50 درصد تخفیف دوره های مدیریت پروژه هم‌آموز

مدیریت کار و زندگی

Dave Crenshaw

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.5 ازمجموع 26 نفر
160,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تعادل کار و زندگی

مشاهده محتوابستنA
 • تعادل بین کار و زمان شخصی

  رایگان
  نمایش
 • تعادل زمانی برای خود و دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعادل استفاده از تکنولوژی در زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه بندی زمان

  رایگان
  نمایش
 • متعادل باشید اما درگیر نباشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلق زمان تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمادگی برای تعطیلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی برای اتفاقات غیر منتظره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی ویژه کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی ویژه کارآفرینان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی ویژه افرادی که در خانه کار میکنند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جایزه Q & A

مشاهده محتوابستنB
 • توصیه دیگری هم است؟

  رایگان
  نمایش
 • چگونه وقتی سفر کاری می کنم موفق باشم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی مطلع ساختن دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جداسازی کار و سرگرمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حفظ زمان شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نشانه های عدم تعادل زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی پیشرفت در شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شغل تمام وقت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
160,000تومان
خرید دوره
2جلسه
33 دقیقه
612فراگیر

تعادل کار و زندگی

مشاهده محتوابستنA
 • تعادل بین کار و زمان شخصی

  رایگان
  نمایش
 • تعادل زمانی برای خود و دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعادل استفاده از تکنولوژی در زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بودجه بندی زمان

  رایگان
  نمایش
 • متعادل باشید اما درگیر نباشید

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • خلق زمان تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آمادگی برای تعطیلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • برنامه ریزی برای اتفاقات غیر منتظره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی ویژه کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی ویژه کارآفرینان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نکاتی ویژه افرادی که در خانه کار میکنند

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جایزه Q & A

مشاهده محتوابستنB
 • توصیه دیگری هم است؟

  رایگان
  نمایش
 • چگونه وقتی سفر کاری می کنم موفق باشم؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پرسش و پاسخ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی مطلع ساختن دیگران

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جداسازی کار و سرگرمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • حفظ زمان شخصی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نشانه های عدم تعادل زندگی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • چگونگی پیشرفت در شغل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شغل تمام وقت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

ایجاد تعادل در کار و زندگی برای خیلی از افراد کار دشواری است. زمانی که صحبت از بودجه بندی زمان می شود اولین فاکتور مهم تعیین یک خط مرز است، خط مرز زمانی، از روزی شروع می شود که شما کارتان را متوقف می کنید و زندگی شخصی تان را شروع می کنید.در این ویدیو آموزشی با بهترین روش های دستیابی به تعادل مناسب در کار و زندگی آشنا خواهید شد.

توضیحات

ایجاد تعادل در کار و زندگی برای خیلی از افراد کار دشواری است. زمانی که صحبت از بودجه بندی زمان می شود اولین فاکتور مهم تعیین یک خط مرز است، خط مرز زمانی، از روزی شروع می شود که شما کارتان را متوقف می کنید و زندگی شخصی تان را شروع می کنید.در این ویدیو آموزشی با بهترین روش های دستیابی به تعادل مناسب در کار و زندگی آشنا خواهید شد.

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی