مدیریت تعارض

گروه آریانا

مهارت های فردی

امتیاز 4.0 ازمجموع 1 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • مدیریت تعارض 1-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مدیریت تعارض 1-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
  رایگان ببینید!
  2جلسه
  معادل 6 ساعت آموزشی
  0فراگیر

  جلسه 1

  مشاهده محتوابستنA
  • مدیریت تعارض 1-1

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
  • مدیریت تعارض 1-2

   برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.

  جلسه 2

  مشاهده محتوابستنB
   توضیحات
   مدیریت تعارض

   توضیحات

   مدیریت تعارض

   بسته های آموزشی مرتبط