ورود به بازارهای جهانی

دکتر مجید اقبالی زارچ

بازاریابی و فروش

امتیاز 4.2 ازمجموع 18 نفر
رایگان ببینید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%

بین المللی شدن کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سوال و انگیزه های بین المللی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مهارت های بین المللی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عوامل تاثیرگذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • توانمندی رقابتی در بازار بومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سوال در مورد محدوده بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سوال در مورد محدوده بازار 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ادامه سوال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ادامه سوال ها بخش پابانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
رایگان ببینید!
1جلسه
1ساعت3 دقیقه
398فراگیر

بین المللی شدن کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سوال و انگیزه های بین المللی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • مهارت های بین المللی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • عوامل تاثیرگذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • توانمندی رقابتی در بازار بومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سوال در مورد محدوده بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • سوال در مورد محدوده بازار 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ادامه سوال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
 • ادامه سوال ها بخش پابانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوا، لطفا ثبت نام کنید.
نظری برای این دوره ثبت نشده است.
توضیحات

سخنرانی دکتر مجید اقبالی زارچ استادیار دانشگاه مموریال کانادا در ارتباط با موضوع (آیا کسب و کار شما آماده ورود به بازار جهانی است؟

در دوازدهمین کنفرانس مدیریت دکتر اقبالی در سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است : 

سوالات و انگیزه های لازم برای بین المللی شدن

مراحل بین المللی شدن کسب و کارها

عوامل تاثیرگذار بر جهانی شدن محصول یا شرکت

توانمندی های رقابتی در بازارهای بومی

پاسخ به سوالهایی در مورد محدوده بازار کسب و کار همچنین مثال های متعدد از تجربه های مرتبط با جهانی شدن شرکتها در این سخنرانی بحث و تبادل نظر می شود.

توضیحات

سخنرانی دکتر مجید اقبالی زارچ استادیار دانشگاه مموریال کانادا در ارتباط با موضوع (آیا کسب و کار شما آماده ورود به بازار جهانی است؟

در دوازدهمین کنفرانس مدیریت دکتر اقبالی در سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است : 

سوالات و انگیزه های لازم برای بین المللی شدن

مراحل بین المللی شدن کسب و کارها

عوامل تاثیرگذار بر جهانی شدن محصول یا شرکت

توانمندی های رقابتی در بازارهای بومی

پاسخ به سوالهایی در مورد محدوده بازار کسب و کار همچنین مثال های متعدد از تجربه های مرتبط با جهانی شدن شرکتها در این سخنرانی بحث و تبادل نظر می شود.