50% تخفیف تابستانه هم‌آموز آغاز شد.
پیشنهاد هفته

مدیریت هزینه چرخه ی عمر تجهیزات LCC

مهندس ایمان کمال پور

مدیریت نگهداری و تعمیرات

امتیاز 4.6 ازمجموع 5 نفر
380,000تومان
190,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مدیریت هزینه چرخه ی عمر چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • هزینه چرخه ی عمر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه چرخه ی عمر چیست؟

  رایگان
  نمایش

مبانی هزینه چرخه ی عمر

مشاهده محتوابستنB
 • مبانی هزینه چرخه ی عمر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول هزینه چرخه ی عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل اقتصادی

مشاهده محتوابستنC
 • تحلیل اقتصادی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز اقتصادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل هزینه چرخه ی عمر

مشاهده محتوابستنD
 • هزینه چرخه ی عمر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز هزینه چرخه ی عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش بینی هزینه چرخه ی عمر

مشاهده محتوابستنE
 • پیش بینی هزینه چرخه ی عمر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی هزینه چرخه ی عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عمر اقتصادی دارایی

مشاهده محتوابستنF
 • عمر اقتصادی تجهیز

  رایگان
  نمایش
 • جزوه قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیزات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی ماشین الات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
380,000تومان
190,000تومان
50%
خرید دوره
6جلسه
1ساعت و1 دقیقه
81فراگیر

مدیریت هزینه چرخه ی عمر چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • هزینه چرخه ی عمر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • هزینه چرخه ی عمر چیست؟

  رایگان
  نمایش

مبانی هزینه چرخه ی عمر

مشاهده محتوابستنB
 • مبانی هزینه چرخه ی عمر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اصول هزینه چرخه ی عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل اقتصادی

مشاهده محتوابستنC
 • تحلیل اقتصادی pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز اقتصادی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحلیل هزینه چرخه ی عمر

مشاهده محتوابستنD
 • هزینه چرخه ی عمر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز هزینه چرخه ی عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیش بینی هزینه چرخه ی عمر

مشاهده محتوابستنE
 • پیش بینی هزینه چرخه ی عمر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • پیش بینی هزینه چرخه ی عمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

عمر اقتصادی دارایی

مشاهده محتوابستنF
 • عمر اقتصادی تجهیز

  رایگان
  نمایش
 • جزوه قسمت اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیزات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه قسمت دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی ماشین الات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه قسمت سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • عمر اقتصادی تجهیز 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خواهند آموخت که چه زمانی تجهیز جدید را خریداری نمایند، چگونه بهترین زمان تعویض تجهیز فعلی را پیدا کنند و چگونه هزینه چرخه عمر کلیه دارایی های فیزیکی را پیش بینی نمایند

در دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی مدیریت هزینه چرخه ی عمر می آموزید:

کلیات آنالیز علل ریشه ای (RCA) 

تدارک برای شروع آنالیز 

تعریف مسئله 

آنالیز علت و معلولی مشکلات 

شناسایی راه حل های موثر 

پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب

انواع دیدگاه های در چرخه عمر :

چرخه عمر بازاریابی 

چرخه عمر تولید 

چرخه عمر مشتری

بخش های چرخه عمر بازاریابی:

معرفی

رشد

بلوغ

زوال

بخش های چرخه عمر تولیدمحصول :

ایده محصول 

طراحی محصول 

طراحی فرآیند تولید محصول 

تولید محصول 

توریع و پخش محصول 

بخش های چرخه عمر از نظر مشتری :

خرید محصول 

بهربرداری 

پشتیبانی 

نگه داشت 

اسقاط یا فروش 

انواع هزینه ها در چرخه عمر دارایی های فیزیکی:

هزینه های اولیه از جمله خرید و ساخت 

هزینه نگه داشت 

هزینه های مالیاتی 

هزینه اسقاط و تعویض 

بطور کلی هزینه های چرخه تولید با توجه به عمر تجهیزات در طول زمان افزایش پیدا می کنند. 

در این دوره با نحوه محاسبه ارزش پول، ارزش آتی و ارزش فعلی برای بدست آوردن ارزش اقساط و ارزش اسقاط دارایی

 و نحوه محاسبات چرخه طول عمر تجهیزات و ماشین آلات نیز آشنا می شوید.

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی

شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خواهند آموخت که چه زمانی تجهیز جدید را خریداری نمایند، چگونه بهترین زمان تعویض تجهیز فعلی را پیدا کنند و چگونه هزینه چرخه عمر کلیه دارایی های فیزیکی را پیش بینی نمایند

در دوره آموزش مجازی یا الکترونیکی مدیریت هزینه چرخه ی عمر می آموزید:

کلیات آنالیز علل ریشه ای (RCA) 

تدارک برای شروع آنالیز 

تعریف مسئله 

آنالیز علت و معلولی مشکلات 

شناسایی راه حل های موثر 

پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب

انواع دیدگاه های در چرخه عمر :

چرخه عمر بازاریابی 

چرخه عمر تولید 

چرخه عمر مشتری

بخش های چرخه عمر بازاریابی:

معرفی

رشد

بلوغ

زوال

بخش های چرخه عمر تولیدمحصول :

ایده محصول 

طراحی محصول 

طراحی فرآیند تولید محصول 

تولید محصول 

توریع و پخش محصول 

بخش های چرخه عمر از نظر مشتری :

خرید محصول 

بهربرداری 

پشتیبانی 

نگه داشت 

اسقاط یا فروش 

انواع هزینه ها در چرخه عمر دارایی های فیزیکی:

هزینه های اولیه از جمله خرید و ساخت 

هزینه نگه داشت 

هزینه های مالیاتی 

هزینه اسقاط و تعویض 

بطور کلی هزینه های چرخه تولید با توجه به عمر تجهیزات در طول زمان افزایش پیدا می کنند. 

در این دوره با نحوه محاسبه ارزش پول، ارزش آتی و ارزش فعلی برای بدست آوردن ارزش اقساط و ارزش اسقاط دارایی

 و نحوه محاسبات چرخه طول عمر تجهیزات و ماشین آلات نیز آشنا می شوید.

بسته های آموزشی مرتبط