InDesign CC

امتیاز 2.0 ازمجموع 1 نفر
انتشارات پیروز الوان

کامپیوتر و نرم افزار

آموزش InDesign CC نرم‌افزار InDesign‌ (ایندیزاین) ، قسمتي از پکيج طراحي گرافيک شرکت ادوبي (Adobe) است که به کمک اين نرم‌افراز مي‌توانيد طراحي و اجراي صفحه آرايي ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌اي انجام دهيد. فايل‌هاي ساخته شده در اين نرم‌افزار قابليت انتشار بصورت چاپي ا نیز دارا مي‌باشند.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
4جلسه
4ساعت
16فراگیر

فصل اول

مشاهده محتوابستنA
 • شروع کار با نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • ايجاد يک سند و تنظيمات نمايشي آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ايجاد صفحات سند و تنظيمات مربوط به آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فصل دوم

مشاهده محتوابستنB
 • پردازش و ويرايش متن

  رایگان
  نمایش
 • جاي دهي تصاوير در سند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با اشياء و تنظيمات آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فصل سوم

مشاهده محتوابستنC
 • مديريت رنگ در اسناد

  رایگان
  نمایش
 • ايجاد سبک براي خط دوره ترکيب اشياء

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با مسيرهاي برداري و ايجاد جدول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فصل چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • ايجاد سبک و تنظيمات آن

  رایگان
  نمایش
 • ويرايش سند قبل از چاپ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خروجي گرفتن از سند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش InDesign CC نرم‌افزار InDesign‌ (ایندیزاین) ، قسمتي از پکيج طراحي گرافيک شرکت ادوبي (Adobe) است که به کمک اين نرم‌افراز مي‌توانيد طراحي و اجراي صفحه آرايي ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌اي انجام دهيد. فايل‌هاي ساخته شده در اين نرم‌افزار قابليت انتشار بصورت چاپي ا نیز دارا مي‌باشند. در این دوره آموزشی نسخه CC ایندیزاین تدریس می شود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

فصل اول

مشاهده محتوابستنA
 • شروع کار با نرم افزار

  رایگان
  نمایش
 • ايجاد يک سند و تنظيمات نمايشي آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ايجاد صفحات سند و تنظيمات مربوط به آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فصل دوم

مشاهده محتوابستنB
 • پردازش و ويرايش متن

  رایگان
  نمایش
 • جاي دهي تصاوير در سند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با اشياء و تنظيمات آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فصل سوم

مشاهده محتوابستنC
 • مديريت رنگ در اسناد

  رایگان
  نمایش
 • ايجاد سبک براي خط دوره ترکيب اشياء

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کار با مسيرهاي برداري و ايجاد جدول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

فصل چهارم

مشاهده محتوابستنD
 • ايجاد سبک و تنظيمات آن

  رایگان
  نمایش
 • ويرايش سند قبل از چاپ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • خروجي گرفتن از سند

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش InDesign CC نرم‌افزار InDesign‌ (ایندیزاین) ، قسمتي از پکيج طراحي گرافيک شرکت ادوبي (Adobe) است که به کمک اين نرم‌افراز مي‌توانيد طراحي و اجراي صفحه آرايي ‌‌‌کتاب، روزنامه، بروشور، کاتالوگ و … را به صورت حرفه‌اي انجام دهيد. فايل‌هاي ساخته شده در اين نرم‌افزار قابليت انتشار بصورت چاپي ا نیز دارا مي‌باشند. در این دوره آموزشی نسخه CC ایندیزاین تدریس می شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

آموزش InDesign CC