نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM

مهندس حسین توکلی

مدیریت نگهداری و تعمیرات

امتیاز 4.6 ازمجموع 17 نفر
550,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تعمیرات و نگه داری چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • تعمیرات و نگه داری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاریخچه نگهداری و تعمیرات

  رایگان
  نمایش
 • نگهداری و تعمیرات فراگیر چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نظام آراستگی یا 5 اس و نت بهرور

مشاهده محتوابستنB
 • نظام آراستگی یا 5 اس pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظام آراستگی یا 5 اس و ایمنی و محیط زیست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آموزش و نت جامع

مشاهده محتوابستنC
 • آموزش در تعمیرات و نگه داری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش در تعمیرات و نگه داری فراگیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

مشاهده محتوابستنD
 • نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات نگهداری و تعمیرات

  رایگان
  نمایش
 • 7 گام ایجاد نت برنامه ریزی شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نت پیشگیرانه برنامه ریزی و زمان بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگهداری و تعمیرات خودگردان

مشاهده محتوابستنE
 • نگهداری و تعمیرات خودگردان pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گام های نت خودگردان چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • نظافت اولیه ماشین آلات و تجهیزات گام 2 تا 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گام های نت خودگردان گام 4 تا 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگهداری و تعمیرات طراحی

مشاهده محتوابستنF
 • نگهداری و تعمیرات طراحی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهداف نت عمر اقتصادی ماشین آلات، نیازهای استقرار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگهداری و تعمیرات کیفی

مشاهده محتوابستنG
 • نگهداری و تعمیرات کیفی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل و فرآیند ماتریس نت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اثربخشی تجهیزات و ماشین آلات

مشاهده محتوابستنH
 • اثربخشی تجهیزات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی و حذف تجهیزات ماشین آلات

  رایگان
  نمایش
 • بازدهی ماشین آلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16 ضایعه عمده و 3 ضایعه مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بهبود مستمر یا کایزن

مشاهده محتوابستنI
 • بهبود مستمر یا کایزن pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5 عامل خرابی تجهیزات و مراحل بهبود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهبود کارایی عمومی تجهیزات و نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای نگهداری و تعمیرات جامع

مشاهده محتوابستنJ
 • اجرای نگهداری و تعمیرات جامع pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند کلی نگه داری و تعمیرات

  رایگان
  نمایش
 • 12 گام پیاده سازی گام 1 و 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 12 گام پیاده سازی گام 3 تا 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه فعالیت های نگهداری و تعمیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نگهداری و تعمیرات فراگیر

مشاهده محتوابستنA
 • آزمون نگهداری و تعمیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
550,000تومان
خرید دوره
11جلسه
5ساعت و 7 دقیقه
158فراگیر

تعمیرات و نگه داری چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • تعمیرات و نگه داری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تاریخچه نگهداری و تعمیرات

  رایگان
  نمایش
 • نگهداری و تعمیرات فراگیر چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نظام آراستگی یا 5 اس و نت بهرور

مشاهده محتوابستنB
 • نظام آراستگی یا 5 اس pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نظام آراستگی یا 5 اس و ایمنی و محیط زیست

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آموزش و نت جامع

مشاهده محتوابستنC
 • آموزش در تعمیرات و نگه داری pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آموزش در تعمیرات و نگه داری فراگیر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده

مشاهده محتوابستنD
 • نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصطلاحات نگهداری و تعمیرات

  رایگان
  نمایش
 • 7 گام ایجاد نت برنامه ریزی شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نت پیشگیرانه برنامه ریزی و زمان بندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگهداری و تعمیرات خودگردان

مشاهده محتوابستنE
 • نگهداری و تعمیرات خودگردان pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گام های نت خودگردان چیست؟

  رایگان
  نمایش
 • نظافت اولیه ماشین آلات و تجهیزات گام 2 تا 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • گام های نت خودگردان گام 4 تا 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگهداری و تعمیرات طراحی

مشاهده محتوابستنF
 • نگهداری و تعمیرات طراحی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهداف نت عمر اقتصادی ماشین آلات، نیازهای استقرار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نگهداری و تعمیرات کیفی

مشاهده محتوابستنG
 • نگهداری و تعمیرات کیفی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل و فرآیند ماتریس نت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اثربخشی تجهیزات و ماشین آلات

