روش های تامین منابع مالی

هادی کوزه چی

مالی و سرمایه گذاری

امتیاز 3.3 ازمجموع 11 نفر
58,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

مقدمه ای بر روش های تامین های مالی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سهم روش های تامین مالی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کلی شیوه های تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بانک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تامین مالی در شرکت های بزرگ

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تامین مالی در شرکت های بزرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحولات اقتصاد کلان، نظام بانکی و تورم

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تورم-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تورم-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

برندگان و بازندگان تورم

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی اعتباری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع تسهیلات بانکی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع تسهیلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضاربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه سود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوات تکمیلی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه تکمیلی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
58,000تومان
خرید دوره
6جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
0فراگیر

مقدمه ای بر روش های تامین های مالی

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سهم روش های تامین مالی

  رایگان
  نمایش
 • معرفی کلی شیوه های تامین مالی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • بانک ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تامین مالی در شرکت های بزرگ

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تامین مالی در شرکت های بزرگ

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تحولات اقتصاد کلان، نظام بانکی و تورم

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه جلسه سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تورم-1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تورم-2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

برندگان و بازندگان تورم

مشاهده محتوابستنD
 • جزوه جلسه چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نسبت های مالی

  رایگان
  نمایش
 • ارزیابی اعتباری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

انواع تسهیلات بانکی

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انواع تسهیلات

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مضاربه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • محاسبه سود

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

جزوات تکمیلی

مشاهده محتوابستنF
 • جزوه تکمیلی 1

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جزوه تکمیلی 7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آزمون پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره به عنوان یک مدیر مالی یا غیر مالی با مباحث مدیریت مالی آشنا می شوید، صورت های مالی را می شناسید و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با شیوه های تأمین مالی مبتنی بر بدهی و سرمایه - آشنایی انواع تسهیلات، سود و کارمزد هرکدام و تفاوت نرخ های واقعی در بانک ها و موسسات - آشنایی با صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آنها - آشنایی با روش تعیین ساختار بهینه تامین مالی متناسب با ساختار پروژه، شرایط کشور، ساختار مالی شرکت/پروژه و ..

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم 

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی در این دوره به عنوان یک مدیر مالی یا غیر مالی با مباحث مدیریت مالی آشنا می شوید، صورت های مالی را می شناسید و روش های مدیریت مالی و سرمایه گذاری شرکت و تامین مالی آن و همچنین ارزیابی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری را می آموزید. آنچه در انتهای دوره می آموزید: - آشنایی با شیوه های تأمین مالی مبتنی بر بدهی و سرمایه - آشنایی انواع تسهیلات، سود و کارمزد هرکدام و تفاوت نرخ های واقعی در بانک ها و موسسات - آشنایی با صورت های مالی و تجزیه و تحلیل آنها - آشنایی با روش تعیین ساختار بهینه تامین مالی متناسب با ساختار پروژه، شرایط کشور، ساختار مالی شرکت/پروژه و ..

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم 

برچسب ها

سیاست مالی