ورود به بازارهای جهانی

امتیاز 3.9 ازمجموع 8 نفر
دکتر مجید اقبالی زارچ

اصول مدیریت

سخنرانی دکتر مجید اقبالی زارچ استادیار دانشگاه مموریال کانادا در ارتباط با موضوع (آیا کسب و کار شما آماده ورود به بازار جهانی است؟ ) در دوازدهمین کنفرانس مدریت دکتر اقبالی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است : - سوالات و انگیزه هایی لازم برای بین المللی شدن - مراحل بیین المللی شدن کسب کارها - عوامل تاثیرگذار بر جهانی شدن محصول یا شرکت - توانمندی های رقابتی در بازارهای بومی - پاسخ به سوالهایی در مورد محدوده بازار کسب و کار همچنین مثال های متعدد از تجربه های مرتبط با جهانی شدن شرکتها در این سخنرانی بحث و تبادل نظر می شود.

شروع کنید!
شروع کنید!
Current Time 0:00
/
Duration Time 0:00
Progress: NaN%
1جلسه
2ساعت
194فراگیر

بین المللی شدن کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سوال و انگیزه های بین المللی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مهارت های بین المللی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • عوامل تاثیرگذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • توانمندی رقابتی در بازار بومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سوال در مورد محدوده بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سوال در مورد محدوده بازار 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ادامه سوال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ادامه سوال ها بخش پابانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
توضیحات دوره
سخنرانی دکتر مجید اقبالی زارچ استادیار دانشگاه مموریال کانادا در ارتباط با موضوع (آیا کسب و کار شما آماده ورود به بازار جهانی است؟ ) در دوازدهمین کنفرانس مدریت دکتر اقبالی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است : - سوالات و انگیزه هایی لازم برای بین المللی شدن - مراحل بیین المللی شدن کسب کارها - عوامل تاثیرگذار بر جهانی شدن محصول یا شرکت - توانمندی های رقابتی در بازارهای بومی - پاسخ به سوالهایی در مورد محدوده بازار کسب و کار همچنین مثال های متعدد از تجربه های مرتبط با جهانی شدن شرکتها در این سخنرانی بحث و تبادل نظر می شود.
مشاهده همه توضیحات

بسته های آموزشی مرتبط

بین المللی شدن کسب و کار

مشاهده محتوابستنA
 • مقدمه

  رایگان
  نمایش
 • سوال و انگیزه های بین المللی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • مهارت های بین المللی شدن

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • عوامل تاثیرگذار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • توانمندی رقابتی در بازار بومی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سوال در مورد محدوده بازار

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • سوال در مورد محدوده بازار 2

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ادامه سوال ها

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.
 • ادامه سوال ها بخش پابانی

  برای دسترسی نامحدود به تمامی محتوای دوره لطفا ثبت نام کنید.

توضیحات دوره

سخنرانی دکتر مجید اقبالی زارچ استادیار دانشگاه مموریال کانادا در ارتباط با موضوع (آیا کسب و کار شما آماده ورود به بازار جهانی است؟ ) در دوازدهمین کنفرانس مدریت دکتر اقبالی در این سخنرانی به مباحث زیر پرداخته است : - سوالات و انگیزه هایی لازم برای بین المللی شدن - مراحل بیین المللی شدن کسب کارها - عوامل تاثیرگذار بر جهانی شدن محصول یا شرکت - توانمندی های رقابتی در بازارهای بومی - پاسخ به سوالهایی در مورد محدوده بازار کسب و کار همچنین مثال های متعدد از تجربه های مرتبط با جهانی شدن شرکتها در این سخنرانی بحث و تبادل نظر می شود.
مشاهده همه توضیحات

برچسب ها

بازارهای جهانی
ورود به بازارها