دسته‌بندی آموزش‌ها

  زبان بدن در مذاکرات

  ★★★★★
  ☆☆☆☆☆
  امتیاز 5.0 ازمجموع 31 نفر
  مهندس فرزین فردیس
  مهارت های فردی
  .
  هزینه دوره:78000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 78000تومان
  دموی رایگان
  3جلسه
  6ساعت
  202فراگیر

  ارتباطات و زبان بدن؛ مقدمه و معرفی

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه دوره زبان بدن در مذاکرات
  • معرفی
  • آیا همه ما از توانایی درک زبان بدن برخورداریم؟
  • انواع ارتباطات، کلامی و غیرکلامی، و نقش هر کدام در تاثیرگذاری روی دیگران
  • اجزا زبان بدن (قسمت اول)
  • اجزا زبان بدن (قسمت دوم)

  انواع سیگنال ها و علائم زبان بدن

  مشاهده محتوابستنB
  • سیگنال های دست (بخش اول)
  • سیگنال های دست (بخش دوم)
  • سیگنال های فریب (شک، اغراق، دروغ)
  • سایر سیگنال های دست و پا
  • سیگنال های سر
  • سیگنال های مالکیت
  • سیگنال های قصد و نیت (بخش اول)
  • سیگنال های قصد و نیت (بخش دوم)
  • وضعیت های گفتگو پشت یک میز
  • حریم های شخصی و مفاهیم آن
  • سیگنال های چشم
  • با کسی که همش سرش پایینه و به ما نگاه نمی کند چه کنیم؟
  • علایم چهره (بخش اول)
  • علایم چهره (بخش دوم)

  تمرین برای یادگیری بیشتر و عمیق تر

  مشاهده محتوابستنC
  • تفاوت های فرهنگی در زبان بدن
  • چند تمرین کوتاه
  • زبان بدن هویت شما را شکل می دهد
  • ویدیو سخنرانی دکتر ظریف
  • تحلیل ویدیو سخنرانی قبل
  • درس آموخته ای از یک پیشکسوت
  • ویدیو زبان بدن آقای ترامپ
  • تحلیل ویدیو درس آموخته ای از یک پیشکسوت
  • زیر ذره بین رسانه ها
  • تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران برای تقویت مهارت زبان بدن
  • فیلم اصلی تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران
  توضیحات دوره
  تحقیقات دانشکده کسب و کار هاروارد نشان می دهد که مهمترین مهارتی که مدیران برای رشد و ارتقا خود در سازمان ها بدان نیازمندند مهارت ارتباطی است. توانایی افراد برای درک جامع و دقیق منظور طرف مقابل و فهم آنچه در ذهن او می گذرد و احیانا بر زبان نمی آورد و مهارت در انتقال بی نقص و همه جانبه فکر و اندیشه خود. بخش مهمی از توان و مهارت ارتباطی در کلام نهفته است و از این رو تقویت مهارت های کلامی از قبیل سخنرانی و فن بیان و متقاعدسازی یکی از کلیدی ترین آنها محسوب می شود ولی واقعیت آن است که بدون توجه به بخش غیرکلامی یک ارتباط احتمال اشتباه و خطا فراوان است و یا بیشترین تاثیرگذاری ممکن دور از دسترس می شود. زبان بدن، انواع شیوه های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری را شامل می شود که یک فرد را قادر می سازد بدون آنکه با دیگران صحبتی بکند پیام و مفهوم مدنظر خود را به طرف مقابل منتقل کند و ذهنیت و پیام مخاطب خود را درک کند. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (وضعیت دست ها، پاها، سر و نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن و تکیه دادن)، ژست ها (حالت ها و اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت (علائم چهره) و حرکات چشم‌ها باشد. در این دوره مجازی مهندس فرزین فردیس از برترین مربیان مذاکره، با توجه به مشاهدات و تجربیات واقعی خود، به شکلی ساده و روان با مثال ها و تصاویر متنوع این دانش را به طور کاربردی و اصولی به شما یاد می دهد. مخاطبان دوره : سخنرانان و مربیان فن بیان مدیران اصلی و میانی سازمان ها مذاکره کنندگان ارشد سازمان های بزرگ و کوچک و تمامی کسانی که به نوعی در ارتباط و تعامل با دیگران هستند.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  ارتباطات و زبان بدن؛ مقدمه و معرفی

