کنترل لرزش صدا و دست

امتیاز 4.0 ازمجموع 2 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

(آموزش سخنرانی، کنترل لرزش صدا و دست) متأسفانه یا خوشبختانه… افراد زیادی هستند که در جمع‌های کوچک یک یا دو نفره بسیار خوب و مسلط صحبت می‌کنند و در مذاکرات فوق‌العاده ظاهر می‌شوند اما موقع صحبت در جمع، صدای آنها دچار لرزش می‌شود! حتی اگر شما به محتوای خود مطمئن باشید و بر آن تسلط داشته باشید اما اگر در بیان شما مشکلاتی باشد و مثلاً صدای شما بیش از حد بلرزد، می‌توانید مطمئن باشید که مخاطب احساس می‌کند که حرف مهمی برای گفتن ندارید. بنابراین اگر هنگام صحبت در جمع صدایتان می‌لرزد، حتماً باید برای رفع آن اقدام کنید

9,000تومان
خرید دوره
9,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
6جلسه
1ساعت
71فراگیر

شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

نمایش

مشاهده محتوابستنB
 • پیش نمایش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

روانشناسی

مشاهده محتوابستنC
 • روانشناسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تخصص در صدا

مشاهده محتوابستنD
 • تخصص در صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تخصص در سخنرانی

مشاهده محتوابستنE
 • تخصص در سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

دکترا

مشاهده محتوابستنF
 • دکترا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید
توضیحات دوره
(آموزش سخنرانی، کنترل لرزش صدا و دست) متأسفانه یا خوشبختانه… افراد زیادی هستند که در جمع‌های کوچک یک یا دو نفره بسیار خوب و مسلط صحبت می‌کنند و در مذاکرات فوق‌العاده ظاهر می‌شوند اما موقع صحبت در جمع، صدای آنها دچار لرزش می‌شود! حتی اگر شما به محتوای خود مطمئن باشید و بر آن تسلط داشته باشید اما اگر در بیان شما مشکلاتی باشد و مثلاً صدای شما بیش از حد بلرزد، می‌توانید مطمئن باشید که مخاطب احساس می‌کند که حرف مهمی برای گفتن ندارید. بنابراین اگر هنگام صحبت در جمع صدایتان می‌لرزد، حتماً باید برای رفع آن اقدام کنید در دوره آموزشی کنترل لرزش صدا شما یاد می گیرید: افزایش اعتماد به نفس مدیریت تصورات ذهنی خودمان تمرین افزایش بلندی صدا یافتن دلیل لرزش صدا تمرین تنفس دیافراگمی افزایش حجم ریه با تمرین کاغذ تمرین شمارش برای افزایش حجم ریه نحوه شروع صحبت و تسلط در ابتدای کلام تمرینات ضروری تغذیه مناسب در سخنرانی مدیریت لرزش دست چرا از صدای خودمان متنفریم؟ این دوره توسط محمد پیام بهرام پور در باشگاه سخنرانی برج میلاد ارائه شده است.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

شروع

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش

نمایش

مشاهده محتوابستنB
 • پیش نمایش

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

روانشناسی

مشاهده محتوابستنC
 • روانشناسی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تخصص در صدا

مشاهده محتوابستنD
 • تخصص در صدا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

تخصص در سخنرانی

مشاهده محتوابستنE
 • تخصص در سخنرانی

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

دکترا

مشاهده محتوابستنF
 • دکترا

  برای مشاهده این محتوا باید دوره را خریداری کنید

توضیحات دوره

(آموزش سخنرانی، کنترل لرزش صدا و دست) متأسفانه یا خوشبختانه… افراد زیادی هستند که در جمع‌های کوچک یک یا دو نفره بسیار خوب و مسلط صحبت می‌کنند و در مذاکرات فوق‌العاده ظاهر می‌شوند اما موقع صحبت در جمع، صدای آنها دچار لرزش می‌شود! حتی اگر شما به محتوای خود مطمئن باشید و بر آن تسلط داشته باشید اما اگر در بیان شما مشکلاتی باشد و مثلاً صدای شما بیش از حد بلرزد، می‌توانید مطمئن باشید که مخاطب احساس می‌کند که حرف مهمی برای گفتن ندارید. بنابراین اگر هنگام صحبت در جمع صدایتان می‌لرزد، حتماً باید برای رفع آن اقدام کنید در دوره آموزشی کنترل لرزش صدا شما یاد می گیرید: افزایش اعتماد به نفس مدیریت تصورات ذهنی خودمان تمرین افزایش بلندی صدا یافتن دلیل لرزش صدا تمرین تنفس دیافراگمی افزایش حجم ریه با تمرین کاغذ تمرین شمارش برای افزایش حجم ریه نحوه شروع صحبت و تسلط در ابتدای کلام تمرینات ضروری تغذیه مناسب در سخنرانی مدیریت لرزش دست چرا از صدای خودمان متنفریم؟ این دوره توسط محمد پیام بهرام پور در باشگاه سخنرانی برج میلاد ارائه شده است.

کتاب های مرتبط با دوره در سایت انتشارات آریانا قلم
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارت های فردی
لرزش دست
لرزش صدا