مهندس فرزین فردیس
مدرس دانشگاه و مدیرعامل گروه صنعتی پارس سامان
1

دوره

1

کارآموز