دسته‌بندی آموزش‌ها

  آمادگی آزمون GRE

  امتیاز 4.0 ازمجموع 5 نفر

  آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود.

  هزینه دوره:99000تومان
  خرید دوره
  دموی رایگان
  خرید 99000تومان
  دموی رایگان
  x1
  • x1
  • x1.5
  • x2
  6جلسه
  16ساعت
  95فراگیر

  Introduction

  مشاهده محتوابستنA
  • توضیحات جلسه Introduction

  • ساختار آزمون و انواع سوالات2

  • معرفی بخش Analytical Writing2

  • معرفی بخش Verbal Reasoning2

  • معرفی بخش Quantitative Reasoning2

  • نکات و استراتژی های اصلی2

  • منبع-کتاب رسمی آزمون GRE نشر ETS

  • منبع- Cracking the new GRE نشر Princeton

  • ساختار آزمون و انواع سوالات1

  • امتیاز دهی

  • تقسیم بندی سوالات

  • معرفی بخش Analytical Writing1

  • معرفی بخش Verbal Reasoning1

  • معرفی بخش Quantitative Reasoning1

  • نکات و استراتژی های اصلی1

  Verbal Reasoning

  مشاهده محتوابستنB
  • توضیحات جلسه Verbal Reasoning

  • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)2

  • مقدمه Reading Comprehension

  • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی (Critical Reasoning)3

  • سوالات Text Completion

  • سوالات Sentence Equivalence2

  • مقدمه Reading Comprehension 1

  • مقدمه Reading Comprehension 2

  • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)1

  • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی1 (Critical Reasoning)

  • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی2 (Critical Reasoning)

  • سوالات Text Completion-1

  • سوالات Text Completion-2

  • سوالات Sentence Equivalence1

  Quantitative Reasoning

  مشاهده محتوابستنC
  • توضیحات جلسه Quantitative Reasoning

  • تسلط بر انواع سوالات Quantitative1

  • تسلط بر انواع سوالات Quantitative2

  • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative1

  • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative2

  • عدد گذاری و محدوده یابی - Ballparking Plugging in

  • اصول ریاضیات - MathFundamentals

  • اعداد صحیح - Integers

  • نسبت ها و درصدها - Ratio - Percents

  • اعداد اعشاری - Decimals

  • توان و ریشه - Power - Roots

  • میانگین - Averages

  • دنباله ها - Sequences

  • مجموعه ها - Sets

  • آمار - Statistics

  • معادلات - Equations

  • نرخ بهره - Interest

  • نرخ و سرعت - -Rate - Speed

  • احتمالات - Probability

  • ترکیبیات و جایگشت - Combinations - Permutations

  • هندسه-خطوط و زوایا - Geo- Lines - Angles

  • هندسه-مثلث ها - Geo- Triangles

  • هندسه- چهارضلعی ها - Geo- Quadrilaterals

  • هندسه- دایره ها - Geo- Circles

  • هندسه فضایی - Solid Geometry

  • هندسه مختصاتی - Coordinate Geo

  Analytical Writing

  مشاهده محتوابستنD
  • توضیحات جلسه Analytical Writing

  • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing

  • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task2

  • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task2

  • تمپلیت Writing مخصوص GRE و GMAT

  • نمونه پاسخ Analytical Writing به همراه نحوه نمره‏دهی

  • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-1

  • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-2

  • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task1

  • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task1

  Mock Tests

  مشاهده محتوابستنE
  • توضیحات آزمون های آزمایشی

  • Test1

  • Test2

  • Test3

  Master Vocab

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه ساختار حافظه

  • جزوه چارچوب یادگیری ابدی لغات

  • جزوه یادگیری اولیه لغات

  • جزوه بیادسپاری ابدی لغات

  • 504 Absolutely Essential Words

  • کتاب Crack the GRE-1

  • کتاب Crack the GRE-2

  • لیست لغات مهم TOEFL-1

  • لیست لغات مهم TOEFL-2

  • تمرین و مثال

  • ساختار حافظه

  • چارچوب یادگیری ابدی لغات

  • یادگیری اولیه لغات

  • ریشه ها، پیشوندها، پسوندها

  • بیادسپاری ابدی لغات

  • روش لایتنر

  توضیحات دوره
  آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود. با شرکت در این دوره ضمن تسلط کامل بر ساختار آزمون GRE و انواع سوالات آن، تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش ‏های مختلف از جمله Verbal, Quantitative, Writing را یاد می گیرید.
  مشاهده همه توضیحات

