انتخاب موضوع مقاله و پایان نامه

امتیاز 4.8 ازمجموع 8 نفر
دکتر حمیدرضا ایرانی

دروس دانشگاهی

آموزش مقاله نویسی و انتخاب موضوع خوب انتخاب عنوان مقاله یکی از بخش‌های دشوار نگارش یک مقاله یا پایان نامه محسوب می‌شود. البته پس از انتخاب عنوان مقاله باید به سایر بخش‌ها از جمله نوشتن چکیده خوب و انتخاب مجله مناسب نیز توجه کنید.

29,000تومان
خرید دوره
29,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
4ساعت
100فراگیر

هدف و یافتن حوزه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • هدف پژوهشگر

  رایگان
  نمایش
 • یافتن حوزه مناسب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی جذابیت حوزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحدید حوزه به موضوع

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی پیشنهادات سایر محققان

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای اکتشاف حوزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند اکتشاف حوزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حالتهای محدود کردن حوزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

منابع، ویژگی ها و نکات کلیدی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع اطلاعاتی زمینه ای

  رایگان
  نمایش
 • پایگاههای منابع علمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایگاه های پایان نامه و رساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکته های کاربردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وِیژگیهای موضوع پژوهش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخن پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
آموزش مقاله نویسی و انتخاب موضوع خوب انتخاب عنوان مقاله یکی از بخش‌های دشوار نگارش یک مقاله یا پایان نامه محسوب می‌شود. البته پس از انتخاب عنوان مقاله باید به سایر بخش‌ها از جمله نوشتن چکیده خوب و انتخاب مجله مناسب نیز توجه کنید. در این دوره دکتر حمیدرضا ایرانی کاربردی ترین روش ها برای رسیدن به مقاله های سطح جهانی و استاندارد را به شما آموزش می دهد. در این دوره نکات کاربردی حول انتخاب موضوع مقاله مطرح می شود تا بتوانید با توجه به آن‌ها در انتخاب عنوان مقاله یا انتخاب عنوان پایان نامه خود تصمیم گیری مناسبی داشته باشید.
مشاهده همه توضیحات

آموزش های مرتبط

آموزش های مرتبط با آموزش پیش رو

بسته های آموزشی مرتبط

هدف و یافتن حوزه

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • هدف پژوهشگر

  رایگان
  نمایش
 • یافتن حوزه مناسب

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • بررسی جذابیت حوزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تحدید حوزه به موضوع

مشاهده محتوابستنB
 • بررسی پیشنهادات سایر محققان

  رایگان
  نمایش
 • ابزارهای اکتشاف حوزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • فرایند اکتشاف حوزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • حالتهای محدود کردن حوزه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

منابع، ویژگی ها و نکات کلیدی

مشاهده محتوابستنC
 • جزوه

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • منابع اطلاعاتی زمینه ای

  رایگان
  نمایش
 • پایگاههای منابع علمی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • پایگاه های پایان نامه و رساله

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • نکته های کاربردی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • وِیژگیهای موضوع پژوهش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
 • سخن پایانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

آموزش مقاله نویسی و انتخاب موضوع خوب انتخاب عنوان مقاله یکی از بخش‌های دشوار نگارش یک مقاله یا پایان نامه محسوب می‌شود. البته پس از انتخاب عنوان مقاله باید به سایر بخش‌ها از جمله نوشتن چکیده خوب و انتخاب مجله مناسب نیز توجه کنید. در این دوره دکتر حمیدرضا ایرانی کاربردی ترین روش ها برای رسیدن به مقاله های سطح جهانی و استاندارد را به شما آموزش می دهد. در این دوره نکات کاربردی حول انتخاب موضوع مقاله مطرح می شود تا بتوانید با توجه به آن‌ها در انتخاب عنوان مقاله یا انتخاب عنوان پایان نامه خود تصمیم گیری مناسبی داشته باشید.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مقاله
پایان نامه
مقاله و پایان نامه