قانون گذرنامه

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
استاد آنلاین

حقوق و جزاء

امکان مسافرت به خارج از کشور از شئونات آزادی و مقتضیات زندگی متمدن و کشوری پیشرفته است.

42,000تومان
خرید دوره
42,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
2جلسه
1ساعت
0فراگیر

تعریف گذرنامه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • تعریف گذرنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جرائم مجازات ها

مشاهده محتوابستنB
 • شرایط ورود و خروج 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرایط ورود و خروج 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
امکان مسافرت به خارج از کشور از شئونات آزادی و مقتضیات زندگی متمدن و کشوری پیشرفته است.ارزش گذرنامه هر کشور و قدرت سیاسی آن و سهولت مسافرت به خارج از کشور بحثی است دیگر و مقوله ای سیاسی و کمتر حقوقی. آنچه در این ویدیو آموزشی یاد میگیریم تعاریف کلی قانون گذرنامه و آشنایی بیشتر با جرائم احتمالی قابل وقوع در حیطه قانون گذرنامه است که با رویکردی علمی و دقیق توسط دکتر یوسف باقری فارسی که خود سالها در مسند قضاء به این نوع پرونده ها رسیدگی کرده است ارائه میشود. انواع جرائم و مجازاتها،نحوه رسیدگی و دفاع ،شرح موارد ممنوع الخروجی و سایر نکات دقیق که قضات،وکلا و مردم دانش دوست قطعا از آن استقبال کرده و لذت خواهند برد.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

تعریف گذرنامه

مشاهده محتوابستنA
 • معرفی دوره

  رایگان
  نمایش
 • تعریف گذرنامه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جرائم مجازات ها

مشاهده محتوابستنB
 • شرایط ورود و خروج 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شرایط ورود و خروج 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

امکان مسافرت به خارج از کشور از شئونات آزادی و مقتضیات زندگی متمدن و کشوری پیشرفته است.ارزش گذرنامه هر کشور و قدرت سیاسی آن و سهولت مسافرت به خارج از کشور بحثی است دیگر و مقوله ای سیاسی و کمتر حقوقی. آنچه در این ویدیو آموزشی یاد میگیریم تعاریف کلی قانون گذرنامه و آشنایی بیشتر با جرائم احتمالی قابل وقوع در حیطه قانون گذرنامه است که با رویکردی علمی و دقیق توسط دکتر یوسف باقری فارسی که خود سالها در مسند قضاء به این نوع پرونده ها رسیدگی کرده است ارائه میشود. انواع جرائم و مجازاتها،نحوه رسیدگی و دفاع ،شرح موارد ممنوع الخروجی و سایر نکات دقیق که قضات،وکلا و مردم دانش دوست قطعا از آن استقبال کرده و لذت خواهند برد.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

تعریف قانونی گذرنامه
حقوق کیفری
​جزاء