نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC

امتیاز 4.0 ازمجموع 1 نفر
مهندس ایمان کمال پور

مدیریت تعمیرات و نگهداری

آموزش مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC دوره الکترونیکی مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی (LCC) شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خواهند آموخت که چه زمانی تجهیز جدید را خریداری نمایند، چگونه بهترین زمان تعویض تجهیز فعلی را پیدا کنند و چگونه هزینه چرخه عمر کلیه دارایی های فیزیکی را پیش بینی نمایند.

29,000تومان
خرید دوره
29,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
2ساعت
42فراگیر

Introduction to lcc

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction to lcc

  رایگان
  نمایش

Life cycle costing fundamentals

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Life cycle costing fundamentals

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Economic analysis

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Economic analysis

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Life cycle cost analysis

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Life cycle cost analysis

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Estimating life cycle costs

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Estimating life cycle costs

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

عمر اقتصادی

مشاهده محتوابستنF
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • جزوه قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم- 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم- 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC دوره الکترونیکی مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی (LCC) شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خواهند آموخت که چه زمانی تجهیز جدید را خریداری نمایند، چگونه بهترین زمان تعویض تجهیز فعلی را پیدا کنند و چگونه هزینه چرخه عمر کلیه دارایی های فیزیکی را پیش بینی نمایند. در انتهای این دوره می آموزید: - کلیات آنالیز علل ریشه ای (RCA) - تدارک برای شروع آنالیز - تعریف مسئله - آنالیز علت و معلولی مشکلات - شناسایی راه حل های موثر - پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

Introduction to lcc

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه درس اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Introduction to lcc

  رایگان
  نمایش

Life cycle costing fundamentals

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه درس دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Life cycle costing fundamentals

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Economic analysis

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه درس سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Economic analysis

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Life cycle cost analysis

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه درس چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Life cycle cost analysis

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Estimating life cycle costs

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه درس پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Estimating life cycle costs

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

عمر اقتصادی

مشاهده محتوابستنF
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت اول

  رایگان
  نمایش
 • جزوه قسمت اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه قسمت دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه قسمت سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم- 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عمر اقتصادی تجهیز - قسمت پنجم- 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC دوره الکترونیکی مدیریت چرخه عمر دارایی های فیزیکی (LCC) شرکت کنندگان در این دوره آموزشی خواهند آموخت که چه زمانی تجهیز جدید را خریداری نمایند، چگونه بهترین زمان تعویض تجهیز فعلی را پیدا کنند و چگونه هزینه چرخه عمر کلیه دارایی های فیزیکی را پیش بینی نمایند. در انتهای این دوره می آموزید: - کلیات آنالیز علل ریشه ای (RCA) - تدارک برای شروع آنالیز - تعریف مسئله - آنالیز علت و معلولی مشکلات - شناسایی راه حل های موثر - پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مدیریت هزینه چرخه ی عمر LCC
LCC
هزینه چرخه ی عمر LCC
دارایی های فیزیکی (LCC)