کنترل لرزش صدا و دست

پیام بهرام پور

مهارت های فردی

امتیاز 3.5 ازمجموع 4 نفر
12,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

نمایش

مشاهده محتوابستنB
 • پیش نمایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روانشناسی

مشاهده محتوابستنC
 • روانشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تخصص در صدا

مشاهده محتوابستنD
 • تخصص در صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تخصص در سخنرانی

مشاهده محتوابستنE
 • تخصص در سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

دکترا

مشاهده محتوابستنF
 • دکترا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
12,000تومان
خرید دوره
6جلسه
معادل 1 ساعت آموزشی
0فراگیر

شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

نمایش

مشاهده محتوابستنB
 • پیش نمایش

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

روانشناسی

مشاهده محتوابستنC
 • روانشناسی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تخصص در صدا

مشاهده محتوابستنD
 • تخصص در صدا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

تخصص در سخنرانی

مشاهده محتوابستنE
 • تخصص در سخنرانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.

دکترا

مشاهده محتوابستنF
 • دکترا

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا دوره‌ را خریداری نمایید.
توضیحات
متأسفانه یا خوشبختانه… افراد زیادی هستند که در جمع‌های کوچک یک یا دو نفره بسیار خوب و مسلط صحبت می‌کنند و در مذاکرات فوق‌العاده ظاهر می‌شوند اما موقع صحبت در جمع، صدای آنها دچار لرزش می‌شود! حتی اگر شما به محتوای خود مطمئن باشید و بر آن تسلط داشته باشید اما اگر در بیان شما مشکلاتی باشد و مثلاً صدای شما بیش از حد بلرزد، می‌توانید مطمئن باشید که مخاطب احساس می‌کند که حرف مهمی برای گفتن ندارید. بنابراین اگر هنگام صحبت در جمع صدایتان می‌لرزد، حتماً باید برای رفع آن اقدام کنید در دوره آموزشی کنترل لرزش صدا شما یاد می گیرید: افزایش اعتماد به نفس مدیریت تصورات ذهنی خودمان تمرین افزایش بلندی صدا یافتن دلیل لرزش صدا تمرین تنفس دیافراگمی افزایش حجم ریه با تمرین کاغذ تمرین شمارش برای افزایش حجم ریه نحوه شروع صحبت و تسلط در ابتدای کلام تمرینات ضروری تغذیه مناسب در سخنرانی مدیریت لرزش دست چرا از صدای خودمان متنفریم؟ این دوره توسط محمد پیام بهرام پور در باشگاه سخنرانی برج میلاد ارائه شده است.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم

توضیحات

متأسفانه یا خوشبختانه… افراد زیادی هستند که در جمع‌های کوچک یک یا دو نفره بسیار خوب و مسلط صحبت می‌کنند و در مذاکرات فوق‌العاده ظاهر می‌شوند اما موقع صحبت در جمع، صدای آنها دچار لرزش می‌شود! حتی اگر شما به محتوای خود مطمئن باشید و بر آن تسلط داشته باشید اما اگر در بیان شما مشکلاتی باشد و مثلاً صدای شما بیش از حد بلرزد، می‌توانید مطمئن باشید که مخاطب احساس می‌کند که حرف مهمی برای گفتن ندارید. بنابراین اگر هنگام صحبت در جمع صدایتان می‌لرزد، حتماً باید برای رفع آن اقدام کنید در دوره آموزشی کنترل لرزش صدا شما یاد می گیرید: افزایش اعتماد به نفس مدیریت تصورات ذهنی خودمان تمرین افزایش بلندی صدا یافتن دلیل لرزش صدا تمرین تنفس دیافراگمی افزایش حجم ریه با تمرین کاغذ تمرین شمارش برای افزایش حجم ریه نحوه شروع صحبت و تسلط در ابتدای کلام تمرینات ضروری تغذیه مناسب در سخنرانی مدیریت لرزش دست چرا از صدای خودمان متنفریم؟ این دوره توسط محمد پیام بهرام پور در باشگاه سخنرانی برج میلاد ارائه شده است.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم