دسته‌بندی آموزش‌ها

  نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM

  امتیاز 5.0 ازمجموع 7 نفر
  مهندس حسین توکلی

  مدیریت تعمیرات و نگهداری

  آموزش تعمیرات و نگهداری بهره ور TPM دوره الکترونیکی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) در این دوره ضمن آشنایی با کلیات نگهداری و تعمیرات و معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) با شاخص های مختلف در سنجش اثربخشی سیستم های مرتبط با آن و ارزیابی و جایزه TPM آشنا می شوید.

  هزینه دوره:98000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 98000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  11جلسه
  12ساعت
  92فراگیر

  مقدمه و کلیات

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • مقدمه

  • کلیات

  5 اس ایمنی

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس دوم

  • 5 اس و ایمنی

  آموزش

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس سوم

  • آموزش

  نت برنامه ریزی شده

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس چهارم

  • برخی اصطلاحات نگهداری و تعمیرات

  • 7 گام ایجاد نت برنامه ریزی شده

  • فاکتورهای اصلی نت پیشگیرانه، برنامه ریزی و زمانبندی

  نت خودگردان

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه درس پنجم

  • گام های اجرایی نت خودگردان

  • نظافت اولیه- گام 2- گام 3 -گام 4

  • روش اجرای گام 4 - گام 5 - گام 6 - گام 7

  نت طراحی

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه درس ششم

  • اهداف و پایه ها، عمر اقتصادی ماشین آلات، نیازهای استقرار

  نت کیفی

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه درس دهم

  • دستورالعمل و فرآیند، ماتریس

  اثربخشی عمومی تجهیزات

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه درس هشتم

  • شناسایی و حذف تجهیزات

  • بازدهی و نکات مهم

  • شانزده ضایعه عمده، سه ضایعه مصرفی

  بهبود مستمر

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه درس نهم

  • 5 عامل خرابی تجهیزات و ماشین الات، مراحل بهبود بهره وری

  • بهبود کارایی عمومی تجهیزات و نیروی انسانی

  پیاده سازی

  مشاهده محتوابستنJ
  • جزوه درس دهم

  • فرایند کلی

  • 12 گام پیاده سازی (گام اول و دوم)

  • گام های سوم تا دوازدهم

  • نقشه فعالیت های TPM

  آزمون نهایی

  مشاهده محتوابستنA
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره
  آموزش تعمیرات و نگهداری بهره ور TPM دوره الکترونیکی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) در این دوره ضمن آشنایی با کلیات نگهداری و تعمیرات و معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) با شاخص های مختلف در سنجش اثربخشی سیستم های مرتبط با آن و ارزیابی و جایزه TPM آشنا می شوید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم و اصلاحات مرتبط با نگهداری و تعمیرات - مدل نگهداری و تعمیرات TPM و ارزیابی و سنجش و جایزه آن - شاخص های سنجش اثربخشی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  مقدمه و کلیات

  مشاهده محتوابستنA
  • جزوه درس اول

  • مقدمه

  • کلیات

  5 اس ایمنی

  مشاهده محتوابستنB
  • جزوه درس دوم

  • 5 اس و ایمنی

  آموزش

  مشاهده محتوابستنC
  • جزوه درس سوم

  • آموزش

  نت برنامه ریزی شده

  مشاهده محتوابستنD
  • جزوه درس چهارم

  • برخی اصطلاحات نگهداری و تعمیرات

  • 7 گام ایجاد نت برنامه ریزی شده

  • فاکتورهای اصلی نت پیشگیرانه، برنامه ریزی و زمانبندی

  نت خودگردان

  مشاهده محتوابستنE
  • جزوه درس پنجم

  • گام های اجرایی نت خودگردان

  • نظافت اولیه- گام 2- گام 3 -گام 4

  • روش اجرای گام 4 - گام 5 - گام 6 - گام 7

  نت طراحی

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه درس ششم

  • اهداف و پایه ها، عمر اقتصادی ماشین آلات، نیازهای استقرار

  نت کیفی

  مشاهده محتوابستنG
  • جزوه درس دهم

  • دستورالعمل و فرآیند، ماتریس

  اثربخشی عمومی تجهیزات

  مشاهده محتوابستنH
  • جزوه درس هشتم

  • شناسایی و حذف تجهیزات

  • بازدهی و نکات مهم

  • شانزده ضایعه عمده، سه ضایعه مصرفی

  بهبود مستمر

  مشاهده محتوابستنI
  • جزوه درس نهم

  • 5 عامل خرابی تجهیزات و ماشین الات، مراحل بهبود بهره وری

  • بهبود کارایی عمومی تجهیزات و نیروی انسانی

  پیاده سازی

  مشاهده محتوابستنJ
  • جزوه درس دهم

  • فرایند کلی

  • 12 گام پیاده سازی (گام اول و دوم)

  • گام های سوم تا دوازدهم

  • نقشه فعالیت های TPM

  آزمون نهایی

  مشاهده محتوابستنA
  • آزمون پایانی

  توضیحات دوره

  آموزش تعمیرات و نگهداری بهره ور TPM دوره الکترونیکی نگهداری و تعمیرات جامع بهره ور (TPM) در این دوره ضمن آشنایی با کلیات نگهداری و تعمیرات و معرفی مدل نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع (TPM) با شاخص های مختلف در سنجش اثربخشی سیستم های مرتبط با آن و ارزیابی و جایزه TPM آشنا می شوید. در انتهای این دوره می آموزید: - آشنایی با مفاهیم و اصلاحات مرتبط با نگهداری و تعمیرات - مدل نگهداری و تعمیرات TPM و ارزیابی و سنجش و جایزه آن - شاخص های سنجش اثربخشی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

  کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  نگهداری و تعمیرات بهره ور TPM
  TPM
  مدیریت تعمیرات و نگهداری
  تعمیرات بهره ور TPM