HTML5

امتیاز 0 ازمجموع 0 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

آموزش HTML5 HTML5 نسخه ی جدید و کامل شده ی HTML4 میباشد در ان تغییرات بزرگی انجام شده تا رابط کاربری ان قوی شود.همچنین در این نسخه ی جدید روش های جدید معرفی شده است تا هماهنگی رایانه ها با این نوع HTML کاملتر باشد.در این نوع کدنویسی به شما امکان داده میشود تا به سایت خود المنت های زیادی را اضافه کنید بدون این که هیچ پلاگینی را بر روی سایت نصب کنید و یا از فلش استفاده کنید.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
5جلسه
4ساعت
16فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • ايجاد صفحه HTML5

  رایگان
  نمایش
 • افزودن و ويرايش متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • اضافه کردن کلاس هاي CSS در HTML5

  رایگان
  نمایش
 • ويرايش متن در HTML5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزودن تصویر به صفحه HTML5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اضافه کردن لينک در HTML5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • کار با جدول - قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • کار با جدول - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ساخت فرم -قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • ساخت فرم - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جای دهی اشیاء در صفحه وب -قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • جای دهی اشیاء در صفحه وب - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزودن اشکال هندسي در HTML5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش HTML5 HTML5 نسخه ی جدید و کامل شده ی HTML4 میباشد در ان تغییرات بزرگی انجام شده تا رابط کاربری ان قوی شود.همچنین در این نسخه ی جدید روش های جدید معرفی شده است تا هماهنگی رایانه ها با این نوع HTML کاملتر باشد.در این نوع کدنویسی به شما امکان داده میشود تا به سایت خود المنت های زیادی را اضافه کنید بدون این که هیچ پلاگینی را بر روی سایت نصب کنید و یا از فلش استفاده کنید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • ايجاد صفحه HTML5

  رایگان
  نمایش
 • افزودن و ويرايش متن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • اضافه کردن کلاس هاي CSS در HTML5

  رایگان
  نمایش
 • ويرايش متن در HTML5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزودن تصویر به صفحه HTML5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اضافه کردن لينک در HTML5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • کار با جدول - قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • کار با جدول - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 4

مشاهده محتوابستنD
 • ساخت فرم -قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • ساخت فرم - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جلسه 5

مشاهده محتوابستنE
 • جای دهی اشیاء در صفحه وب -قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • جای دهی اشیاء در صفحه وب - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • افزودن اشکال هندسي در HTML5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش HTML5 HTML5 نسخه ی جدید و کامل شده ی HTML4 میباشد در ان تغییرات بزرگی انجام شده تا رابط کاربری ان قوی شود.همچنین در این نسخه ی جدید روش های جدید معرفی شده است تا هماهنگی رایانه ها با این نوع HTML کاملتر باشد.در این نوع کدنویسی به شما امکان داده میشود تا به سایت خود المنت های زیادی را اضافه کنید بدون این که هیچ پلاگینی را بر روی سایت نصب کنید و یا از فلش استفاده کنید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

وب
برنامه نویسی
اینترنت
کیفیت
HTML5
آموزش HTML5