50 درصد تخفیف دوره های توسعه مهارت های فردی هم‌آموز
پیشنهاد هفته

کشف و پرورش نقاط قوت فردی

Dave Crenshaw

توسعه مهارت‌های فردی

امتیاز 4.2 ازمجموع 26 نفر
190,000تومان
95,000تومان
50%
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

کشف استعداد ها

مشاهده محتوابستنA
 • فرم کار و پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم علایق و مهارت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم خانواده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه کشف نقاط قوت

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در حین دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف علایق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف موهبتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی مهارتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • فرم مسئولیت های شغلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم استعداد ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم نوشتن کارهای روزانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد شما

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انطباق استعدادها با مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی روابط کارمند و کارفرما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشرفت شخصی

مشاهده محتوابستنC
 • فرم توانایی های ماهانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم روزانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقویت توانایی ها توسط تکنولوژی

  رایگان
  نمایش
 • بهبود عملکرد توسط خودارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرمایه گذاری روی خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد پیشرفت مستمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش خیز برداشتن به سوی جلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنD
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
190,000تومان
95,000تومان
50%
خرید دوره
4جلسه
1ساعت و2 دقیقه
400فراگیر

کشف استعداد ها

مشاهده محتوابستنA
 • فرم کار و پول

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم علایق و مهارت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم خانواده

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم تحصیلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • مقدمه کشف نقاط قوت

  رایگان
  نمایش
 • نکات مهم در حین دوره

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تعریف استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف علایق

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی استعدادها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف موهبتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی مهارتها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

مسئولیت ها

مشاهده محتوابستنB
 • فرم مسئولیت های شغلی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم تغییر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم استعداد ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم نوشتن کارهای روزانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ارزیابی عملکرد شما

  رایگان
  نمایش
 • تغییر مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • انطباق استعدادها با مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کشف مسئولیت ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • شناسایی روابط کارمند و کارفرما

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

پیشرفت شخصی

مشاهده محتوابستنC
 • فرم توانایی های ماهانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • فرم روزانه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تقویت توانایی ها توسط تکنولوژی

  رایگان
  نمایش
 • بهبود عملکرد توسط خودارزیابی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سرمایه گذاری روی خودتان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ایجاد پیشرفت مستمر

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • روش خیز برداشتن به سوی جلو

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

نتیجه گیری

مشاهده محتوابستنD
 • نتیجه گیری

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

آموزش کشف استعداد و نقاط قوت فردی دوره آموزشی کشف استعدادها و توانایی‌های فردی در آن دوره شما توسط استاد Dave Crenshaw یاد می‌گیرید چطور نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و به استعداد خود برای شروع هر کاری پی ببرید همچنین روش‌های ارزیابی وضعیت حال و چگونگی پیشرفت در مهارت‌ها و تخصص‌های لازمه برای موفقیت در کار را فرا خواهید گرفت. 

:در این دوره آموزشی می‌آموزیم که

 1. کشف استعدادها
 2. مسئولیت‌ها
 3. پیشرفت فردی
 4. نتیجه‌گیری

توضیحات

آموزش کشف استعداد و نقاط قوت فردی دوره آموزشی کشف استعدادها و توانایی‌های فردی در آن دوره شما توسط استاد Dave Crenshaw یاد می‌گیرید چطور نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید و به استعداد خود برای شروع هر کاری پی ببرید همچنین روش‌های ارزیابی وضعیت حال و چگونگی پیشرفت در مهارت‌ها و تخصص‌های لازمه برای موفقیت در کار را فرا خواهید گرفت. 

:در این دوره آموزشی می‌آموزیم که

 1. کشف استعدادها
 2. مسئولیت‌ها
 3. پیشرفت فردی
 4. نتیجه‌گیری

بسته های آموزشی مرتبط

بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی
بسته ارتقاء توانمندی شغلی

بسته ارتقاء توانمندی شغلی