نوروزتان مبارک! ۲۵ درصد تخفیف برای همه دور‌ه‌های هم‌آموز تا ۱۵ فروردین با کد تخفیف Norouz98

ورود به بازارهای جهانی

امتیاز 3.9 ازمجموع 8 نفر
دکتر مجید اقبالی زارچ

اصول مدیریت

سخنرانی دکتر مجید اقبالی زارچ استادیار دانشگاه مموریال کانادا در ارتباط با موضوع (آیا کسب و کار شما آماده ورود به بازار جهانی است؟ ) در دوازدهمین کنفرانس مدریت دکتر اقبالی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است : - سوالات و انگیزه هایی لازم برای بین المللی شدن - مراحل بیین المللی شدن کسب کارها - عوامل تاثیرگذار بر جهانی شدن محصول یا شرکت - توانمندی های رقابتی در بازارهای بومی - پاسخ به سوالهایی در مورد محدوده بازار کسب و کار همچنین مثال های متعدد از تجربه های مرتبط با جهانی شدن شرکتها در این سخنرانی بحث و تبادل نظر می شود.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
186فراگیر

بین المللی شدن کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سوال و انگیزه های بین المللی شدن

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های بین المللی شدن

  رایگان
  نمایش
 • عوامل تاثیرگذار

  رایگان
  نمایش
 • توانمندی رقابتی در بازار بومی

  رایگان
  نمایش
 • سوال در مورد محدوده بازار

  رایگان
  نمایش
 • سوال در مورد محدوده بازار 2

  رایگان
  نمایش
 • ادامه سوال ها

  رایگان
  نمایش
 • ادامه سوال ها بخش پابانی

  رایگان
  نمایش
توضیحات دوره
سخنرانی دکتر مجید اقبالی زارچ استادیار دانشگاه مموریال کانادا در ارتباط با موضوع (آیا کسب و کار شما آماده ورود به بازار جهانی است؟ ) در دوازدهمین کنفرانس مدریت دکتر اقبالی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است : - سوالات و انگیزه هایی لازم برای بین المللی شدن - مراحل بیین المللی شدن کسب کارها - عوامل تاثیرگذار بر جهانی شدن محصول یا شرکت - توانمندی های رقابتی در بازارهای بومی - پاسخ به سوالهایی در مورد محدوده بازار کسب و کار همچنین مثال های متعدد از تجربه های مرتبط با جهانی شدن شرکتها در این سخنرانی بحث و تبادل نظر می شود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بین المللی شدن کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سوال و انگیزه های بین المللی شدن

  رایگان
  نمایش
 • مهارت های بین المللی شدن

  رایگان
  نمایش
 • عوامل تاثیرگذار

  رایگان
  نمایش
 • توانمندی رقابتی در بازار بومی

  رایگان
  نمایش
 • سوال در مورد محدوده بازار

  رایگان
  نمایش
 • سوال در مورد محدوده بازار 2

  رایگان
  نمایش
 • ادامه سوال ها

  رایگان
  نمایش
 • ادامه سوال ها بخش پابانی

  رایگان
  نمایش

توضیحات دوره

سخنرانی دکتر مجید اقبالی زارچ استادیار دانشگاه مموریال کانادا در ارتباط با موضوع (آیا کسب و کار شما آماده ورود به بازار جهانی است؟ ) در دوازدهمین کنفرانس مدریت دکتر اقبالی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است : - سوالات و انگیزه هایی لازم برای بین المللی شدن - مراحل بیین المللی شدن کسب کارها - عوامل تاثیرگذار بر جهانی شدن محصول یا شرکت - توانمندی های رقابتی در بازارهای بومی - پاسخ به سوالهایی در مورد محدوده بازار کسب و کار همچنین مثال های متعدد از تجربه های مرتبط با جهانی شدن شرکتها در این سخنرانی بحث و تبادل نظر می شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازارهای جهانی
ورود به بازارها