تریدر موفق

امیر بیات

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
2,900,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

پیش نیاز

مشاهده محتوابستنA
 • بایننس 1

  رایگان
  نمایش
 • بایننس 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بایننس 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تریدینگ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تریدینگ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تریدینگ 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تریدینگ 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نورد وی پی ان 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نورد وی پی ان 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نورد وی پی ان 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نورد وی پی ان 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترید اسپات 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترید اسپات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترید اسپات 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تراست ولت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تراست ولت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صرافی داخلی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صرافی داخلی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساپورت بایننس و احراز هویت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساپورت بایننس و احراز هویت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پابلیش تریدینگ ویو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه اول

مشاهده محتوابستنB
 • انواع تحلیل ( تکنیکال و فاندامنتال )

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی انواع نمودارهای کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیوت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع خطوط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نفوذ و شکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه دوم

مشاهده محتوابستنC
 • انواع الگو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگوی کانال

  رایگان
  نمایش
 • مثلث افزایشی و کاهشی ، مثلث متقارن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنج افزایشی و کاهشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مستطیل و پرچم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دوکف و یه کف ، دوسقف و سه سقف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سر و شانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه سوم

مشاهده محتوابستنD
 • اندیکاتورها و اوسیلاتورها

  رایگان
  نمایش
 • واگرایی و همگرایی در اندیکاتورها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتور RSI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتور MACD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتور MA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتور Bollinger Bands

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیبوناچی ریتریسمنت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه چهارم

مشاهده محتوابستنE
 • انواع تریدینگ

  رایگان
  نمایش
 • آموزش طراحی یک سیگنال موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند ستاپ معاملاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پوزیشن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه پنجم

مشاهده محتوابستنF
 • نقاط ورود و خروج ترید با استفاده از اندیکاتور RSI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ورود و خروج ترید با استفاده از اندیکاتور MA

  رایگان
  نمایش
 • نقاط ورود و خروج ترید با استفاده از اندیکاتورMACD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ورود و خروج در فیبوناچی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ژورنال نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
2,900,000تومان
خرید دوره
6جلسه
معادل 13 ساعت آموزشی
5فراگیر

پیش نیاز

مشاهده محتوابستنA
 • بایننس 1

  رایگان
  نمایش
 • بایننس 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بایننس 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تریدینگ 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تریدینگ 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تریدینگ 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تریدینگ 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نورد وی پی ان 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نورد وی پی ان 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نورد وی پی ان 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نورد وی پی ان 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترید اسپات 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترید اسپات 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ترید اسپات 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تراست ولت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تراست ولت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صرافی داخلی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • صرافی داخلی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساپورت بایننس و احراز هویت 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ساپورت بایننس و احراز هویت 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پابلیش تریدینگ ویو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه اول

مشاهده محتوابستنB
 • انواع تحلیل ( تکنیکال و فاندامنتال )

  رایگان
  نمایش
 • ویژگی تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • معرفی انواع نمودارهای کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیوت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع خطوط

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نفوذ و شکست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه دوم

مشاهده محتوابستنC
 • انواع الگو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • الگوی کانال

  رایگان
  نمایش
 • مثلث افزایشی و کاهشی ، مثلث متقارن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کنج افزایشی و کاهشی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مستطیل و پرچم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دوکف و یه کف ، دوسقف و سه سقف

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سر و شانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه سوم

مشاهده محتوابستنD
 • اندیکاتورها و اوسیلاتورها

  رایگان
  نمایش
 • واگرایی و همگرایی در اندیکاتورها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتور RSI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتور MACD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتور MA

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اندیکاتور Bollinger Bands

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فیبوناچی ریتریسمنت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه چهارم

مشاهده محتوابستنE
 • انواع تریدینگ

  رایگان
  نمایش
 • آموزش طراحی یک سیگنال موفق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چند ستاپ معاملاتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت سرمایه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مدیریت پوزیشن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جلسه پنجم

مشاهده محتوابستنF
 • نقاط ورود و خروج ترید با استفاده از اندیکاتور RSI

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ورود و خروج ترید با استفاده از اندیکاتور MA

  رایگان
  نمایش
 • نقاط ورود و خروج ترید با استفاده از اندیکاتورMACD

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقاط ورود و خروج در فیبوناچی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ژورنال نویسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات

 اگرچه شرط لازم ورود به بازار های مالی آشنایی با تحلیل تکنیکال است اما جهت موفقیت و بهره برداری حداکثری از دانش کسب شده لازم است تا اصول تبدیل شدن به یک تریدر موفق را فرا بگیریم. توجه داشته باشید که تحلیلگری و معامله گری مانند دو بال یک پرنده برای پرواز هستند. تبدیل شدن به یک تریدر موفق نیازبه تجربه دارد اما با فراگیری فنون و تکنیک های ساده اما کاربردی میتوان این زمان را به حداقل ممکن رساند. در این محصول سعی شده است تا علاوه بر مرور موارد پرکاربرد تحلیل تکنیکال، کاربردهای عملی موارد گفته شده جهت انجام ترید موفق به همراه تهیه ستاپ های معاملاتی ، تعیین نقاط ورود و خروج با حداقل ریسک و بیشترین بازده ، تهیه ژورنال و هرآنچه لازم است تا شما تبدیل به یک تریدر موفق در بازارهای مالی شود، فراهم گردد.

توضیحات

 اگرچه شرط لازم ورود به بازار های مالی آشنایی با تحلیل تکنیکال است اما جهت موفقیت و بهره برداری حداکثری از دانش کسب شده لازم است تا اصول تبدیل شدن به یک تریدر موفق را فرا بگیریم. توجه داشته باشید که تحلیلگری و معامله گری مانند دو بال یک پرنده برای پرواز هستند. تبدیل شدن به یک تریدر موفق نیازبه تجربه دارد اما با فراگیری فنون و تکنیک های ساده اما کاربردی میتوان این زمان را به حداقل ممکن رساند. در این محصول سعی شده است تا علاوه بر مرور موارد پرکاربرد تحلیل تکنیکال، کاربردهای عملی موارد گفته شده جهت انجام ترید موفق به همراه تهیه ستاپ های معاملاتی ، تعیین نقاط ورود و خروج با حداقل ریسک و بیشترین بازده ، تهیه ژورنال و هرآنچه لازم است تا شما تبدیل به یک تریدر موفق در بازارهای مالی شود، فراهم گردد.