آنالیز علل ریشه ای RCA

مهندس رضا آزادگان

مدیریت نگهداری و تعمیرات

امتیاز 4.4 ازمجموع 5 نفر
455,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

آنالیز علل ریشه ای چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز علل ریشه ای

  رایگان
  نمایش
 • اصول آنالیز علل ریشه ای

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای ریشه یابی عیوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل مانع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موانع معمول بر حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف مسئله

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آماده سازی

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای آستانه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Operating Context References

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آنالیز علت ها چیست؟

مشاهده محتوابستنC
 • آنالیز علت ها pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحلیل عوامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شبکه عوامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جدول عوامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

راه حل های موثر

مشاهده محتوابستنD
 • راه حل های موثر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راه حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راه حل های چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای راه حل و ردیابی آن

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راه حل ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
455,000تومان
خرید دوره
5جلسه
4ساعت و 10 دقیقه
99فراگیر

آنالیز علل ریشه ای چیست؟

مشاهده محتوابستنA
 • جزوه جلسه اول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آنالیز علل ریشه ای

  رایگان
  نمایش
 • اصول آنالیز علل ریشه ای

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای ریشه یابی عیوب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تحلیل مانع

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • موانع معمول بر حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تعریف مسئله

مشاهده محتوابستنB
 • جزوه جلسه دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • آماده سازی

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای آستانه ای

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • Operating Context References

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • زمان حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

آنالیز علت ها چیست؟

مشاهده محتوابستنC
 • آنالیز علت ها pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • نحلیل عوامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شبکه عوامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • جدول عوامل

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

راه حل های موثر

مشاهده محتوابستنD
 • راه حل های موثر pdf

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راه حل مسئله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راه حل های چیست؟

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

اجرای راه حل و ردیابی آن

مشاهده محتوابستنE
 • جزوه جلسه پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • راه حل ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اجرا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات
همراه با گواهینامه آموزشی 
دستیابی به علل ریشه ای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسایل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد. 
در دوره آموزش مجازی با الکترونیکی آنالیز علل ریشه ای می آموزیم: 
- کلیات آنالیز علل ریشه ای(RCA) 
- تدارک برای شروع آنالیز 
- تعریف مسئله 
- آنالیز علت و معلولی مشکلات 
- شناسایی راه حل های موثر 
- پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
رویکردهای مدیریت خطا:
پیشگیری قبل از وقوع FMEA
پیشگیری از وقوع مجدد RCA
تعریف تحلیل علل ریشه ای:
فرآیند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای است که هدفش شناختن علت واقعی یک مسئله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف این علت ها می باشد.
چرا تحلیل علل ریشه ای را انجام می دهیم؟
زیرا حوادث و رویدادهای ناگوار از علائم ضایعه پاتولوژیک یک سازمان است.
وجود یک بیماری در سازمان می تواند سبب اختلال در سیستم های مختلف کاری شود.
تحلیل دقیق و موشکافانه چند حادثه، مفیدتر از تحلیل شتاب زده است.
نقایص سیستم می تواند منجر به بروز خطای انسانی شود.
ابزارها و روش های ریشه یابی خطا ها:
نمودار استخوان ماهی یا اشیکاوا
تحلیل تغییر از وزارت انرژی آمریکا
تحلیل مانع  از وزارت انرژی آمریکا
5 چرا از شرکت تویوتا
ابزارهای دسته بندی و اولویت بندی عیوب
آنالیز پارتو یا 80-20
تحلیل هزینه فایده
ماتریس تصمیم گیری
نمودار جک نایف
آنالیز ABC
روش های ترکیبی
معیارهای آستانه ای چیست؟ و چگونه می توان آنها را پیدا کرد؟
اعضای گروه های علل ریشه ای از چه افرادی تشکیل شده اند؟
چرا تعریف مسئله این قدر مهم است؟
اهمیت مستند ساز درفرایند آنالیز علل ریشه ای چیست؟

توضیحات

همراه با گواهینامه آموزشی 
دستیابی به علل ریشه ای یک مشکل و جلوگیری از تکرار مجدد آن یا سایر مسایل مشابه، تنها در قالب یک فرایند سیستماتیک میسر است که قابل آموزش و کنترل نیز باشد. 
در دوره آموزش مجازی با الکترونیکی آنالیز علل ریشه ای می آموزیم: 
- کلیات آنالیز علل ریشه ای(RCA) 
- تدارک برای شروع آنالیز 
- تعریف مسئله 
- آنالیز علت و معلولی مشکلات 
- شناسایی راه حل های موثر 
- پیاده سازی و پیگیری راه حل های منتخب
رویکردهای مدیریت خطا:
پیشگیری قبل از وقوع FMEA
پیشگیری از وقوع مجدد RCA
تعریف تحلیل علل ریشه ای:
فرآیند بررسی و تحقیق ساختار یافته ای است که هدفش شناختن علت واقعی یک مسئله و پیدا نمودن راه هایی جهت حذف این علت ها می باشد.
چرا تحلیل علل ریشه ای را انجام می دهیم؟
زیرا حوادث و رویدادهای ناگوار از علائم ضایعه پاتولوژیک یک سازمان است.
وجود یک بیماری در سازمان می تواند سبب اختلال در سیستم های مختلف کاری شود.
تحلیل دقیق و موشکافانه چند حادثه، مفیدتر از تحلیل شتاب زده است.
نقایص سیستم می تواند منجر به بروز خطای انسانی شود.
ابزارها و روش های ریشه یابی خطا ها:
نمودار استخوان ماهی یا اشیکاوا
تحلیل تغییر از وزارت انرژی آمریکا
تحلیل مانع  از وزارت انرژی آمریکا
5 چرا از شرکت تویوتا
ابزارهای دسته بندی و اولویت بندی عیوب
آنالیز پارتو یا 80-20
تحلیل هزینه فایده
ماتریس تصمیم گیری
نمودار جک نایف
آنالیز ABC
روش های ترکیبی
معیارهای آستانه ای چیست؟ و چگونه می توان آنها را پیدا کرد؟
اعضای گروه های علل ریشه ای از چه افرادی تشکیل شده اند؟
چرا تعریف مسئله این قدر مهم است؟
اهمیت مستند ساز درفرایند آنالیز علل ریشه ای چیست؟

بسته های آموزشی مرتبط