مشاهده محتوابستنH
 • اثربخشی تجهیزات pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی و حذف تجهیزات ماشین آلات

  رایگان
  نمایش
 • بازدهی ماشین آلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 16 ضایعه عمده و 3 ضایعه مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بهبود مستمر یا کایزن

مشاهده محتوابستنI
 • بهبود مستمر یا کایزن pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 5 عامل خرابی تجهیزات و مراحل بهبود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بهبود کارایی عمومی تجهیزات و نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای نگهداری و تعمیرات جامع

مشاهده محتوابستنJ
 • اجرای نگهداری و تعمیرات جامع pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرایند کلی نگه داری و تعمیرات

  رایگان
  نمایش
 • 12 گام پیاده سازی گام 1 و 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • 12 گام پیاده سازی گام 3 تا 12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نقشه فعالیت های نگهداری و تعمیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آزمون نگهداری و تعمیرات فراگیر

مشاهده محتوابستنA
 • آزمون نگهداری و تعمیرات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
همراه با گواهینامه آموزشی
در این دوره ضمن آشنایی با کلیات نگهداری و تعمیرات، معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) با شاخص های مختلف در سنجش اثربخشی سیستم های مرتبط با آن و ارزیابی و جایزه TPM آشنا می شوید.
در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی تعمیرات و نگهداری بهره ور می آموزید:
تاریخچه انواع روش های نگهداری و تعمیرات
خواستگاه تعمیرات و نگهداری
آشنایی با مفاهیم و اصلاحات مرتبط با نگهداری و تعمیرات
مدل نگهداری و تعمیرات TPM و ارزیابی و سنجش و جایزه آن
شاخص های سنجش اثربخشی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات 5 عامل خرابی تجهيزات و ماشين آلات
1) نامناسب بودن شرايط پايه 
2) مهارت ناكافی 
3) عدم رفع فرسايش
4) نامناسب بودن روش ها 
5) طراحی نامناسب
انواع مکاتب نگه داری و تعمیرات به ترتیب تاریخی:
تعميرات اضطراری run to failure maintenance قبل از دهه 1950 
نت دوره ای 1952
نت پيشگيرانه دهه 1950 
نت اصلاحی 1957 
نت پيشبينانه 1961
نگهداری بر پايه شرايط 1961 
نگهداری و تعمیرات بهره ور یا جامع یا TPM – Total Productive Maintenance 1971 
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM 
نگهداری و تعمیرات هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی AI 
نگهداری و تعمیرات فراگیر چیست؟ 
تركيبی از نگهداری و تعميرات پيشگيرانه، كنترل كيفيت جامع و مشاركت عمومی پرسنل، به منظور ايجاد فرهنگ احساس تعلق در پرسنل نسبت به تجهيزات و دارايی های كارخانه است که ازهمكاری نزديك واحدهای نگهداری و تعميرات، مهندسی و توليد، با حمايت وپشتيبانی بی وقفه مديريت ارشد كارخانه حادث می شود.
فوايد نگهداری و تعمیرات جامع TPM :
• افزايش اثر بخشي كلی تجهيزات
• بهسازی سيستم نگهداری و تعميرات ماشين آلات  
• بهسازی نگهداری برنامه ريزی شده تجهيزات  
• استفاده از اپراتور بعنوان مالك اصلی تجهيزات و مراقبت دائمی همه تجهيزات  
• آموزش و ارتقا سطح علمی و مهارت پرسنل توليد و تعميرات  
• مشاركت عمومی و نشاط كار تيمی 
شعار نگهداری و تعمیرات بهره ور یا جامع TPM:
خرابی صفر 
حادثه صفر  
ضايعات صفر 
سیاست های نگهداری و تعمیرات جامع tpm :
كيفيت از گام اول توليد شروع مي شود 
كاهش هزينه با حذف سيستماتيک ضايعات 
افزودن توان رقابت با بهسازی استفاده از دارايی و منابع 
نتايج مشترک 250 شركت برنده جايزه TPM :
50% افزايش بهره وری
90% كاهش خرابی 
99% كاهش نرخ خرابی 
75% كاهش شكايات مشتری 
30% كاهش هزينه تعميرات 
50% كاهش عمليات تحت اقدام 
30% كاهش مصرف انرژی 
ارتباط بین نظام آراستگی 5S و تعمیرات و نگهداری جامع چیست؟
مفهوم نظام آراستگی 5S چیست؟ و از چه ارکانی تشکیل شده است؟
• SEIRI :تفكيک اقلام, به اقلام ضروری و غير ضروری  
• SEITON : قراردادن هر چيزی در جای خود 
• Seisou :نظافت و حفظ تميزی 
• Sheiketsu :استانداردسازی 
• Shitsuke: آموزش و مراقبت پيوسته برای حفظ نظام آراستگی یا 5S(احترام و اجرا) 
مدیریت دیداری چیست؟ و چه کاربردهای دارد؟ 
برخی از فعالیت های مدیریت دیداری: 
چراغ اندون An don
استفاده از گیج ها مثل میزان روغن
نگهداری و تعمیرات جامع یا فراگیر یک فرآيند يادگيری مستمر است وهيچگاه متوقف نمی شود.
انواع آموزش ها در نگهداری و تعمیرات:
آموزش ضمن کار 
آموزش ضمن خدمت 
آموزش استاد شاگردی 
آموزش مجازی 
آموزش از راه دور 
سمینارهای درون سازمانی یا برون سازمانی 
اگر نگهداری و تعمیرات نظام مند یا سیستماتیک نباشد چه خواهد شد؟ 
• توقف ناگهانی توليد 
• كاهش عمر طبيعی ماشين آلات 
• خطرات جانی و مالی  
• كاهش كيفيت در توليد 
• افزايش هزينه تداركات 
• تعويض زود هنگام قطعات 
• كاهش سود و بازده 
• كاهش توليد 
• كاهش ارزش افزوده  
• افزايش ضايعات مواد اوليه

