زبان بدن برای مدیران

امتیاز 4.0 ازمجموع 2 نفر
شادن پژواک

مهارت های فردی

​اور ویو لیندا 19 تحقیقات نشان میدهد ، هنگامی که سیگنال های کلامی و غیر کلامی شما با هم مغایرت داشته باشند ، مخاطب مجبور میشود بین آنچه از شما میبیند و آنچه میشنود ، یکی را مورد توجه قرار دهد.و ناخوداگاه زبان بدن شمارا باور میکند.

10,000تومان
خرید دوره
10,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
1ساعت
37فراگیر

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدگویی

  رایگان
  نمایش
 • درک این که پیغامهای زبان بدن چگونه برداشت می شود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زبان بدن گراه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زبان بدن رو با کلمات وفق بدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شش راه برای تاثیر گذاری بیشتر در اولین برخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ده المان کلیدی برای دست دادن

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد حس مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتقال گرما و همدلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتقال راحتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی تن صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • برقراری ارتباط با دستانتان

  رایگان
  نمایش
 • برقراری ارتباط با پاهایتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک استفاده از فضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بسته بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
اور ویو لیندا 19
تحقیقات نشان میدهد ، هنگامی که سیگنال های کلامی و غیر کلامی شما با هم مغایرت داشته باشند ، مخاطب مجبور میشود بین آنچه از شما میبیند و آنچه میشنود ، یکی را مورد توجه قرار دهد.و ناخوداگاه زبان بدن شمارا باور میکند.در این دوره ی آموزشی ،دکتر "کرول کینزی گومن" متخصص زبان بدن در محیط کاری ، نشان می دهد که زبان بدن چگونه درک شده و در اغلب اوقات به اشتباه تعبیر می شود. علاوه براین کرول شش نشانه غیرکلامی را که برای گذاشتن تأثیر اولیه ی مثبت باید از آنها آگاه باشید، با شما درمیان می گذارد. او درباره اهمیت زبان بدن برای رهبران صحبت می کند، و نشان می دهد که چطور می توانید برای خود ظاهر مدیریتی ایجاد کنید. در پایان، کرول چند ترفند ساده و مؤثر برای ارتباط برقرار کردن از طریق اشارات دست و وضعیت بدن را عنوان می کند.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

جلسه 1

مشاهده محتوابستنA
 • خوش آمدگویی

  رایگان
  نمایش
 • درک این که پیغامهای زبان بدن چگونه برداشت می شود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زبان بدن گراه کننده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • زبان بدن رو با کلمات وفق بدید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شش راه برای تاثیر گذاری بیشتر در اولین برخورد

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 2

مشاهده محتوابستنB
 • ده المان کلیدی برای دست دادن

  رایگان
  نمایش
 • ایجاد حس مدیریتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتقال گرما و همدلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • انتقال راحتی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • ارزیابی تن صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

جلسه 3

مشاهده محتوابستنC
 • برقراری ارتباط با دستانتان

  رایگان
  نمایش
 • برقراری ارتباط با پاهایتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • درک استفاده از فضا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بسته بودن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

اور ویو لیندا 19
تحقیقات نشان میدهد ، هنگامی که سیگنال های کلامی و غیر کلامی شما با هم مغایرت داشته باشند ، مخاطب مجبور میشود بین آنچه از شما میبیند و آنچه میشنود ، یکی را مورد توجه قرار دهد.و ناخوداگاه زبان بدن شمارا باور میکند.در این دوره ی آموزشی ،دکتر "کرول کینزی گومن" متخصص زبان بدن در محیط کاری ، نشان می دهد که زبان بدن چگونه درک شده و در اغلب اوقات به اشتباه تعبیر می شود. علاوه براین کرول شش نشانه غیرکلامی را که برای گذاشتن تأثیر اولیه ی مثبت باید از آنها آگاه باشید، با شما درمیان می گذارد. او درباره اهمیت زبان بدن برای رهبران صحبت می کند، و نشان می دهد که چطور می توانید برای خود ظاهر مدیریتی ایجاد کنید. در پایان، کرول چند ترفند ساده و مؤثر برای ارتباط برقرار کردن از طریق اشارات دست و وضعیت بدن را عنوان می کند.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

زبان بدن مدیران
زبان بدن در کار
ارتباط غیرکلامی