هم آموزی گرامی درگاه پرداخت بصورت موقت در دسترس نمیباشد لطفا از سایر روش های پرداخت استفاده ، یا مجدد در روزهای آتی نسبت به خرید دوره های آموزشی اقدام فرمایید.

استارتاپ؛ فرهنگ کار و تیم کاری

Brian Chesky

استارتاپ

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
39,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

آلفرد لین فرهنگ کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • آلفرد لین فرهنگ کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند فرهنگ سازی

مشاهده محتوابستنB
 • برایان شسکی - فرآیند فرهنگ سازی AirBnB

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

دومین ماموریت شرکت

مشاهده محتوابستنC
 • برایان شسکی - دومین ماموریت شرکت AirBnB

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوال و جواب بخش اول

مشاهده محتوابستنD
 • سوالات مجری از برایان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب شرکت کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب شرکت کنندگان 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بخش دوم فرآیند استخدام

مشاهده محتوابستنE
 • مهم ترین اصول فرهنگی موسسان

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای استخدام 10 کارمند اول شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه معیارهای استخدام اولین کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشخیص افراد نسبتا خوب به عنوان موسس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت معرف در استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارآمد کردن کارمند های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییرات در استخدام بعد از پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه تغییر فرآیند استخدام بعد از پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوال و جواب بخش دوم

مشاهده محتوابستنF
 • سوال و جواب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
39,000تومان
خرید دوره
6جلسه
معادل 2 ساعت آموزشی
0فراگیر

آلفرد لین فرهنگ کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • آلفرد لین فرهنگ کار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

فرآیند فرهنگ سازی

مشاهده محتوابستنB
 • برایان شسکی - فرآیند فرهنگ سازی AirBnB

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

دومین ماموریت شرکت

مشاهده محتوابستنC
 • برایان شسکی - دومین ماموریت شرکت AirBnB

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوال و جواب بخش اول

مشاهده محتوابستنD
 • سوالات مجری از برایان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب شرکت کنندگان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب شرکت کنندگان 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

بخش دوم فرآیند استخدام

مشاهده محتوابستنE
 • مهم ترین اصول فرهنگی موسسان

  رایگان
  نمایش
 • معیارهای استخدام 10 کارمند اول شرکت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه معیارهای استخدام اولین کارمندان

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تشخیص افراد نسبتا خوب به عنوان موسس

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • اهمیت معرف در استخدام

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • کارآمد کردن کارمند های اولیه

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • تغییرات در استخدام بعد از پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • ادامه تغییر فرآیند استخدام بعد از پیشرفت

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

سوال و جواب بخش دوم

مشاهده محتوابستنF
 • سوال و جواب

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش دوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
 • سوال و جواب بخش سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
در دوره آموزشی فرهنگ کار و تیم کاری، یاد می گیرید فرهنگ چیست وچه کاربردی دارد؟ چقدر فرهنگ کاری مهم است؟ چطور میشود فرم ارزشیابی تهیه کرد؟ عناصر اصلی یک تیم کارآمد چیست؟ و مصاحبه با برایان چسکی در ارتباط با فرآیند فرهنگ سازی در شرکت Airbnb و در نهایت تمرین های مختلف برای اینکه بهترین فرهنگ رو در سازمان خود جا اندازی کنید. به همراه Patrick Collison - John Collison - Ben Silbermann در بخش دوم و ارائه تجربه های ارزشمند درباره ی استخدام کارمندان در شروع استارتاپ.
مخاطبان دوره: 
مدیران و موسسان استارتاپ ها مدیران اصلی و میانی سازمان ها تمام کسانی که قصد پیاده سازی فرهنگ سازمانی خود در کسب و کارشان دارند.


توضیحات

در دوره آموزشی فرهنگ کار و تیم کاری، یاد می گیرید فرهنگ چیست وچه کاربردی دارد؟ چقدر فرهنگ کاری مهم است؟ چطور میشود فرم ارزشیابی تهیه کرد؟ عناصر اصلی یک تیم کارآمد چیست؟ و مصاحبه با برایان چسکی در ارتباط با فرآیند فرهنگ سازی در شرکت Airbnb و در نهایت تمرین های مختلف برای اینکه بهترین فرهنگ رو در سازمان خود جا اندازی کنید. به همراه Patrick Collison - John Collison - Ben Silbermann در بخش دوم و ارائه تجربه های ارزشمند درباره ی استخدام کارمندان در شروع استارتاپ.
مخاطبان دوره: 
مدیران و موسسان استارتاپ ها مدیران اصلی و میانی سازمان ها تمام کسانی که قصد پیاده سازی فرهنگ سازمانی خود در کسب و کارشان دارند.