%50 تخفیف نوروزی هم آموز آغاز شد. 25 اسفند لغایت 10 فروردین
دکتر عطاءاله هرندی
2

دوره

2

کارآموز

درباره مدرس
دکتر عطاءاله هرندی دانش آموخته دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه علامه طباطبائی است. ایشان تالیف دو عنوان کتاب، ترجمه پنج عنوان کتاب، تدوین 20 مقاله علمی پژوهشی و انتشار آن در ژورنال های داخلی و خارجی و ارائه 12 مقاله در سمینار های بین المللی و ملی را در کارنامه خود دارد.دکتر هرندی مدرس مدعو دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد است و در هشت فصلنامه علمی پژوهشی داخلی و دو فصلنامه بین المللی به عنوان داور همکاری دارد. ایشان به عنوان مشاوری مطرح در حوزه مدیریت استراتژیک تا کنون با سازمان های مطرحی در سطح کشور همکاری داشته است و اکنون نیز به عنوان مشاور برنامه ریزی در دو هلدینگ بزرگ اقتصادی کشور مشغول به کار است. وی از سال 93 تا کنون تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان بوده و با یک پروژه ملی در حوزه علم و فناوری نیز به عنوان دستیار علمی همکاری دارد.