشتن پایان نامه،مقاله و رساله دکتری نه به خاطر ضعف علمی که به خاطر عدم آگاهی از سبک نگارش و روش تهیه مطلب و جمع بندی داشته ها و شیوه نگارش،همیشه باعث ایجاد مشکلاتی برای دانشجویان شده و بازار تقلب در ایجاد آثار علمی را گرم کرده است و باعث شده دانشجویان با استعداد و افراد راحت طلب از یکدیگر قابل تفکیک نباشند. اولین و کاملترین دوره آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی توسط دکتر یوسفی صادقلو در موسسه آموزشی استاد آنلاین تولید شد. در این دوره با متدهای نوشتن مقاله،رساله دکتری،پایان نامه و تحقیق های دانشجویی آشنا میشویم.به طوری که خود میتوانیم از عهده امور تحقیقی خود برآییم و بهترین مقالات را ارائه نماییم.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مقاله نویسی
پایان نامه نویسی
تحقیق دانشجویی