  بسته های آموزشی مرتبط

  Introduction

  مشاهده محتوابستنA
  • توضیحات جلسه Introduction

  • ساختار آزمون و انواع سوالات2

  • معرفی بخش Analytical Writing2

  • معرفی بخش Verbal Reasoning2

  • معرفی بخش Quantitative Reasoning2

  • نکات و استراتژی های اصلی2

  • منبع-کتاب رسمی آزمون GRE نشر ETS

  • منبع- Cracking the new GRE نشر Princeton

  • ساختار آزمون و انواع سوالات1

  • امتیاز دهی

  • تقسیم بندی سوالات

  • معرفی بخش Analytical Writing1

  • معرفی بخش Verbal Reasoning1

  • معرفی بخش Quantitative Reasoning1

  • نکات و استراتژی های اصلی1

  Verbal Reasoning

  مشاهده محتوابستنB
  • توضیحات جلسه Verbal Reasoning

  • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)2

  • مقدمه Reading Comprehension

  • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی (Critical Reasoning)3

  • سوالات Text Completion

  • سوالات Sentence Equivalence2

  • مقدمه Reading Comprehension 1

  • مقدمه Reading Comprehension 2

  • Reading Comprehension - سوالات درک مطلب (Fetch Questions)1

  • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی1 (Critical Reasoning)

  • Reading Comprehension - سوالات استدلال منطقی2 (Critical Reasoning)

  • سوالات Text Completion-1

  • سوالات Text Completion-2

  • سوالات Sentence Equivalence1

  Quantitative Reasoning

  مشاهده محتوابستنC
  • توضیحات جلسه Quantitative Reasoning

  • تسلط بر انواع سوالات Quantitative1

  • تسلط بر انواع سوالات Quantitative2

  • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative1

  • استراتژی ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات Quantitative2

  • عدد گذاری و محدوده یابی - Ballparking Plugging in

  • اصول ریاضیات - MathFundamentals

  • اعداد صحیح - Integers

  • نسبت ها و درصدها - Ratio - Percents

  • اعداد اعشاری - Decimals

  • توان و ریشه - Power - Roots

  • میانگین - Averages

  • دنباله ها - Sequences

  • مجموعه ها - Sets

  • آمار - Statistics

  • معادلات - Equations

  • نرخ بهره - Interest

  • نرخ و سرعت - -Rate - Speed

  • احتمالات - Probability

  • ترکیبیات و جایگشت - Combinations - Permutations

  • هندسه-خطوط و زوایا - Geo- Lines - Angles

  • هندسه-مثلث ها - Geo- Triangles

  • هندسه- چهارضلعی ها - Geo- Quadrilaterals

  • هندسه- دایره ها - Geo- Circles

  • هندسه فضایی - Solid Geometry

  • هندسه مختصاتی - Coordinate Geo

  Analytical Writing

  مشاهده محتوابستنD
  • توضیحات جلسه Analytical Writing

  • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing

  • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task2

  • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task2

  • تمپلیت Writing مخصوص GRE و GMAT

  • نمونه پاسخ Analytical Writing به همراه نحوه نمره‏دهی

  • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-1

  • مقدمه و نکات اصلی نوشتن Writing-2

  • نحوه پاسخ به Writing - Issue Task1

  • نحوه پاسخ به Writing - Argument Task1

  Mock Tests

  مشاهده محتوابستنE
  • توضیحات آزمون های آزمایشی

  • Test1

  • Test2

  • Test3

  Master Vocab

  مشاهده محتوابستنF
  • جزوه ساختار حافظه

  • جزوه چارچوب یادگیری ابدی لغات

  • جزوه یادگیری اولیه لغات

  • جزوه بیادسپاری ابدی لغات

  • 504 Absolutely Essential Words

  • کتاب Crack the GRE-1

  • کتاب Crack the GRE-2

  • لیست لغات مهم TOEFL-1

  • لیست لغات مهم TOEFL-2

  • تمرین و مثال

  • ساختار حافظه

  • چارچوب یادگیری ابدی لغات

  • یادگیری اولیه لغات

  • ریشه ها، پیشوندها، پسوندها

  • بیادسپاری ابدی لغات

  • روش لایتنر

  توضیحات دوره

  آزمون GRE یکی از انواع آزمون هایی است که جهت ارزیابی متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه های برتر جهان استفاده می شود. در این آزمون علاوه بر سنجش توانایی شما در زبان (درک خواندن یا Reading و نوشتن یا Writing) توانایی شما در مباحث دیگری مانند ریاضی و قدرت استدلال نیز سنجیده می شود. با شرکت در این دوره ضمن تسلط کامل بر ساختار آزمون GRE و انواع سوالات آن، تکنیک‏ ها و استراتژی‏ های اثبات‏ شده پاسخگویی به سوالات بخش ‏های مختلف از جمله Verbal, Quantitative, Writing را یاد می گیرید.
  مشاهده همه توضیحات

  برچسب ها

  GRE
  آزمون GRE
  زبان های خارجی