HTML5

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

آموزش HTML5 HTML5 نسخه ی جدید و کامل شده ی HTML4 میباشد در ان تغییرات بزرگی انجام شده تا رابط کاربری ان قوی شود.همچنین در این نسخه ی جدید روش های جدید معرفی شده است تا هماهنگی رایانه ها با این نوع HTML کاملتر باشد.در این نوع کدنویسی به شما امکان داده میشود تا به سایت خود المنت های زیادی را اضافه کنید بدون این که هیچ پلاگینی را بر روی سایت نصب کنید و یا از فلش استفاده کنید.

30,000تومان
خرید دوره
30,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
4ساعت
16فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • ايجاد صفحه HTML5

  رایگان
  نمایش
 • افزودن و ويرايش متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • اضافه کردن کلاس هاي CSS در HTML5

  رایگان
  نمایش
 • ويرايش متن در HTML5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افزودن تصویر به صفحه HTML5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اضافه کردن لينک در HTML5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • کار با جدول - قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • کار با جدول - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ساخت فرم -قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • ساخت فرم - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جای دهی اشیاء در صفحه وب -قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • جای دهی اشیاء در صفحه وب - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افزودن اشکال هندسي در HTML5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش HTML5 HTML5 نسخه ی جدید و کامل شده ی HTML4 میباشد در ان تغییرات بزرگی انجام شده تا رابط کاربری ان قوی شود.همچنین در این نسخه ی جدید روش های جدید معرفی شده است تا هماهنگی رایانه ها با این نوع HTML کاملتر باشد.در این نوع کدنویسی به شما امکان داده میشود تا به سایت خود المنت های زیادی را اضافه کنید بدون این که هیچ پلاگینی را بر روی سایت نصب کنید و یا از فلش استفاده کنید.
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • ايجاد صفحه HTML5

  رایگان
  نمایش
 • افزودن و ويرايش متن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • اضافه کردن کلاس هاي CSS در HTML5

  رایگان
  نمایش
 • ويرايش متن در HTML5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افزودن تصویر به صفحه HTML5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اضافه کردن لينک در HTML5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • کار با جدول - قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • کار با جدول - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ساخت فرم -قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • ساخت فرم - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جای دهی اشیاء در صفحه وب -قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • جای دهی اشیاء در صفحه وب - قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • افزودن اشکال هندسي در HTML5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش HTML5 HTML5 نسخه ی جدید و کامل شده ی HTML4 میباشد در ان تغییرات بزرگی انجام شده تا رابط کاربری ان قوی شود.همچنین در این نسخه ی جدید روش های جدید معرفی شده است تا هماهنگی رایانه ها با این نوع HTML کاملتر باشد.در این نوع کدنویسی به شما امکان داده میشود تا به سایت خود المنت های زیادی را اضافه کنید بدون این که هیچ پلاگینی را بر روی سایت نصب کنید و یا از فلش استفاده کنید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

وب
برنامه نویسی
اینترنت
کیفیت
HTML5
آموزش HTML5