دسته‌بندی آموزش‌ها
  مهندس حسین اکبری
  رئيس هيئت مديره آريانا، مشاور استراتژیک
  0

  دوره

  0

  کارآموز

  درباره مدرس
  دکتری مدیریت دانشگاه بوردو (دوره مشترک با سازمان مدیریت صنعتی)
  دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (دانشگاه صنعتی شریف و تهران)
  رییس هیات مدیره گروه پژوهشی صنعتی آریانا
  عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی سریرا