فرصت استثنایی در تخفیف پایان تابستان هم آموز تا 50 درصد تخفیف بروی تمامی دوره های آموزشی
مهندس میرهادی رادی
مدیر ارشد بازاریابی
1

دوره

1

کارآموز

درباره مدرس
مدیر گروه بازاریابی دیجیتال و تحلیل بازار دفتر پنتد دانشگاه صنعتی شریف مدیر ارشد بازاریابی شرکت ویراتک مشاور و مدرس بازاریابی دیجیتال فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر و MBA دانشگاه صنعتی شریف