21 تغییر کوچک، 22 نتیجه بزرگ

امتیاز 5.0 ازمجموع 1 نفر
محمدپیام بهرام پور

مهارت های فردی

[21 فایل صوتی] این دوره یک دوران طلایی را به شما هدیه می‌دهد! فرض کنید به مدت ۲۱ روز (سه هفته) هر روز صبح را با یک فایل آموزشی ۱۰ دقیقه ای مثبت شروع کنید.

19,000تومان
خرید دوره
19,000تومان
خرید
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
3جلسه
4ساعت
72فراگیر

هفته اول

مشاهده محتوابستنA
 • روز اول

  رایگان
  نمایش
 • روز دوم

  رایگان
  نمایش
 • کاربرگ2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هفته دوم

مشاهده محتوابستنB
 • روز هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز سیزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز چهاردهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هفته سوم

مشاهده محتوابستنC
 • روز پانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز شانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز هفدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز هجدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز نوزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز بیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز بیست و یکم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
توضیحات دوره
[21 فایل صوتی] این دوره یک دوران طلایی را به شما هدیه می‌دهد! فرض کنید به مدت ۲۱ روز (سه هفته) هر روز صبح را با یک فایل آموزشی ۱۰ دقیقه ای مثبت شروع کنید. فایل آموزشی که مباحثی کاملاً کاربردی برای اتفاقات روزمره زندگی طراحی شده و بسیار الهام بخش است! این فایل‌ها هر روز در شما عادت جدیدی را تقویت می کنند و خواهید دید که در روز پایانی دوره یعنی روز بیست و یکم، تغییرات چشم گیری در شما ایجاد شده در حالی که در روز فقط ۱۰ الی ۱۵ دقیقه وقت گذاشته‌اید!
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

هفته اول

مشاهده محتوابستنA
 • روز اول

  رایگان
  نمایش
 • روز دوم

  رایگان
  نمایش
 • کاربرگ2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز سوم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ3

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز چهارم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ4

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز پنجم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ5

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز ششم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ6

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز هفتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ7

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هفته دوم

مشاهده محتوابستنB
 • روز هشتم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ8

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز نهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ9

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز دهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز یازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ11

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز دوازدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ12

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز سیزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ13

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز چهاردهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ14

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

هفته سوم

مشاهده محتوابستنC
 • روز پانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ15

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز شانزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ16

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز هفدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ17

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز هجدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ18

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز نوزدهم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ19

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز بیستم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • کاربرگ20

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.
 • روز بیست و یکم

  برای دسترسی نامحدود به تمامی متحوای دوره لطفا دوره را خریداری نمایید.

توضیحات دوره

[21 فایل صوتی] این دوره یک دوران طلایی را به شما هدیه می‌دهد! فرض کنید به مدت ۲۱ روز (سه هفته) هر روز صبح را با یک فایل آموزشی ۱۰ دقیقه ای مثبت شروع کنید. فایل آموزشی که مباحثی کاملاً کاربردی برای اتفاقات روزمره زندگی طراحی شده و بسیار الهام بخش است! این فایل‌ها هر روز در شما عادت جدیدی را تقویت می کنند و خواهید دید که در روز پایانی دوره یعنی روز بیست و یکم، تغییرات چشم گیری در شما ایجاد شده در حالی که در روز فقط ۱۰ الی ۱۵ دقیقه وقت گذاشته‌اید!
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

مهارت های فردی
مثبت اندیشی
سخنرانی و فن بیان