تعمیرات و نگهداری خودگردان چیست؟
نت خودگردان يعنی انجام دادن كارهای تعميراتی توسط اپراتور دستگاه که معمولاً اپراتورها تنها فعاليت های توليدی را انجام می دهند ولی ايشان نزديكترين فرد به دستگاه نيز هستند. اگر اپراتور دانش مرتبط با دستگاه و روش های تعميراتی را بداند شايد بتواند خيلی از مسائلی كه باعث توقف و ايراد محصول می شوند را پيشگيری و يا رفع نمايد.
مراحل بهبود بهره وری:
1 - كاهش 7 اتلاف عمده 
2 - بهبود كارايی عمومی تجهيزات 
3 - بهبود بهره وری نيروی انسانی 
4 - استفاده از زمان های استراحت بين كار 
5 - كاهش هزينه 
6 - استفاده از شيفت های غير كاری

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی
در این دوره ضمن آشنایی با کلیات نگهداری و تعمیرات، معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) با شاخص های مختلف در سنجش اثربخشی سیستم های مرتبط با آن و ارزیابی و جایزه TPM آشنا می شوید.
در این دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی تعمیرات و نگهداری بهره ور می آموزید:
تاریخچه انواع روش های نگهداری و تعمیرات
خواستگاه تعمیرات و نگهداری
آشنایی با مفاهیم و اصلاحات مرتبط با نگهداری و تعمیرات
مدل نگهداری و تعمیرات TPM و ارزیابی و سنجش و جایزه آن
شاخص های سنجش اثربخشی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات 5 عامل خرابی تجهيزات و ماشين آلات
1) نامناسب بودن شرايط پايه 
2) مهارت ناكافی 
3) عدم رفع فرسايش
4) نامناسب بودن روش ها 
5) طراحی نامناسب
انواع مکاتب نگه داری و تعمیرات به ترتیب تاریخی:
تعميرات اضطراری run to failure maintenance قبل از دهه 1950 
نت دوره ای 1952
نت پيشگيرانه دهه 1950 
نت اصلاحی 1957 
نت پيشبينانه 1961
نگهداری بر پايه شرايط 1961 
نگهداری و تعمیرات بهره ور یا جامع یا TPM – Total Productive Maintenance 1971 
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM 
نگهداری و تعمیرات هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی AI 
نگهداری و تعمیرات فراگیر چیست؟ 
تركيبی از نگهداری و تعميرات پيشگيرانه، كنترل كيفيت جامع و مشاركت عمومی پرسنل، به منظور ايجاد فرهنگ احساس تعلق در پرسنل نسبت به تجهيزات و دارايی های كارخانه است که ازهمكاری نزديك واحدهای نگهداری و تعميرات، مهندسی و توليد، با حمايت وپشتيبانی بی وقفه مديريت ارشد كارخانه حادث می شود.
فوايد نگهداری و تعمیرات جامع TPM :
• افزايش اثر بخشي كلی تجهيزات
• بهسازی سيستم نگهداری و تعميرات ماشين آلات  
• بهسازی نگهداری برنامه ريزی شده تجهيزات  
