نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا آخر اسفند با کد تخفیف Norouz98

آمادگی آزمون GRE

امتیاز 4.2 ازمجموع 5 نفر
مهندس امین کریمی

زبان های خارجی

آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود.

99,000تومان
خرید دوره
99,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
16ساعت
96فراگیر

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • توضیحات جلسه Introduction

  رایگان
 • ساختار آزمون و انواع سوالات2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Analytical Writing2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Verbal Reasoning2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات و استراتژی های اصلی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منبع-کتاب رسمی آزمون GRE نشر ETS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منبع- Cracking the new GRE نشر Princeton

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار آزمون و انواع سوالات1

  رایگان
  نمایش
 • امتیاز دهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بندی سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Analytical Writing1

  رایگان
  نمایش
 • معرفی بخش Verbal Reasoning1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات و استراتژی های اصلی1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Verbal Reasoning

مشاهده محتوابستنB
 • توضیحات جلسه Verbal Reasoning

  رایگان
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه Reading Comprehension

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی (Critical Reasoning)3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Text Completion

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Sentence Equivalence2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه Reading Comprehension 1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه Reading Comprehension 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی1 (Critical Reasoning)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی2 (Critical Reasoning)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Text Completion-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Text Completion-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Sentence Equivalence1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Quantitative Reasoning

مشاهده محتوابستنC
 • توضیحات جلسه Quantitative Reasoning

  رایگان
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عدد گذاری و محدوده یابی - Ballparking Plugging in

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول ریاضیات - MathFundamentals

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعداد صحیح - Integers

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت ها و درصدها - Ratio - Percents

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعداد اعشاری - Decimals

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توان و ریشه - Power - Roots

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میانگین - Averages

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دنباله ها - Sequences

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجموعه ها - Sets

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمار - Statistics

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معادلات - Equations

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرخ بهره - Interest

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرخ و سرعت - -Rate - Speed

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • احتمالات - Probability

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترکیبیات و جایگشت - Combinations - Permutations

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه-خطوط و زوایا - Geo- Lines - Angles

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه-مثلث ها - Geo- Triangles

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه- چهارضلعی ها - Geo- Quadrilaterals

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه- دایره ها - Geo- Circles

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه فضایی - Solid Geometry

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه مختصاتی - Coordinate Geo

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Analytical Writing

مشاهده محتوابستنD
 • توضیحات جلسه Analytical Writing

  رایگان
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمپلیت Writing مخصوص GRE و GMAT

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه پاسخ Analytical Writing به همراه نحوه نمره‏دهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Mock Tests

مشاهده محتوابستنE
 • توضیحات آزمون های آزمایشی

  رایگان
 • Test1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Test2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Test3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Master Vocab

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه ساختار حافظه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه چارچوب یادگیری ابدی لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه یادگیری اولیه لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه بیادسپاری ابدی لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 504 Absolutely Essential Words

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کتاب Crack the GRE-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کتاب Crack the GRE-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • لیست لغات مهم TOEFL-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • لیست لغات مهم TOEFL-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین و مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار حافظه

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب یادگیری ابدی لغات

  رایگان
  نمایش
 • یادگیری اولیه لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ریشه ها، پیشوندها، پسوندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیادسپاری ابدی لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش لایتنر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود. با شرکت در این دوره ضمن تسلط کامل بر ساختار آزمون GRE و انواع سوالات آن، تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش ‏های مختلف از جمله Verbal, Quantitative, Writing را یاد می گیرید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

Introduction

مشاهده محتوابستنA
 • توضیحات جلسه Introduction

  رایگان
 • ساختار آزمون و انواع سوالات2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Analytical Writing2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Verbal Reasoning2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات و استراتژی های اصلی2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منبع-کتاب رسمی آزمون GRE نشر ETS

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منبع- Cracking the new GRE نشر Princeton

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار آزمون و انواع سوالات1

  رایگان
  نمایش
 • امتیاز دهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تقسیم بندی سوالات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Analytical Writing1

  رایگان
  نمایش
 • معرفی بخش Verbal Reasoning1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معرفی بخش Quantitative Reasoning1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکات و استراتژی های اصلی1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Verbal Reasoning

مشاهده محتوابستنB
 • توضیحات جلسه Verbal Reasoning

  رایگان
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه Reading Comprehension

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی (Critical Reasoning)3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Text Completion

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Sentence Equivalence2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه Reading Comprehension 1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه Reading Comprehension 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی1 (Critical Reasoning)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی2 (Critical Reasoning)

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Text Completion-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Text Completion-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سوالات Sentence Equivalence1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Quantitative Reasoning

مشاهده محتوابستنC
 • توضیحات جلسه Quantitative Reasoning

  رایگان
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تسلط بر انواع سوالات Quantitative2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • عدد گذاری و محدوده یابی - Ballparking Plugging in

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اصول ریاضیات - MathFundamentals

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعداد صحیح - Integers

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت ها و درصدها - Ratio - Percents

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • اعداد اعشاری - Decimals

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • توان و ریشه - Power - Roots

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • میانگین - Averages

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • دنباله ها - Sequences

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مجموعه ها - Sets

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آمار - Statistics

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • معادلات - Equations

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرخ بهره - Interest

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نرخ و سرعت - -Rate - Speed

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • احتمالات - Probability

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ترکیبیات و جایگشت - Combinations - Permutations

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه-خطوط و زوایا - Geo- Lines - Angles

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه-مثلث ها - Geo- Triangles

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه- چهارضلعی ها - Geo- Quadrilaterals

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه- دایره ها - Geo- Circles

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه فضایی - Solid Geometry

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • هندسه مختصاتی - Coordinate Geo

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Analytical Writing

مشاهده محتوابستنD
 • توضیحات جلسه Analytical Writing

  رایگان
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمپلیت Writing مخصوص GRE و GMAT

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نمونه پاسخ Analytical Writing به همراه نحوه نمره‏دهی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-1

  رایگان
  نمایش
 • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Mock Tests

مشاهده محتوابستنE
 • توضیحات آزمون های آزمایشی

  رایگان
 • Test1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Test2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • Test3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

Master Vocab

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه ساختار حافظه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه چارچوب یادگیری ابدی لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه یادگیری اولیه لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه بیادسپاری ابدی لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • 504 Absolutely Essential Words

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کتاب Crack the GRE-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • کتاب Crack the GRE-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • لیست لغات مهم TOEFL-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • لیست لغات مهم TOEFL-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تمرین و مثال

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ساختار حافظه

  رایگان
  نمایش
 • چارچوب یادگیری ابدی لغات

  رایگان
  نمایش
 • یادگیری اولیه لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • ریشه ها، پیشوندها، پسوندها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بیادسپاری ابدی لغات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • روش لایتنر

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود. با شرکت در این دوره ضمن تسلط کامل بر ساختار آزمون GRE و انواع سوالات آن، تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش ‏های مختلف از جمله Verbal, Quantitative, Writing را یاد می گیرید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

GRE
آزمون GRE
آموزش زبان انگلیسی