InDesign CC

امتیاز 2.0 ازمجموع 1 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

آموزش InDesign CC نرم‌افزار InDesign‌ (ایندیزاین) ، قسمتي از پکيج طراحي گرافيک شرکت ادوبي (Adobe) است که به کمک اين نرم‌افراز مي‌توانيد طراحي و اجراي صفحه آرايي ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌اي انجام دهيد. فايل‌هاي ساخته شده در اين نرم‌افزار قابليت انتشار بصورت چاپي ا نیز دارا مي‌باشند.

30,000تومان
خرید دوره
30,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
4ساعت
17فراگیر

فصل اول

مشاهده محتوابستنA
 • شروع کار با نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • ايجاد يک سند و تنظيمات نمايشي آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ايجاد صفحات سند و تنظيمات مربوط به آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فصل دوم

مشاهده محتوابستنB
 • پردازش و ويرايش متن

  رایگان
  نمایش
 • جاي دهي تصاوير در سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با اشياء و تنظيمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فصل سوم

مشاهده محتوابستنC
 • مديريت رنگ در اسناد

  رایگان
  نمایش
 • ايجاد سبک براي خط دوره ترکيب اشياء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با مسيرهاي برداري و ايجاد جدول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فصل چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • ايجاد سبک و تنظيمات آن

  رایگان
  نمایش
 • ويرايش سند قبل از چاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خروجي گرفتن از سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش InDesign CC نرم‌افزار InDesign‌ (ایندیزاین) ، قسمتي از پکيج طراحي گرافيک شرکت ادوبي (Adobe) است که به کمک اين نرم‌افراز مي‌توانيد طراحي و اجراي صفحه آرايي ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌اي انجام دهيد. فايل‌هاي ساخته شده در اين نرم‌افزار قابليت انتشار بصورت چاپي ا نیز دارا مي‌باشند. در این دوره آموزشی نسخه CC ایندیزاین تدریس می شود.
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

فصل اول

مشاهده محتوابستنA
 • شروع کار با نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • ايجاد يک سند و تنظيمات نمايشي آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ايجاد صفحات سند و تنظيمات مربوط به آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فصل دوم

مشاهده محتوابستنB
 • پردازش و ويرايش متن

  رایگان
  نمایش
 • جاي دهي تصاوير در سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با اشياء و تنظيمات آن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فصل سوم

مشاهده محتوابستنC
 • مديريت رنگ در اسناد

  رایگان
  نمایش
 • ايجاد سبک براي خط دوره ترکيب اشياء

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کار با مسيرهاي برداري و ايجاد جدول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

فصل چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • ايجاد سبک و تنظيمات آن

  رایگان
  نمایش
 • ويرايش سند قبل از چاپ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • خروجي گرفتن از سند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش InDesign CC نرم‌افزار InDesign‌ (ایندیزاین) ، قسمتي از پکيج طراحي گرافيک شرکت ادوبي (Adobe) است که به کمک اين نرم‌افراز مي‌توانيد طراحي و اجراي صفحه آرايي ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌اي انجام دهيد. فايل‌هاي ساخته شده در اين نرم‌افزار قابليت انتشار بصورت چاپي ا نیز دارا مي‌باشند. در این دوره آموزشی نسخه CC ایندیزاین تدریس می شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش InDesign CC