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه دوره زبان بدن در مذاکرات
  • معرفی
  • آیا همه ما از توانایی درک زبان بدن برخورداریم؟
  • انواع ارتباطات، کلامی و غیرکلامی، و نقش هر کدام در تاثیرگذاری روی دیگران
  • اجزا زبان بدن (قسمت اول)
  • اجزا زبان بدن (قسمت دوم)

  انواع سیگنال ها و علائم زبان بدن

  مشاهده محتوابستنB
  • سیگنال های دست (بخش اول)
  • سیگنال های دست (بخش دوم)
  • سیگنال های فریب (شک، اغراق، دروغ)
  • سایر سیگنال های دست و پا
  • سیگنال های سر
  • سیگنال های مالکیت
  • سیگنال های قصد و نیت (بخش اول)
  • سیگنال های قصد و نیت (بخش دوم)
  • وضعیت های گفتگو پشت یک میز
  • حریم های شخصی و مفاهیم آن
  • سیگنال های چشم
  • با کسی که همش سرش پایینه و به ما نگاه نمی کند چه کنیم؟
  • علایم چهره (بخش اول)
  • علایم چهره (بخش دوم)

  تمرین برای یادگیری بیشتر و عمیق تر

  مشاهده محتوابستنC
  • تفاوت های فرهنگی در زبان بدن
  • چند تمرین کوتاه
  • زبان بدن هویت شما را شکل می دهد
  • ویدیو سخنرانی دکتر ظریف
  • تحلیل ویدیو سخنرانی قبل
  • درس آموخته ای از یک پیشکسوت
  • ویدیو زبان بدن آقای ترامپ
  • تحلیل ویدیو درس آموخته ای از یک پیشکسوت
  • زیر ذره بین رسانه ها
  • تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران برای تقویت مهارت زبان بدن
  • فیلم اصلی تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران
  توضیحات دوره
  تحقیقات دانشکده کسب و کار هاروارد نشان می دهد که مهمترین مهارتی که مدیران برای رشد و ارتقا خود در سازمان ها بدان نیازمندند مهارت ارتباطی است. توانایی افراد برای درک جامع و دقیق منظور طرف مقابل و فهم آنچه در ذهن او می گذرد و احیانا بر زبان نمی آورد و مهارت در انتقال بی نقص و همه جانبه فکر و اندیشه خود. بخش مهمی از توان و مهارت ارتباطی در کلام نهفته است و از این رو تقویت مهارت های کلامی از قبیل سخنرانی و فن بیان و متقاعدسازی یکی از کلیدی ترین آنها محسوب می شود ولی واقعیت آن است که بدون توجه به بخش غیرکلامی یک ارتباط احتمال اشتباه و خطا فراوان است و یا بیشترین تاثیرگذاری ممکن دور از دسترس می شود. زبان بدن، انواع شیوه های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری را شامل می شود که یک فرد را قادر می سازد بدون آنکه با دیگران صحبتی بکند پیام و مفهوم مدنظر خود را به طرف مقابل منتقل کند و ذهنیت و پیام مخاطب خود را درک کند. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (وضعیت دست ها، پاها، سر و نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن و تکیه دادن)، ژست ها (حالت ها و اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت (علائم چهره) و حرکات چشم‌ها باشد. در این دوره مجازی مهندس فرزین فردیس از برترین مربیان مذاکره، با توجه به مشاهدات و تجربیات واقعی خود، به شکلی ساده و روان با مثال ها و تصاویر متنوع این دانش را به طور کاربردی و اصولی به شما یاد می دهد. مخاطبان دوره : سخنرانان و مربیان فن بیان مدیران اصلی و میانی سازمان ها مذاکره کنندگان ارشد سازمان های بزرگ و کوچک و تمامی کسانی که به نوعی در ارتباط و تعامل با دیگران هستند.

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات