هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

اتیکت در کسب و کار

مهندس غلامرضا صفاکیش

مهارت های فردی

امتیاز 4.3 ازمجموع 52 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

تن گفت و تن پوش (زبان بدن)

مشاهده محتوابستنA
 • مدل ارتباطی

  رایگان
  نمایش
 • مصادیق آداب معاشرت کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • قضاوت مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • انواع دست دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • انواع پوشش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آنچه از ضیافت های رسمی باید بدانیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطاب قراردادن افراد عالی مقام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
رایگان ببینید!
رایگان ببینید!
1جلسه
معادل 4 ساعت آموزشی
0فراگیر

تن گفت و تن پوش (زبان بدن)

مشاهده محتوابستنA
 • مدل ارتباطی

  رایگان
  نمایش
 • مصادیق آداب معاشرت کاری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • قضاوت مخاطب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • زبان بدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • انواع دست دادن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • انواع پوشش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • آنچه از ضیافت های رسمی باید بدانیم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • خطاب قراردادن افراد عالی مقام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات
زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران قادر است، ارتباط برقرار نماید. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (محل قرار گرفتن دستها، پاها، نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن)، ژستها (حالتها، اطوارها، اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت و حرکات چشم‌ها باشد. اگر شما بتوانید ذهن افراد دیگر را بخوانید و آنچه را که آنها واقعاً نیاز دارند و می‌خواهند، درک کنید بی‌شک ارتباطات فردی و اجتماعی شما بسیار آسان و مؤثر خواهد شد زیرا با استفاده از این دانش قادر خواهید بود در هر زمان بر طرف دیگر تأثیر بگذارید یا حداقل بتوانید درک کنید که او واقعاً دربارۀ شما چه فکر می‌کند؟ اما از نظر علمی، ما نمی‌توانیم ذهن دیگران را بخوانیم. در واقع اگر کسی این‌طور فکر کند، ممکن است از نظر روانشناسی دچار نشانۀ «ذهن‌خوانی» شده باشد که یکی از شایعترین نشانه‌های اختلال تفکر است. 

دوره های آموزشی مجازی مرتبط با این آموزش:

آنچه که ما می‌توانیم انجام دهیم خواندن چهره و زبان بدن (تن‌گفتار) دیگران است که این دانش با ذهن‌خوانی فرق دارد در این دوره که توسط مهندس غلامرضا صفاکیش در یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه گروه آریانا ارائه گردید شما با استاندارد های عمومی و تخصصی زبان اندامی با مثال های جذاب و بروز آشنا می شوید
 • انواع پیام های ارتباطی
 • نحوه لباس پوشیدن ما چه تاثیری بر روابط ما دارد
 • چگونه یک جلسه را مدیریت بنماییم
زبان بدن از چه ابعادی دارد:
 1. زبان چشم ها
 2. زبان صورت
 3. زبان دست ها
 4. زبان بازوان
 5. زبان پاها
انواع دست دادن 

توضیحات

زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران قادر است، ارتباط برقرار نماید. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (محل قرار گرفتن دستها، پاها، نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن)، ژستها (حالتها، اطوارها، اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت و حرکات چشم‌ها باشد. اگر شما بتوانید ذهن افراد دیگر را بخوانید و آنچه را که آنها واقعاً نیاز دارند و می‌خواهند، درک کنید بی‌شک ارتباطات فردی و اجتماعی شما بسیار آسان و مؤثر خواهد شد زیرا با استفاده از این دانش قادر خواهید بود در هر زمان بر طرف دیگر تأثیر بگذارید یا حداقل بتوانید درک کنید که او واقعاً دربارۀ شما چه فکر می‌کند؟ اما از نظر علمی، ما نمی‌توانیم ذهن دیگران را بخوانیم. در واقع اگر کسی این‌طور فکر کند، ممکن است از نظر روانشناسی دچار نشانۀ «ذهن‌خوانی» شده باشد که یکی از شایعترین نشانه‌های اختلال تفکر است. 

دوره های آموزشی مجازی مرتبط با این آموزش:

آنچه که ما می‌توانیم انجام دهیم خواندن چهره و زبان بدن (تن‌گفتار) دیگران است که این دانش با ذهن‌خوانی فرق دارد در این دوره که توسط مهندس غلامرضا صفاکیش در یازدهمین کنفرانس مدیریت پروژه گروه آریانا ارائه گردید شما با استاندارد های عمومی و تخصصی زبان اندامی با مثال های جذاب و بروز آشنا می شوید
 • انواع پیام های ارتباطی
 • نحوه لباس پوشیدن ما چه تاثیری بر روابط ما دارد
 • چگونه یک جلسه را مدیریت بنماییم
زبان بدن از چه ابعادی دارد:
 1. زبان چشم ها
 2. زبان صورت
 3. زبان دست ها
 4. زبان بازوان
 5. زبان پاها
انواع دست دادن 

بسته های آموزشی مرتبط

ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی
ارتقاء توانمندی شغلی

ارتقاء توانمندی شغلی