روش های تامین منابع مالی

امتیاز 3.5 ازمجموع 10 نفر

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره به عنوان یک مدیر مالی یا غیر مالی با مباحث مدیریت مالی آشنا می شوید، صورت های مالی را می شناسید و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را می آموزید.

58,000تومان
خرید دوره
58,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
4ساعت
210فراگیر

مقدمه ای بر روش های تامین های مالی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سهم روش های تامین مالی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کلی شیوه های تامین مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بانک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تامین مالی در شرکت های بزرگ

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تامین مالی در شرکت های بزرگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحولات اقتصاد کلان، نظام بانکی و تورم

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تورم-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تورم-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برندگان و بازندگان تورم

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی اعتباری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع تسهیلات بانکی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تسهیلات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مضاربه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه سود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جزوات تکمیلی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه تکمیلی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره به عنوان یک مدیر مالی یا غیر مالی با مباحث مدیریت مالی آشنا می شوید، صورت های مالی را می شناسید و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با شیوه های تأمین مالی مبتنی بر بدهی و سرمایه - آشنایی انواع تسهیلات، سود و کارمزد هرکدام و تفاوت نرخ های واقعی در بانک ها و موسسات - آشنایی با صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آنها - آشنایی با روش تعیین ساختار بهینه تامین مالی متناسب با ساختار پروژه، شرایط کشور، ساختار مالی شرکت/پروژه و ..

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم 
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بسته جامع مدیریت مالی

مقدمه ای بر روش های تامین های مالی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سهم روش های تامین مالی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کلی شیوه های تامین مالی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بانک ها

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تامین مالی در شرکت های بزرگ

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تامین مالی در شرکت های بزرگ

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحولات اقتصاد کلان، نظام بانکی و تورم

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تورم-1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • تورم-2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

برندگان و بازندگان تورم

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نسبت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی اعتباری

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

انواع تسهیلات بانکی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • انواع تسهیلات

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • مضاربه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • محاسبه سود

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

جزوات تکمیلی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه تکمیلی 1

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 2

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 3

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 4

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 5

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 6

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • جزوه تکمیلی 7

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • آزمون پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره به عنوان یک مدیر مالی یا غیر مالی با مباحث مدیریت مالی آشنا می شوید، صورت های مالی را می شناسید و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با شیوه های تأمین مالی مبتنی بر بدهی و سرمایه - آشنایی انواع تسهیلات، سود و کارمزد هرکدام و تفاوت نرخ های واقعی در بانک ها و موسسات - آشنایی با صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آنها - آشنایی با روش تعیین ساختار بهینه تامین مالی متناسب با ساختار پروژه، شرایط کشور، ساختار مالی شرکت/پروژه و ..

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم 
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

سیاست مالی