نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM

امتیاز 4.6 ازمجموع 8 نفر
مهندس حسین توکلی

مدیریت تعمیرات و نگهداری

آموزش تعمیرات و نگهداری بهره ور TPM دوره الکترونیکی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) در این دوره ضمن آشنایی با کلیات نگهداری و تعمیرات و معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) با شاخص های مختلف در سنجش اثربخشی سیستم های مرتبط با آن و ارزیابی و جایزه TPM آشنا می شوید.

149,000تومان
خرید دوره
149,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
11جلسه
12ساعت
101فراگیر

مقدمه و کلیات

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کلیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

5 اس ایمنی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5 اس و ایمنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آموزش

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نت برنامه ریزی شده

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برخی اصطلاحات نگهداری و تعمیرات

  رایگان
  نمایش
 • 7 گام ایجاد نت برنامه ریزی شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فاکتورهای اصلی نت پیشگیرانه، برنامه ریزی و زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نت خودگردان

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های اجرایی نت خودگردان

  رایگان
  نمایش
 • نظافت اولیه- گام 2- گام 3 -گام 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش اجرای گام 4 - گام 5 - گام 6 - گام 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نت طراحی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهداف و پایه ها، عمر اقتصادی ماشین آلات، نیازهای استقرار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نت کیفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل و فرآیند، ماتریس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اثربخشی عمومی تجهیزات

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی و حذف تجهیزات

  رایگان
  نمایش
 • بازدهی و نکات مهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شانزده ضایعه عمده، سه ضایعه مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بهبود مستمر

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5 عامل خرابی تجهیزات و ماشین الات، مراحل بهبود بهره وری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بهبود کارایی عمومی تجهیزات و نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پیاده سازی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرایند کلی

  رایگان
  نمایش
 • 12 گام پیاده سازی (گام اول و دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های سوم تا دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقشه فعالیت های TPM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنA
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش تعمیرات و نگهداری بهره ور TPM دوره الکترونیکی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) در این دوره ضمن آشنایی با کلیات نگهداری و تعمیرات و معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) با شاخص های مختلف در سنجش اثربخشی سیستم های مرتبط با آن و ارزیابی و جایزه TPM آشنا می شوید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم و اصلاحات مرتبط با نگهداری و تعمیرات - مدل نگهداری و تعمیرات TPM و ارزیابی و سنجش و جایزه آن - شاخص های سنجش اثربخشی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

مقدمه و کلیات

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • کلیات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

5 اس ایمنی

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5 اس و ایمنی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آموزش

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • آموزش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نت برنامه ریزی شده

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • برخی اصطلاحات نگهداری و تعمیرات

  رایگان
  نمایش
 • 7 گام ایجاد نت برنامه ریزی شده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فاکتورهای اصلی نت پیشگیرانه، برنامه ریزی و زمانبندی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نت خودگردان

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های اجرایی نت خودگردان

  رایگان
  نمایش
 • نظافت اولیه- گام 2- گام 3 -گام 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روش اجرای گام 4 - گام 5 - گام 6 - گام 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نت طراحی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه درس ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • اهداف و پایه ها، عمر اقتصادی ماشین آلات، نیازهای استقرار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

نت کیفی

مشاهده محتوابستنG
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • دستورالعمل و فرآیند، ماتریس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

اثربخشی عمومی تجهیزات

مشاهده محتوابستنH
 • جزوه درس هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شناسایی و حذف تجهیزات

  رایگان
  نمایش
 • بازدهی و نکات مهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • شانزده ضایعه عمده، سه ضایعه مصرفی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

بهبود مستمر

مشاهده محتوابستنI
 • جزوه درس نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • 5 عامل خرابی تجهیزات و ماشین الات، مراحل بهبود بهره وری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بهبود کارایی عمومی تجهیزات و نیروی انسانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

پیاده سازی

مشاهده محتوابستنJ
 • جزوه درس دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرایند کلی

  رایگان
  نمایش
 • 12 گام پیاده سازی (گام اول و دوم)

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • گام های سوم تا دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نقشه فعالیت های TPM

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

آزمون نهایی

مشاهده محتوابستنA
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش تعمیرات و نگهداری بهره ور TPM دوره الکترونیکی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) در این دوره ضمن آشنایی با کلیات نگهداری و تعمیرات و معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) با شاخص های مختلف در سنجش اثربخشی سیستم های مرتبط با آن و ارزیابی و جایزه TPM آشنا می شوید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم و اصلاحات مرتبط با نگهداری و تعمیرات - مدل نگهداری و تعمیرات TPM و ارزیابی و سنجش و جایزه آن - شاخص های سنجش اثربخشی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM
TPM
مدیریت تعمیرات و نگهداری
تعمیرات بهره ور TPM