مهندس رضا آتش فراز
مشاور، مدرس و فعال حوزه مدیریت پروژه
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مهندس رضا آتش فراز
تألیف و ترجمه 10 کتاب تخصصی در زمینه مدیریت پروژه
مشاور، مدرس و مؤلف کتاب های تخصصی در زمینه مدیریت پروژه
سابقه تدریس بیش از 200 دوره آموزشی  در زمینه  مدیریت پروژه
کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه شهید بهشتی
دارای مدرک مدیریت پروژه حرفه¬ای (PMP) از موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI)
سابقه ارائه خدمات مشاوره مدیریت پروژه در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی، نیرو، صنایع، راه و ساختمان