زبان بدن در مذاکرات

امتیاز 4.6 ازمجموع 31 نفر
مهندس فرزین فردیس

مهارت های فردی

تحقیقات دانشکده کسب و کار هاروارد نشان می دهد که مهمترین مهارتی که مدیران برای رشد و ارتقا خود در سازمان ها بدان نیازمندند مهارت ارتباطی است. توانایی افراد برای درک جامع و دقیق منظور طرف مقابل و فهم آنچه در ذهن او می گذرد و احیانا بر زبان نمی آورد و مهارت در انتقال بی نقص و همه جانبه فکر و اندیشه خود. بخش مهمی از توان و مهارت ارتباطی در کلام نهفته است و از این رو تقویت مهارت های کلامی از قبیل سخنرانی و فن بیان و متقاعدسازی یکی از کلیدی ترین آنها محسوب می شود ولی واقعیت آن است که بدون توجه به بخش غیرکلامی یک ارتباط احتمال اشتباه و خطا فراوان است و یا بیشترین تاثیرگذاری ممکن دور از دسترس می شود. زبان بدن، انواع شیوه های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری را شامل می شود که یک فرد را قادر می سازد بدون آنکه با دیگران صحبتی بکند پیام و مفهوم مدنظر خود را به طرف مقابل منتقل کند و ذهنیت و پیام مخاطب خود را درک کند.

145,000تومان
خرید دوره
145,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
6ساعت
212فراگیر

ارتباطات و زبان بدن؛ مقدمه و معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه دوره زبان بدن در مذاکرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • آیا همه ما از توانایی درک زبان بدن برخورداریم؟

  رایگان
  نمایش
 • انواع ارتباطات، کلامی و غیرکلامی، و نقش هر کدام در تاثیرگذاری روی دیگران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزا زبان بدن (قسمت اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزا زبان بدن (قسمت دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع سیگنال ها و علائم زبان بدن

مشاهده محتوابستنB
 • سیگنال های دست (بخش اول)

  رایگان
  نمایش
 • سیگنال های دست (بخش دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های فریب (شک، اغراق، دروغ)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سایر سیگنال های دست و پا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های سر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های مالکیت

  رایگان
  نمایش
 • سیگنال های قصد و نیت (بخش اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های قصد و نیت (بخش دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت های گفتگو پشت یک میز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حریم های شخصی و مفاهیم آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های چشم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • با کسی که همش سرش پایینه و به ما نگاه نمی کند چه کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علایم چهره (بخش اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علایم چهره (بخش دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تمرین برای یادگیری بیشتر و عمیق تر

مشاهده محتوابستنC
 • تفاوت های فرهنگی در زبان بدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چند تمرین کوتاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زبان بدن هویت شما را شکل می دهد

  رایگان
  نمایش
 • ویدیو سخنرانی دکتر ظریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل ویدیو سخنرانی قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درس آموخته ای از یک پیشکسوت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویدیو زبان بدن آقای ترامپ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل ویدیو درس آموخته ای از یک پیشکسوت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زیر ذره بین رسانه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران برای تقویت مهارت زبان بدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فیلم اصلی تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
تحقیقات دانشکده کسب و کار هاروارد نشان می دهد که مهمترین مهارتی که مدیران برای رشد و ارتقا خود در سازمان ها بدان نیازمندند مهارت ارتباطی است. توانایی افراد برای درک جامع و دقیق منظور طرف مقابل و فهم آنچه در ذهن او می گذرد و احیانا بر زبان نمی آورد و مهارت در انتقال بی نقص و همه جانبه فکر و اندیشه خود. بخش مهمی از توان و مهارت ارتباطی در کلام نهفته است و از این رو تقویت مهارت های کلامی از قبیل سخنرانی و فن بیان و متقاعدسازی یکی از کلیدی ترین آنها محسوب می شود ولی واقعیت آن است که بدون توجه به بخش غیرکلامی یک ارتباط احتمال اشتباه و خطا فراوان است و یا بیشترین تاثیرگذاری ممکن دور از دسترس می شود. زبان بدن، انواع شیوه های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری را شامل می شود که یک فرد را قادر می سازد بدون آنکه با دیگران صحبتی بکند پیام و مفهوم مدنظر خود را به طرف مقابل منتقل کند و ذهنیت و پیام مخاطب خود را درک کند. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (وضعیت دست ها، پاها، سر و نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن و تکیه دادن)، ژست ها (حالت ها و اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت (علائم چهره) و حرکات چشم‌ها باشد. در این دوره مجازی مهندس فرزین فردیس از برترین مربیان مذاکره، با توجه به مشاهدات و تجربیات واقعی خود، به شکلی ساده و روان با مثال ها و تصاویر متنوع این دانش را به طور کاربردی و اصولی به شما یاد می دهد. مخاطبان دوره : سخنرانان و مربیان فن بیان مدیران اصلی و میانی سازمان ها مذاکره کنندگان ارشد سازمان های بزرگ و کوچک و تمامی کسانی که به نوعی در ارتباط و تعامل با دیگران هستند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