• استفاده از اپراتور بعنوان مالك اصلی تجهيزات و مراقبت دائمی همه تجهيزات  
• آموزش و ارتقا سطح علمی و مهارت پرسنل توليد و تعميرات  
• مشاركت عمومی و نشاط كار تيمی 
شعار نگهداری و تعمیرات بهره ور یا جامع TPM:
خرابی صفر 
حادثه صفر  
ضايعات صفر 
سیاست های نگهداری و تعمیرات جامع tpm :
كيفيت از گام اول توليد شروع مي شود 
كاهش هزينه با حذف سيستماتيک ضايعات 
افزودن توان رقابت با بهسازی استفاده از دارايی و منابع 
نتايج مشترک 250 شركت برنده جايزه TPM :
50% افزايش بهره وری
90% كاهش خرابی 
99% كاهش نرخ خرابی 
75% كاهش شكايات مشتری 
30% كاهش هزينه تعميرات 
50% كاهش عمليات تحت اقدام 
30% كاهش مصرف انرژی 
ارتباط بین نظام آراستگی 5S و تعمیرات و نگهداری جامع چیست؟
مفهوم نظام آراستگی 5S چیست؟ و از چه ارکانی تشکیل شده است؟
• SEIRI :تفكيک اقلام, به اقلام ضروری و غير ضروری  
• SEITON : قراردادن هر چيزی در جای خود 
• Seisou :نظافت و حفظ تميزی 
• Sheiketsu :استانداردسازی 
• Shitsuke: آموزش و مراقبت پيوسته برای حفظ نظام آراستگی یا 5S(احترام و اجرا) 
مدیریت دیداری چیست؟ و چه کاربردهای دارد؟ 
برخی از فعالیت های مدیریت دیداری: 
چراغ اندون An don
استفاده از گیج ها مثل میزان روغن
نگهداری و تعمیرات جامع یا فراگیر یک فرآيند يادگيری مستمر است وهيچگاه متوقف نمی شود.
انواع آموزش ها در نگهداری و تعمیرات:
آموزش ضمن کار 
آموزش ضمن خدمت 
آموزش استاد شاگردی 
آموزش مجازی 
آموزش از راه دور 
سمینارهای درون سازمانی یا برون سازمانی 
اگر نگهداری و تعمیرات نظام مند یا سیستماتیک نباشد چه خواهد شد؟ 
• توقف ناگهانی توليد 
• كاهش عمر طبيعی ماشين آلات 
• خطرات جانی و مالی  
• كاهش كيفيت در توليد 
• افزايش هزينه تداركات 
• تعويض زود هنگام قطعات 
• كاهش سود و بازده 
• كاهش توليد 
• كاهش ارزش افزوده  
• افزايش ضايعات مواد اوليه

تعمیرات و نگهداری خودگردان چیست؟
نت خودگردان يعنی انجام دادن كارهای تعميراتی توسط اپراتور دستگاه که معمولاً اپراتورها تنها فعاليت های توليدی را انجام می دهند ولی ايشان نزديكترين فرد به دستگاه نيز هستند. اگر اپراتور دانش مرتبط با دستگاه و روش های تعميراتی را بداند شايد بتواند خيلی از مسائلی كه باعث توقف و ايراد محصول می شوند را پيشگيری و يا رفع نمايد.
مراحل بهبود بهره وری:
1 - كاهش 7 اتلاف عمده 
2 - بهبود كارايی عمومی تجهيزات 
3 - بهبود بهره وری نيروی انسانی 
4 - استفاده از زمان های استراحت بين كار 
5 - كاهش هزينه 
6 - استفاده از شيفت های غير كاری

بسته های آموزشی مرتبط