علیرضا یوسفلی
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت
0

دوره

0

کارآموز

درباره مدرس
استاد علیرضا یوسفلیدانش آموخته رشته فناوری اطلاعات از دانشگاه علم و صنعتمدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه
دوره‌های مدرس