ارتباطات و زبان بدن؛ مقدمه و معرفی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه دوره زبان بدن در مذاکرات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی

  رایگان
  نمایش
 • آیا همه ما از توانایی درک زبان بدن برخورداریم؟

  رایگان
  نمایش
 • انواع ارتباطات، کلامی و غیرکلامی، و نقش هر کدام در تاثیرگذاری روی دیگران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزا زبان بدن (قسمت اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اجزا زبان بدن (قسمت دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع سیگنال ها و علائم زبان بدن

مشاهده محتوابستنB
 • سیگنال های دست (بخش اول)

  رایگان
  نمایش
 • سیگنال های دست (بخش دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های فریب (شک، اغراق، دروغ)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سایر سیگنال های دست و پا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های سر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های مالکیت

  رایگان
  نمایش
 • سیگنال های قصد و نیت (بخش اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های قصد و نیت (بخش دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وضعیت های گفتگو پشت یک میز

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حریم های شخصی و مفاهیم آن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سیگنال های چشم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • با کسی که همش سرش پایینه و به ما نگاه نمی کند چه کنیم؟

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علایم چهره (بخش اول)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • علایم چهره (بخش دوم)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تمرین برای یادگیری بیشتر و عمیق تر

مشاهده محتوابستنC
 • تفاوت های فرهنگی در زبان بدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • چند تمرین کوتاه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زبان بدن هویت شما را شکل می دهد

  رایگان
  نمایش
 • ویدیو سخنرانی دکتر ظریف

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل ویدیو سخنرانی قبل

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • درس آموخته ای از یک پیشکسوت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ویدیو زبان بدن آقای ترامپ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل ویدیو درس آموخته ای از یک پیشکسوت

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • زیر ذره بین رسانه ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران برای تقویت مهارت زبان بدن

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فیلم اصلی تحلیل رفتار هنرپیشه ها و سیاستمداران

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

تحقیقات دانشکده کسب و کار هاروارد نشان می دهد که مهمترین مهارتی که مدیران برای رشد و ارتقا خود در سازمان ها بدان نیازمندند مهارت ارتباطی است. توانایی افراد برای درک جامع و دقیق منظور طرف مقابل و فهم آنچه در ذهن او می گذرد و احیانا بر زبان نمی آورد و مهارت در انتقال بی نقص و همه جانبه فکر و اندیشه خود. بخش مهمی از توان و مهارت ارتباطی در کلام نهفته است و از این رو تقویت مهارت های کلامی از قبیل سخنرانی و فن بیان و متقاعدسازی یکی از کلیدی ترین آنها محسوب می شود ولی واقعیت آن است که بدون توجه به بخش غیرکلامی یک ارتباط احتمال اشتباه و خطا فراوان است و یا بیشترین تاثیرگذاری ممکن دور از دسترس می شود. زبان بدن، انواع شیوه های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری را شامل می شود که یک فرد را قادر می سازد بدون آنکه با دیگران صحبتی بکند پیام و مفهوم مدنظر خود را به طرف مقابل منتقل کند و ذهنیت و پیام مخاطب خود را درک کند. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (وضعیت دست ها، پاها، سر و نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن و تکیه دادن)، ژست ها (حالت ها و اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت (علائم چهره) و حرکات چشم‌ها باشد. در این دوره مجازی مهندس فرزین فردیس از برترین مربیان مذاکره، با توجه به مشاهدات و تجربیات واقعی خود، به شکلی ساده و روان با مثال ها و تصاویر متنوع این دانش را به طور کاربردی و اصولی به شما یاد می دهد. مخاطبان دوره : سخنرانان و مربیان فن بیان مدیران اصلی و میانی سازمان ها مذاکره کنندگان ارشد سازمان های بزرگ و کوچک و تمامی کسانی که به نوعی در ارتباط و تعامل با دیگران هستند.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

زبان بدن
مذاکره