انتخاب موضوع مقاله و پایان نامه

امتیاز 4.3 ازمجموع 10 نفر
دکتر حمیدرضا ایرانی

دروس دانشگاهی

آموزش مقاله نویسی و انتخاب موضوع خوب انتخاب عنوان مقاله یکی از بخش‌های دشوار نگارش یک مقاله یا پایان نامه محسوب می‌شود. البته پس از انتخاب عنوان مقاله باید به سایر بخش‌ها از جمله نوشتن چکیده خوب و انتخاب مجله مناسب نیز توجه کنید.

49,000تومان
خرید دوره
49,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
4ساعت
106فراگیر

هدف و یافتن حوزه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • هدف پژوهشگر

  رایگان
  نمایش
 • یافتن حوزه مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی جذابیت حوزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحدید حوزه به موضوع

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی پیشنهادات سایر محققان

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای اکتشاف حوزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرایند اکتشاف حوزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حالتهای محدود کردن حوزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

منابع، ویژگی ها و نکات کلیدی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع اطلاعاتی زمینه ای

  رایگان
  نمایش
 • پایگاههای منابع علمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایگاه های پایان نامه و رساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکته های کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • وِیژگیهای موضوع پژوهش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
آموزش مقاله نویسی و انتخاب موضوع خوب انتخاب عنوان مقاله یکی از بخش‌های دشوار نگارش یک مقاله یا پایان نامه محسوب می‌شود. البته پس از انتخاب عنوان مقاله باید به سایر بخش‌ها از جمله نوشتن چکیده خوب و انتخاب مجله مناسب نیز توجه کنید. در این دوره دکتر حمیدرضا ایرانی کاربردی ترین روش ها برای رسیدن به مقاله های سطح جهانی و استاندارد را به شما آموزش می دهد. در این دوره نکات کاربردی حول انتخاب موضوع مقاله مطرح می شود تا بتوانید با توجه به آن‌ها در انتخاب عنوان مقاله یا انتخاب عنوان پایان نامه خود تصمیم گیری مناسبی داشته باشید.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

هدف و یافتن حوزه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • هدف پژوهشگر

  رایگان
  نمایش
 • یافتن حوزه مناسب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • بررسی جذابیت حوزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

تحدید حوزه به موضوع

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی پیشنهادات سایر محققان

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای اکتشاف حوزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • فرایند اکتشاف حوزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • حالتهای محدود کردن حوزه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

منابع، ویژگی ها و نکات کلیدی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • منابع اطلاعاتی زمینه ای

  رایگان
  نمایش
 • پایگاههای منابع علمی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • پایگاه های پایان نامه و رساله

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • نکته های کاربردی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • وِیژگیهای موضوع پژوهش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • سخن پایانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

آموزش مقاله نویسی و انتخاب موضوع خوب انتخاب عنوان مقاله یکی از بخش‌های دشوار نگارش یک مقاله یا پایان نامه محسوب می‌شود. البته پس از انتخاب عنوان مقاله باید به سایر بخش‌ها از جمله نوشتن چکیده خوب و انتخاب مجله مناسب نیز توجه کنید. در این دوره دکتر حمیدرضا ایرانی کاربردی ترین روش ها برای رسیدن به مقاله های سطح جهانی و استاندارد را به شما آموزش می دهد. در این دوره نکات کاربردی حول انتخاب موضوع مقاله مطرح می شود تا بتوانید با توجه به آن‌ها در انتخاب عنوان مقاله یا انتخاب عنوان پایان نامه خود تصمیم گیری مناسبی داشته باشید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مقاله
پایان نامه
مقاله و پایان نامه